Shromáždění členů

Shromáždění členů se uskuteční 29.1.2019 v Lednici.