Druhově pestré porosty

Termín konání: 23.1.2018

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

Vložné: členové SZÚZ 950,-Kč +21% DPH, nečlenové 1350,-Kč +21% DPH

Druhově pestré porosty mají nezastupitelné místo ve veřejné zeleni a jejich význam v souvislosti s klimatickými změnami stále vzrůstá. V suchých obdobích zůstávají travobylinné porosty zelené a stabilnější vůči výkyvům počasí, přičemž jejich vliv na biodiverzitu je nezpochybnitelný. V průběhu jednodenního semináře se lze seznámit s historií využívání květnatých luk, s jejich významem, rozdělením, možnostmi použití při zahradních realizacích a se specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK, apod.). Pozornost bude věnována také různým způsobům zakládání, odlišným technologiím založení ve vztahu k termínu výsevu, protieroznímu řešení a zásadám péče o travobylinné porosty.  Část semináře bude věnována také získávání osiva, diagnostickým travním druhům pro konkrétní společenstva a nejnovějším pravidlům krajinného projektování travních porostů, které vycházejí z nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny – „Krajinné trávníky“.  

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy. V termínu 31.5-1.6. navazuje na seminář odborná exkurze v Čechách.

Přednášející: Ing. Marie Straková, Ph.D.

POZVÁNKA [PDF, 1.55 MB]

AKCE JE KAPACITNĚ NAPLNĚNA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

20170525_175344