2020 Bystřice

Mladí zahradníci vytvořili za tři dny v Bystřici nový park

Letošní ročník soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest se uskutečnil ve dnech 22.-24.9.2020 v Bystřici u Benešova. Tříčlenná družstva složená ze studentů a učnů deseti středních a vyšších zahradnických škol upravili prostranství před kostelem dle návrhu Ing. Víta Dvořáka.

„Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto pro naše město výjimečného díla.“ Těmito slovy zahájil slavnostní vyhlašování výsledků letošního ročníku soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest starosta Bystřice Michal Hodík. Třicítka studentů většinou ze středních zahradnických škol z celé republiky během tří dnů dokončila parčík, kde již byly připraveny mlatové cesty, osvětlení, závlaha. Studenti vydláždili místa pod lavičkami, upevnili lavičky, položili kobercový trávník, vysázeli stromy, keře a květiny.  Po celou dobu výkony soutěžících sledovala a hodnotila odborná porota, která po skončení soutěže ocenila ty nejlepší. Některé školy, které se soutěže tradičně zúčastňují, se kvůli koronaviru ze soutěže odhlásily a na jejich místo nastoupili členové Sekce mladých zahradníků, což jsou většinou vysokoškolští studenti nebo praktikující zahradníci.

 

Výsledky soutěže Lipová ratolest 2020

Pořadí mezi školami

Zlatá medaile Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola: Tomáš Pražák, František Štěpánek, Richard Papež

Stříbrná medaile Střední škola zahradnická a technická Litomyšl: Eliška Haláková, Martin Lněnička, Bedřich Mertlík

Bronzová medaile Střední škola zahradnická Kopidlno. Jana Lambertová, Lucie Živnůstková, Petr Zezulka

Bronzová medaile Střední zahradnická škola Ostrava: Tereza Stelmachová, Michal Pavlíček, Ondřej Demel

 

Pořadí mezi členy Sekce mladých zahradníků

Zlatá medaile: Václav Koudelka, Jan Rotter, Michaela Samcová,

Stříbrná medaile: Ondřej Šindelář, Václav Kolář, Alžběta Kotlabová

Stříbrná medaile. Martin Straka, Petr Kristlík, Dominik Kaše

 

Lipová ratolest pohledem investora

Na předposlední zářijový týden, od 22. do 24. 9. 2020, se podařilo vedení města přesvědčit organizátory soutěže Lipová ratolest o tom, že Bystřice může nabídnout spolupráci a poskytnout zajímavý prostor pro tuto prestižní celorepublikovou soutěž mladých zahradníků.

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) má několikaleté zkušenosti jako pořadatel této soutěže. Pro město Bystřice byla soutěž novinkou a zajímavou zkušeností, a to nejen z hlediska organizace a předsoutěžních příprav, ale zejména také z pohledu realizace, organizace práce a v neposlední řadě i hodnocení samotných účastníků. Je třeba vyzdvihnout poděkování panu Jaromírovi Nigrinovi, který organizátory této akce k panu starostovi Michalovi Hodíkovi přivedl. Pan Nigrin se s odhodláním chopil koordinátorských a konzultačních činností mezi městem a SZÚZ a perfektním způsobem zajistil přípravu plochy pro samotnou soutěž. Velké poděkování patří také zaměstnancům SZÚZ, jejichž zásluhou vše klapalo a během soutěže se nevyskytly žádné potíže.

Letošní ročník soutěže byl v několika ohledech odlišný, nejprve byl termín z dubna přeložen na září kvůli koronaviru, který se ovšem podepsal i na zářijovém termínu. Tři z přihlášených škol se z tohoto ročníku odhlásily, ale na místo odhlášených studentů nastoupili do třech soutěžných týmů mladí zahradníci. Hodnocení bylo rozděleno do dvou sekcí tak, jak popisuje paní inženýrka Jana Šimečková v přiložené tiskové zprávě. 

Studenty i mladé zahradníky sledovalo nejen vedení města, ale také řada občanů včetně návštěv žáků základní i mateřské školy. Bylo velmi pěkné pozorovat probíhající práce po celou dobu soutěže.

Město Bystřice touto cestou děkuje ještě jednou všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Díky této jedinečné spolupráci se SZÚZ se podařilo vedení města zajistit důstojnou vzpomínku na budovu staré školy, kde upravený prostor bude moci sloužit všem k chvilkám odpočinku. Inspirací bude nadále sledovat další počiny SZÚZ, kterými  zpříjemní život občanům v dalších městech. Naše proměna v nový bystřický "Park u kostela" je díky autorskému návrhu Víta Dvořáka úžasná.

Speciální poděkování patří panu Michalovi Ždychovi za perfektně zorganizované a načasované zásobování materiálem a rovněž všem sponzorům tohoto projektu.

Autor: Veronika Hřebíčková, Město Bystřice

 

banner_soutezni plochy2020-page-001  banner_soutezni sponzori2020-page-001

FOTOGALERIE