Hledáme partnerská města

Svaz zakládání a údržby zeleně vyzývá představitele měst a obcí, aby se stali partnery soutěže pro další ročníky.

Od roku 2008 pořádá profesní sdružení soutěž pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest. Cílem soutěže je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a ukázat také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení.

Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží pro budoucí zedníky, tesaře a jiná řemesla, zůstává práce mladých zahradníků zachována pro budoucnost. Je to zásluha především pracovníků jihlavského magistrátu, kteří soutěž z uzavřeného areálu brněnského výstaviště přenesli v roce 2010 do ulic města.

Na tuto tradici již navázalo sedm dalších měst (Olomouc, Třinec, Rousínov, Ostrava, Plzeň, Praha MČ3 a Kyjov). Připravit plochu pro soutěž stojí úsilí a mnohdy značné finanční prostředky, ale město, které se stane partnerem soutěže Lipová ratolest, získá kvalitní plochu veřejné zeleně zrealizovanou studenty zahradnických škol pod dohledem odborné poroty. Město  hradí náklady na materiál a přípravně práce, ale práce studentů v hodnotě několika desítek tisíc korun je pro město zdarma.

Je předpoklad, že dílo, které vznikne prací soutěžících družstev, bude na daném místě dlouhodobě zachováno a rozvíjeno, bude sloužit veřejnosti a tím se pozemek i místo zhodnotí.

Soutěž je také velmi atraktivní pro diváky, protože na vlastní oči vidí, jak se rodí dílo zahradní a krajinářské tvorby. Obyvatelé města se mohou také sami zúčastnit – v rámci soutěže  lze vyčlenit místa, kde mohou vysadit  květiny, čí se zapojit do doprovodného programu.

Svaz zakládání a údržby zeleně vyzývá  představitele měst i obcí, aby se stali partnery soutěže pro další ročníky. Putovní ježek, kterého si odváží na rok vítězové soutěže, čeká na další vlaječky.

 

P1000415  P1030979  P1080151

POŽADAVKY NA SOUTĚŽNÍ PLOCHY:

Velikost plochy
Velikost jednotlivých soutěžních ploch je 40-80 m², počet soutěžních družstev je maximálně deset. Celková velikost pozemku pro vlastní soutěž musí být minimálně 400 m². Pro pořádání soutěže je nutná manipulační plocha a plocha pro uložení materiálu v průběhu soutěže. V blízkosti soutěžní plochy musí být vytvořeno zázemí pro práci poroty, pracovní zázemí soutěžících (stany atp.), pro propagační materiály, pro vyhlášení výsledků. Celkem je tedy pro pořádání soutěže nutná minimální velikost plochy cca 1 750 m² – 2 000 m² včetně komunikací nebo jiných zpevněných ploch.

Přístupnost pro techniku
Pozemek musí být přístupný pro techniku navážející potřebný materiál a techniku nutnou pro přípravu plochy. V blízkosti musí být umožněno zaparkování aut, kterými přivážejí soutěžní družstva ruční nářadí (10-12 aut).

Členění plochy
Tvar a situování pozemku musí umožňovat vytvoření deseti stejně velkých soutěžních ploch  s obdobnými prvky zeleně, drobných staveb zahradní architektury, drobných zpevněných ploch pro umístění mobiliáře atd. Všechna soutěžní družstva musí mít na své plochy srovnatelný přístup.

Majetkové vztahy
Pozemek by měl být v majetku spolupořadatele soutěže (města, obce). Není-li tomu tak, musí před zahájením soutěže spolupořadatel doložit, že majitel pozemku s pořádáním soutěže souhlasí.

Technické sítě
K soutěžním plochám musí být možný přívod elektrické energie (přípojka, elektrocentrály). Musí být umožněna zálivka (vodovodní přípojka s možností napojení hadice, cisterna).

Sociální zázemí
V blízkosti soutěžních ploch (do 100 m) je potřeba zajistit sociální zařízení (WC, umývárna), může být i mobilní. V blízkosti soutěžních ploch (do 300 m) je nutné zajistit možnost stravování – teplý oběd pro soutěžící, porotu a další účastníky. Z organizačních důvodů je vhodné najít místo ne příliš vzdálené od ubytovacích kapacit pro soutěžící, porotu a dalších přespolních účastníků.

Ohraničení pozemku
Po dobu trvání soutěže je nutné zajistit ohraničení pozemku bezpečnostní páskou, přes noc je nutné zajistit trvalou ostrahu (na staveništi zůstává materiál i strojní vybavení). Pozemek je staveniště.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Šimečková, 777 581 544, info@szuz.cz

 

P1080202  P1090962  P1090938