2010 Jihlava

Soutěž mladých zahradníků – Lipová ratolest 2010

 „Lipová ratolest“ se inspirovala mezinárodní soutěží WORLDSKILLS, která je každé dva roky přehlídkou vítězných týmů z národních soutěží, kteří v nejrůznějších oborech prokázali, že ovládají potřebné znalosti i dovednosti. Jedním ze soutěžních oborů je i realizace zahradní úpravy. Proto letos již potřetí vyhlásil profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně soutěž pro mladé zahradníky-krajináře, kterou nazval „Lipová ratolest“. Předchozí dva ročníky soutěže uspořádal v prostoru brněnského výstaviště, kde tak vznikly dva malé parčíky. Neslouží však široké veřejnosti a jejich budoucnost nemůže SZÚZ ovlivnit.
Proto SZÚZ velmi uvítal nabídku města Jihlavy, aby se v rámci 3. ročníku „Lipové ratolesti“ upravily reprezentativní plochy původně barokních záhonů v ulici Jana Masaryka, na kterých správce zeleně zaručí intenzivní údržbu.
Tímto projektem chceme předat Jihlavanům a vlastně všem návštěvníkům tohoto krásného města trvalou parkovou úpravu – prostor, kde se mohou při každodenním shonu zastavit a odpočinout si. 


Seznam škol, které se zúčastnily soutěže Lipová ratolest 2010.
1.      Střední škola zahradnická Kopidlno, náměstí Hilmarovo
2.      Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerce Děčín – Libverda, příspěvková organizace
3.      Střední škola zahradnická Litomyšl
4.      Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad
5.      Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, České Budějovice
6.      Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
7.      Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník
8.      Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, příspěvková organizace
9.      Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace
10. Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické Šternberk
 

Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plocha
Soutěžní plochy
Soutěžní plochy
Seznam škol
Seznam škol
Transparentní křivky
Transparentní křivky


LIPOVÁ RATOLEST 2010


Svaz zakládání a údržby zeleně spolu se statutárním městem Jihlavou pořádal letošní 3. ročník soutěže mladých zahradníků – studentů odborných učilišť a středních odborných škol „Lipová ratolest“ ve dnech 5. -7. května 2010 v Jihlavě na místě původně barokních záhonů v prostoru mezi jihlavským gymnáziem a SOŠ elektrotechnickou na ulici Jana Masaryka. Soutěž se konala pod záštitou náměstkyně primátora ak. malířky Ireny Wágnerové a přihlásilo se do ní 10 škol. Protože plocha, kterou magistrát nabídl, byla třikrát větší než plocha minulých soutěží, za každou školu soutěžilo letos čtyřčlenné družstvo.

ZADÁNÍ SOUTĚŽE 
V rámci soutěže muselo každé družstvo na svém částečně připraveném pozemku o rozloze cca 75 m² v průběhu 3 soutěžních dnů vysadit podle předem zaslaného projektu strom, vydláždit plochu pod lavičkou, založit kobercový trávník, do něho usadit dlážděné nášlapy a výsadbu doplnit solitérními i doplňkovými keři a trvalkovým záhonem.


AUTOŘI PROJEKTU:
odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.
 Ing. Bc. Martina Brandová, Ing. Martina Gregorová,
Zpracovatel: Ing. Vít Doležel (www.vidol.cz),
Ing. Anna Vysloužilová (www.pzkagis.cz)
Idea projektu: Představa zčeřené vodní hladiny - modře kvetoucí trvalky v modrofialových tónech a větrem se vlnící výškově odstupňované keře. Na hladině plují plachetnice (nad vydlážděnými plochami pod lavičkami jako bílé plachty se vzdouvají na stěžních kmenů rozkvetlé koruny ptačích třešní). Kolem se zelená pevnina z kobercových trávníků. Nášlapné kameny jako mola vybíhají na zelenou pevninu.
Ze strany statutárního města Jihlavy spolupracovali na realizaci akce:
Ing. Kateřina Ruschková, Ing. Martina Gregorová, Ing. Bc. Martina Brandová a Bc. Vladimír Masílko.
Hlavní organizátorkou soutěže byla ředitelka SZÚZ Ing. Jana Šimečková.


Členové poroty:     

Rostislav Ivánek – předseda poroty, místopředseda představenstva SZÚZ
Ing. Bc. Martina Brandová - odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy
Karel Fučík – PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Ing. Marie Straková – Agrostis Trávníky, s.r.o.
Ing. Jan Lukeš – Zahradnické úpravy s.r.o.
Jan Kožený- PRESBETON Nova, s.r.o.
                                 
       
Středa 5. května 2010
Jen co primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal, jeho náměstkyně ak.mal. Irena Wagnerová a ředitelka SZÚZ Ing. Jana Šimečková zahájili soutěž, už 10 čtyřčlenných družstev začalo podle projektu upevňovat kovové obrubníky a pokládat dlažbu na plochy pod lavičkami, někteří se dali do vysazování vzrostlých velkokvětých neplodících třešní a budoucí trvalkové záhony pokrývali mulčovací textilií. Prostor se neskutečně rychle měnil přímo před očima porotců a náhodných chodců, kteří neodolali, zastavovali se a zvědavě pozorovali to rojení čtyřiceti budoucích mladých zahradníků. Těžké mraky však nevěstily nic dobrého. Proto si dali soutěžící poradit a raději ani neotvírali těžké „big bagy“, aby substrát pod trávníky nezmokl. Ti nejrychlejší stihli ještě do 18.30 i něco vysadit, ale potom je zahnal pod střechu prudký déšť. Všichni byli tak unaveni - soutěžící, porotci i organizátoři, že zrušili i večerní posezení na radnici.


Čtvrtek 6. května 2010
Vydatný déšť kropil soutěžní plochy celou noc, neustal ani ráno. Při snídani se tedy odsunul začátek soutěžních prací na neurčito.  Rozhodnout měla 10. hodina. Členové poroty se s malou dušičkou vydali na místo soutěže, dobře tušili, že déšť napáchal jistě takové škody, že pokračování soutěže bude problematické. Plocha opravdu připomínala rýžové pole. V tomto kritickém momentu se však ukázala síla a odhodlanost organizátorů a porotců. Rostislav Ivánek, předseda poroty, se přiznal, že v tu chvíli si uvědomil, že od nezdaru celou soutěž dělí jenom trochu víc deště. Z černých myšlenek ho však vytrhli podnikaví členové poroty.  Když viděl, jak Ing. Šimka začal svádět povrchovou vodu drenáží, Ing. Lukeš nese půdní vrták a Karel Fučík sehnal čerpadlo, jeho nálada se zlepšila. Ing. Šimečková a Ing. Straková zatím zabavovaly soutěžící a jejich pedagogický dozor v síni magistrátu. Iniciativně tam pro ně uspořádaly besedu, na níž se představili a mezi sebou seznámili soutěžící i pedagogové, a vyslechli si přednášku se záběry z minulých ročníků soutěže. Předseda poroty, když prý viděl tu vlnu optimismu a to obrovské nasazení všech, pochopil, že soutěž dobře dopadne. Počasí se postupně umoudřilo, po obědě mohla soutěž pokračovat. Ty čtyři dopolední hodiny ovšem chyběly. A tak práce neustávala ani po 17. hodině, kdy se přihnala bouřka. Přívaly vody se valily na rozprostřený trávníkový substrát, na který družstva začala před bouřkou pokládat trávníkový koberec. K všeobecnému údivu mladí zahradníci zachumlaní do pláštěnek, bund a kapucí pracovali dál. Liják kupodivu nikomu nevzal chuť do práce. Dávno zapomněli, že propásli koncert v sousedních Smetanových sadech, kde se mělo vyhrávat jim na počest. Večeře se stále posouvala. Teprve po 19 hodině museli organizátoři přikázat promočeným soutěžícím opustit pracoviště, jinak by snad pracovali přes noc.
                                              
Pátek 7. května 2010
Od rána se soutěžící na svých úsecích brodili blátem. Tak začal den, kdy měla být odpoledne soutěž zakončená a vyhlášeni vítězové. Blátem se brodili ovšem také porotci hodnotící výsadbu trvalek a pokládání trávníku. Všímali si nejenom výkonů, ale také spolupráce v jednotlivých týmech, protože někteří soutěžící si i v tom mizerném počasí, kdy zahradníci obyčejně nepracují, dovedli práci dobře zorganizovat. Průtrž vody jim ovšem připravila nečekané problémy. Dokončit dílo- to chtělo hodně silné vůle a snahy neudělat své škole ostudu. Však to také oceňovali porotci, organizátoři. Pracovní nasazení studentů a tempo, v němž soutěž dokončovali, obdivovalo také několik předních zahradních architektů a sadovníků, kteří se sjeli do Jihlavy z celé republiky nejenom proto, že je soutěž zajímala, ale protože oni před léty v Jihlavě studovali 1. ročník vysokoškolského studia na zahradnické fakultě MZLU. Náhodní diváci vytrvale přihlíželi, jeden z nich si dokonce zažertoval, jestli ti mladí se tady chystají pěstovat rýži nebo si budují sádky pro chov rybiček. Díky horečnému tempu soutěž skončila podle plánu. Vyvrcholením bylo rozdávání účastnických listů, které těm mladým budou dlouho připomínat, jak si v Jihlavě sáhli na dno svých možností, jak se postupně ze soupeřů stávali kamarádi, jak za nimi zůstal park, na který mohou být pyšni. Než na improvizované podium z dřevěných špalků vystoupali vítězové, bylo všem jasné, že ti první byli sice nejlepší, ale že nad sebou zvítězili všichni. Proto také porota vyhlašovala jenom první tři místa. Potleskem byl oceněn putovní dar- velký dřevěný ježek s vlaječkou města Jihlavy, který předala náměstkyně primátora ak.mal. Irena Wagnerová zástupcům Svazu zakládání a údržby zeleně. Ježek sice putoval zatím s vítězným družstvem do Mělníka, v příštím roce by však měl získat vlaječku dalšího města, které uspěje se svým návrhem na uspořádání soutěže „Lipová ratolest 2011“.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
 
1.     místo  - Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník
Lucie Bočková
Čestmír Tvrzník
Pavla Krejčová
Jakub Hamata

2.     místo -  Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk
Eva Dostálová
Marie Maderová
Andrea Lochmanová
Kristýna Novotná

3.     místo -  Střední škola zahradnická, Kopidlno
Jakub Čeřovský
Tomáš Zich
Martin Orság
Jana Petránková


Ředitelka SZÚZ Ing. Šimečková rozdala v Jihlavě dotazníky soutěžícím i jejich pedagogům. Odpovědi jsou totiž pro svaz neocenitelným zdrojem informací a nápadů pro další kolo soutěže. I když dotazník vyplňoval každý samostatně, kupodivu odpovědi svědčí nejenom o náladě a názorech v družstvu, ale vypovídají hodně také o škole. Ani jediný soutěžící nechce obor opustit, všichni rádi soutěží a soutěž je pro ně výzvou. Nejobtížnější byla úprava rozbředlého pozemku, nejvíc práce jim dalo sestavování konstrukce pro dlažbu a dláždění, které svorně hodnotili jako nejzajímavější úkol. Velká většina soutěžících se chystá pokračovat ve studiu na vysoké škole, hlavně v Lednici. Oceňují, že poznali během soutěže spoustu nových lidí a hlavně se přesvědčili, že mají společné zájmy, že konkurence je veliká, ale přesto se soupeři k sobě dovedou chovat slušně a pomáhat si. Ocenili by, kdyby jim SZÚZ jako člen mezinárodní profesní organizace European Landscape Contractors Association pomohl získat zajímavé praxe v zahraničních firmách, i když jejich školy mají styk se zahraničními partnerskými školami. Nejvíc je láká práce v Rakousku, v Německu. v Nizozemí a v Anglii. O svých jazykových znalostech nemají nejlepší mínění, ale zahraničí prý je nejlepší škola. Kupodivu i ten déšť prý byl skvělý. / foto
Pedagogové se shodli, že soutěž je přínosná nejenom pro jejich žáky, ale i pro ně, že na ni rádi studenty doprovázejí. Vysoce oceňují a chválí uspořádání soutěže ve městě mezi občany, protože to s sebou přináší naprosto nové zkušenosti. Samozřejmě si uvědomují, že takto organizovaná soutěž je velmi náročná na přípravu a na čas svazových pracovníků. Soutěžící se však v takto organizované soutěži dostávají do styku s lidmi z radnice, porota zastupuje přísného investora, park, který soutěžící založí, zůstává stálou ozdobou města, které o něj i po soutěži pečuje. Práce soutěžících má tedy smysl. K parčíku je možné se kdykoliv vrátit a podívat se, jak roste, jak se vyvíjí. Také oceňují, že v porotě jsou odborníci z praxe, jenom by porota měla mít shodnější názory. Dobré je, že porotci si všímají také chování soutěžících a organizace práce. Všichni pedagogové by přáli žákům zkusit si práci v zahraničních firmách, protože jen tak mají možnost získat dovednosti, které jim škola svým vybavením někdy nemůže zajistit. Svazu za soutěž děkují, uvítali by dokonce více takových podniků, soutěž prý je čím dál zajímavější a lépe organizována.
Soutěž „Lipová ratolest 2010“ skončila úspěšně. SZÚZ poděkoval pěkným dopisem primátorovi města Jihlavy a všem, kteří při soutěži pomáhali a těší se z laskavých slov Ing.Ruschkové – vedoucí jihlavského odboru životního prostředí, která ve svém dopise napsala, že ohlasy na soutěž jsou v Jihlavě velmi pozitivní. Lidé prý schválí li vzniklé dílo, líbil se jim průběh soutěže, kterou neohrozilo ani ošklivé počasí, zajímalo je vidět úsilí mladých lidí. Také pan ředitel gymnázia nadšeně napsal, že si váží díla, které před gymnáziem vzniklo. Všichni prý se jenom starají, aby město o parčík dobře pečovalo, protože soutěž splnila svůj smysl a navíc v Jihlavě vznikl pěkný koutek města lidem pro potěšení.
Paní Ing. Ruschková končí díkem SZÚZ , že dal svou důvěru Jihlavě. Všichni se zde učili za pochodu, ale za sebe říká, že akci považuje za krásnou se smysluplným výstupem.
Teď jenom přejme putovnímu ježkovi, aby SZÚZ našel pro Lipovou ratolest 2011 stejně laskavé a podnikavé město, jako byla letos Jihlava, a aby ježka ozdobila nová vlajka na znamení, že obor se dál zdárně rozvíjí a města jej podporují.