2011 Olomouc

 

    Smetanovy sady v Olomouci se usmívaly
Ve dnech 4. - 6. května 2011 měli návštěvníci Smetanových sadů v Olomouci vzácnou příležitost vidět na vlastní oči, jak se ve Fontánkové aleji, v níž před časem dosloužily vodní fontánky, zrodilo ve třech květnových dnech nové sadovnické dílo, které potěší nejenom ty nejmenší návštěvníky parku, ale také jejich rodiče. Podle projektu zahradních architektů Ing. Radka Pavlačky a Ing. Lubomíra Čecha z ateliéru ZAHRADA Olomouc s.r.o. tam založilo 40 mladých zahradnic a zahradníků – studentek a studentů odborných středních škol a učilišť z celé České republiky v rámci soutěže mladých zahradníků nazvané „Lipová ratolest“ nový parčík. Soutěž „Lipovou ratolest“ pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) každoročně v květnu. První dva ročníky byly v Brně, loňský v Jihlavě a pro letošní 4. ročník nabídlo Výstaviště Flora Olomouc a.s. svazu významné a frekventované místo v aleji, jejíž rehabilitace byla nezbytná. Svaz nabídku uvítal a Flora Olomouc byla spolehlivým a laskavým spolupořadatelem této celostátní akce, nad níž převzal záštitu primátor Statutárního města Olomouce Martin Novotný. Cílem soutěže “Lipová ratolest“ je mimo jiné ukázat široké veřejnosti, jak se změnil zahradnický obor, kolik nových znalostí a dovedností musí prokázat tým, který nesoutěží jenom pro své vítězství, ale svou pohotovostí, obratností a vytrvalostí obhajuje také dobré jméno své školy. Obtížná třídenní pracovní soutěž před zraky odborné poroty a občanů pořádajícího města opravdu prověří, jak jsou studenti připraveni realizovat projektantův záměr, zorganizovat si práci a vycházet dobře s investorem, kterého ve svazové soutěži zastupují odborní porotci. Deset škol, které se do soutěže v Olomouci přihlásily, dostaly 3 týdny před zahájením soutěžní projekt. Soutěžící přijeli do Olomouce v doprovodu svých pedagogů jenom s pracovním oblečením, nářadím a chutí zvítězit. O ostatní se postaral SZÚZ a Flora Olomouc. Podle projektu zajistila rostlinný materiál, dlažby, kobercový trávník i potřebnou zahradnickou techniku. Projektanti se snažili, aby každý tým mohl na svém úseku dokázat, že si umí připravit půdu, zasadit strom, keře a rostliny, že je kreativní a navíc, že také zvládá takové dovednosti jako je na příklad pokládání trávníkového koberce či dláždění. Tak, jak se rozvíjí obor, tak i soutěž mladých zahradníků je rok od roku náročnější, na tom se v Olomouci shodli všichni - soutěžící, pedagogové, porotci, autoři projektu i organizátoři. Slunce soutěžícím letos v Olomouci štědře přálo, pohodové tempo prvního pracovního dne se zrychlovalo, záda bolela, třetí den před ukončením soutěže to už byl upocený pracovní  kvapík. Porotci, kteří po všechny dny práci soutěžících bodovali, nešetřili slovy uznání. Jako vedoucí  pracovníci zahradnických firem dovedli ocenit, s jakým elánem děvčata a chlapci pracovali, měli pro ně pochopení. Kromě zapisování bodů často také poradili a průběžně upozorňovali na drobné chyby. Nelhala tedy ani ředitelka SZÚZ Ing. Jana Šimečková ani předseda poroty Karel Fučík, když v pátek 6. května v 16. hodin zahájili vyhlášení vítězů ujištěním, že ve 4. ročníku soutěže zvítězili vlastně všichni. Každé čtyřčlenné družstvo upravilo plochu o rozloze 120 m², položilo přes 20 m² dlažby, 50 m² kobercového trávníku a vysadilo desítky rostlin. Své úkoly splnili, kmeny doslouživších stromů budou teď v aleji podle projektu sloužit rodičům k posezení a jejich ratolestem k prvním lezeckým pokusům, na půvabných terénních vlnách z pečlivě vyskládaných různě velkých kamenů už rostou trsy ozdobných travin a trvalek a nad šachovnicemi z trávníkových a betonových čtverců ševelí listy nově vysázených stromů. Bodové rozdíly v hodnocení týmů byly opravdu malé. Všichni soutěžící dostali od pořadatelů nejenom účastnické listy, ale také drobné dárky a předplatné odborného svazového časopisu INSPIRACE, v jehož červnovém čísle bude o Lipové ratolesti podrobná reportáž. Vítězné týmy si odnášeli ještě skleněné plakety s lipovou ratolestí. Radost byla převeliká, děvčata a chlapci se nemohli rozloučit s novými kamarády z druhého konce republiky, které poznali na soutěži, přijímali gratulace pedagogů i porotců, svazoví organizátoři děkovali Ing. Vladimíru Pokornému, předsedovi představenstva Výstaviště Flora Olomouc a.s., který se denně přišel na soutěžící podívat a vysoce hodnotili neúnavnou provozní náměstkyni Ing. Naděždu Krejčí, která soutěžící nejenom ani na okamžik neopustila, ale když bylo potřeba, vždy s úsměvem a ochotně odstranila každý drobný nedostatek zdržující soutěžícím práci.
Vítězné družstvo z Českých Budějovic dostalo ještě na závěr do opatrování velkého dřevěného putovního ježka, kterého loni soutěži věnovalo Statutární město Jihlava s přáním, aby se na ježkových bodlinách zatřepetaly vlajky těch měst a organizací, které jako oni pochopí, co taková soutěž pro obor znamená. Kterápak vlaječka přibude v roce 2012 k těm dvěma nejnovějším – z Jihlavy a Olomouce?
Nechme se překvapit!
 
Výsledky:
  1. místo: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice: Aneta Barcalová , Martin Calta, Šimon Suchý, Nela Zemanová
  2. místo: Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické Šternberk: Radka Gállová, Marie Maderová, Kristýna Novotná, Kateřina Spurná
  3. místo: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl: Dita Charvátová, Jana Kalousková, Petr Macošek, Lubomír Sokol

 

 

FOTOGALERIE