2013 Rousínov

V Rousínově vytvořili za tři dny mladí zahradníci nový parčík

Ve čtvrtek 19. 9. 2013 byly v Rousínově slavnostně vyhlášeny výsledky 6. ročníku soutěže mladých zahradníků. Stupně vítězů obsadila tato družstva:

1. místo Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola ve složení: Blažek Petr, Korner Marian, Tymešová Jitka, Bučková Adéla
2. místo Střední škola zahradnická a technická Litomyšl ve složení: Bryscejn Viktor, Lenhartová Veronika, Bohuněk Antonín, Cupalová Kamila
3. místo Střední zahradnická škola Ostrava ve složení: Pawera Tomáš, Moravčíková Kristýna, Hájovská Anna, Böhm Ondřej


4. místo Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice: Kyrián Miroslav, Pecka Radim, Janochová Ivana, Plánská Tereza
5. místo Střední zahradnická škola Rajhrad: Jan Čermák, Pavel Homola, Tomáš Všianský, Sabina Jurutková

Soutěžní zadání úspěšně složili i studenti těchto odborných škol:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Střední škola zahradnická Kopidlno
Střední škola zemědělská Olomouc
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk


Vítězi se ale nakonec stalo všech 44 soutěžících z 9 škol z celé České republiky. Za mimořádně těžkých podmínek na podmáčeném terénu se jim podařilo dokončit projekt, který pro soutěž mladých zahradníků zpracovala Ing. Jana Vrbasová. Mottem pro název letošního ročníku soutěže „Slunce nad lipami“ se staly čtyři vzrostlé lípy, které jsou hlavní dominantou dosud nevyužívaného prostoru v zadním traktu objektu Záložny. Navržené sadové úpravy plochy mají kruhovou „sluneční“ dispozici. Úkolem soutěžících družstev bylo zrealizovat plochu tvaru kruhové výseče o výměře cca 39 m².
Soutěž začala ve středu 17. 9. v 10.30 hodin. Prvním úkolem pro soutěžící bylo si správně rozměřit a vyznačit jednotlivá soutěžní pole, o jejichž přidělení rozhodl los. Oblouky byly fixovány pásovinou, kterou museli soutěžící do terénu upevnit. Fyzicky náročným úkolem pro soutěžící byla úprava terénu, který byl po předcházejících deštích silně zamokřený. První den ještě soutěžící vysázeli a ukotvili stromy, které společně s tisovými živými ploty a trvalkovými záhony vytvoří „boskety“. Stěžejním úkolem druhého dne bylo zbudování dlážděné plochy z nepravidelné dlažby, vysázení trvalkových záhonů, travin, tisů a zamulčování ploch kůrou a štěrkem. Část družstev započala už i s přípravou plochy pro kobercový trávník.
Třetí den soutěže se nad lipami v Rousínově opravdu ukázalo slunce a vlilo do unavených soutěžících nový elán. Všichni nakonec svá díla dokončili, takže odborná porota mohla ukončit své hodnocení, která probíhalo v průběhu celých tří dnů.

Odborná porota hodnotila ve složení:
Ing. Martin Přibyl – předseda
Ing. Jaromír Opravil
Ing. Jana Vrbasová
Pan Aleš Kurz
David Mičan Bc.
Pan Jan Kuchař
Ing. Helena Krbušková

Česká republika je zcela ojedinělá v tom, že profesní soutěž pro obor realizace zahradních a krajinářských úprav, kterou připravuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně, se koná v reálném prostředí a jejím výsledkem je vždy ucelená plocha, která obohatí zeleň partnerského města. Po Jihlavě, Olomouci a Třinci se letošní ročník uskutečnil v Rousínově u Vyškova.
Pro soutěž vybrali zástupci města nevyužívanou plochu na Sušilově náměstí v zadním traktu objektu Záložny. Projektová dokumentace řešila celý prostor komplexně tak, aby po realizaci soutěže Lipová ratolest vznikla atraktivní parková úprava s množstvím aktivit, přitažlivá pro obyvatele města.
Díky podpoře města, vstřícných sponzorských firem a práci ochotných jednotlivců měli možnost přesvědčit budoucí zahradníci veřejnost, porotu i své učitele, že své řemeslo umí a mají rádi.

Kontaktní osoba, bližší informace:
Ing. Jana Šimečková, ředitelka
Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno
tel. 777 581 544, info@szuz.cz


FOTOGALERIE

 

Zahájení soutěže
Zahájení soutěže
Putovní cenu v podobě ježka darovalo město Jihlava
Putovní cenu v podobě ježka darovalo město Jihlava
Odborná garantka letošního ročníku Ing. Marie Straková, PhD.
Odborná garantka letošního ročníku Ing. Marie Straková, PhD.
Soutěžní plocha před první obědovou pauzou
Soutěžní plocha před první obědovou pauzou
Vytyčování a vyměřování
Vytyčování a vyměřování
přesuny hmot...
přesuny hmot...
Řez stromu před výsadbou
Řez stromu před výsadbou
Výsadba stromu
Výsadba stromu
Kotvení stromu
Kotvení stromu
Dláždění plochy z nepravidelné dlažby
Dláždění plochy z nepravidelné dlažby
Předseda odborné poroty Ing. Martin Přibyl
Předseda odborné poroty Ing. Martin Přibyl
zálivka vysazeného tisového plotu
zálivka vysazeného tisového plotu
Výsadba trvalek a cibulovin
Výsadba trvalek a cibulovin
Výsadba trvalek a cibulovin
Výsadba trvalek a cibulovin
Porota při hodnocení na závěr druhého dne
Porota při hodnocení na závěr druhého dne
Začátek závěrečného soutěžního dne
Začátek závěrečného soutěžního dne
Pokládka kobercového trávníku
Pokládka kobercového trávníku
Dokončení nesoutěžních ploch společnými silami
Dokončení nesoutěžních ploch společnými silami
Hotové dílo - parčík Slunce nad lipami
Hotové dílo - parčík Slunce nad lipami
Detail plochy
Detail plochy
Úvodní slovo při vyhlášní výsledků měl zastupitel města Rousínov Mgr. Zdeněk Julínek
Úvodní slovo při vyhlášní výsledků měl zastupitel města Rousínov Mgr. Zdeněk Julínek
Vítězové
Vítězové
Ukázková výsadba Katalpy odbornou porotou
Ukázková výsadba Katalpy odbornou porotou
Ukázková výsadba Katalpy odbornou porotou
Ukázková výsadba Katalpy odbornou porotou
Ukázková výsadba Katalpy odbornou porotou
Ukázková výsadba Katalpy odbornou porotou