2014 Ostrava

Závěr soutěže mladých zahradníků připomínal rokenrol

Jakoby koncert Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana v ostravském klubu GARAGE ze středečního večera ještě neskončil. Tak si mohli poslední den soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest 2014 v Ostravě připadat její účastníci. Do dokončovacích prací, které svým tempem připomínali rokenrol, se zapojili všichni: kromě soutěžících i učitelé, organizátoři a dokonce i někteří návštěvníci. Díky neutuchajícímu úsilí nejen soutěžících se podařilo za tři dny v parčíku za Mephacenterm v Ostravě – Porubě vytvořit odpočinkové plochy s  dřevěnými vyvýšenými záhony s trvalkami, vysázet stromy, které na jaře rozkvetou a položit kobercový trávník.

Zadání, které pro jedenáct družstev ze středních zahradnických škol z celé České republiky a jedno ze Slovenska připravilo město Ostrava a Svaz zakládání a údržby zeleně, bylo tentokrát opravdu extrémně náročné. Každé soutěžící družstvo mělo za úkol zrealizovat podle připravené projektové dokumentace soutěžní plochu o rozloze 48 m². Projekt soutěžních segmentů zpracovala Ing. Ilona Vybíralová.

Rozložení hmot v soutěžním segmentu

Části segmentu

plocha v m2

Vyvýšený záhon

9,19

Lem z dubových hranolů

3,03

Dlažba - žulová kostka

9,17

Betonová dlažba

4,22

Kobercový trávník

21,55

Plocha celkem

47,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtížnost soutěže umocnil déšť, který skrápěl parčík nejen před soutěží, ale pozlobil soutěžící i první den. Bláto se lepilo na nářadí i na boty. Z běžných činností, jako je vykopání jámy pro strom či vytvoření lože pod dlažbu, se staly galeje. Prubířským kamenem pro všechny soutěžící se stalo sestavení vyvýšeného záhonu z předem připravených a očíslovaných dubových hranolů. Soutěžící museli pracovat tak, aby na sebe hranoly v jednotlivých segmentech navazovaly, což kladlo velké nároky především na přesnost i na vzájemnou komunikaci. Plošné a výškové zaměřování, vytyčování a skládání dřevěných lemů zabralo celý první den i polovinu druhého dne. Počasí se naštěstí umoudřilo a dokonce vysvitlo i sluníčko, i když bláta se soutěžící nezbavili. Druhý den přišla na řadu příprava lože pod dlažby, osazování plastového obrubníku a výsadby stromů a trvalek. Ze zdánlivého chaosu se začala krystalizovat budoucí podoba parčíku.

Šestičlenná odborná porota složená ze zástupců Svazu zakládání a údržby zeleně – majitelů zahradnických firem: Jan Kuchař, Bc. David Mičan, Ing. Tomáš Gabriel, Ing. Libor Vavřík a zástupců investora: Ing. Klára Svobodníková a paní Renata Hovjacká bedlivě dohlížela na postup a kvalitu prováděných prací. I když byli porotci přísní, zároveň velice oceňovali, jak se mladí zahradníci rvou se složitým zadáním a nepříznivými podmínkami.

Třetí den soutěže se proměnil v happening. Soutěžící, organizátoři i pedagogický doprovod věděli, že je otázkou profesionální cti, aby se soutěžní plochy dokončily. Na ploše se pohybovaly dva nakladače, půdní frézy, do práce se zapojili i učitelé a učitelky. Hlavní bylo položit trávníkové koberce, vysázet všechny rostliny a vydláždit betonový chodník. Žulovou dlažbu z kostek, které bylo v každém soutěžním segmentu 9 m², se ne všude podařilo zvládnout. Ale to bylo v celkovém výsledku nepodstatné. Vždyť i okolní plochy bylo potřeba po soutěži upravit, takže dlažby dodělaly v rámci dokončovacích prací. Až se osadí lavičky, vznikne za Mephacentrem nový prostor pro odpočinek obyvatel Ostravy.

Výsledky soutěže:

1. místo SŠ technická a zahradnická Litomyšl,
soutěžní tým ve složení: Jana Andresová, Kamila Cupalová, Antonín Bohuněk, Pavel Lomič
2. místo SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice,
soutěžní tým ve složení: Antonín Papež, Tereza Plánská, Libuše Keprová, Ondřej Krůl
3. místo SOŠ záhradnícka Piešťany,
soutěžní tým ve složení: Jana Mária Hanzelová, Ondrej Kožík, Simon Snopek, Samuel Púš