Park desetiletí

Park Komenského ve Zlíně zvítězil v soutěži Park desetiletí

park desetileti_CMYK 3

Dne 18. října 2016 jsme v Praze slavnostně vyhlásili výsledky ojedinělé soutěžní přehlídky Park desetiletí. Odborná porota navštívila patnáct parků v celé republice a udělila první místo Parku Komenského ve Zlíně. Druhé místo získal park na Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli. O třetí místo se podělil park Mlýnská strouha v Plzni a revitalizace parku na říčním ostrově Santos v Sušici. Zvláštní cenu udělila porota Klášterním zahradám v Litomyšli.

Smyslem retrospektivní přehlídky bylo upozornit na skutečnost, že dílo tvůrce parku není nikdy hotovo. Je třeba je stále tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat a především je nutné o parky pečovat. Možnost přihlásit se do přehlídky Park desetiletí měli investoři či projektanti 24 oceněných děl v soutěži Park roku, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Možnosti využilo patnáct parků, které posoudila odborná porota ve dnech 4. – 6. října 2016.  Členy poroty byly osobnosti jmenované respektovanými oborovými institucemi a vysokými školami.

Porota posuzovala především kvalitu péče a údržby i to, jak navržené řešení parku prověřil čas, jak park slouží veřejnosti. Široká veřejnost měla možnost se zapojit do ankety o Cenu veřejnosti na webové stránce parkdesetileti.cz, kde jsou jednotlivá díla představena. Cenu veřejnosti získal Balneopark Vincenze Priessnitze v Jeseníku, druhé místo putuje do Sušice a třetí místo přisoudilo hlasování veřejnosti parku na Slovanském náměstí v Brně. Do hlasování se zapojilo téměř 8 000 hlasujících. 

Výsledky soutěžní přehlídky:


1. místo
Park Komenského ve Zlíně

Přihlašovatel: Statutární město Zlín
Autoři projektu: Studie – Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
Ing. Zdenek Sendler (Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka, Pavel Mudřík Architects)
Realizace: Generální dodavatel PSG – International a.s., zahradnické práce ACRIS zahrady s.r.o.
Péče a údržba: Statutární město Zlín – Odbor městské zeleně, ACRIS zahrady s.r.o.
Plocha: 37 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2015 - 1. místo

V roce 2011 vypsalo Statutární město Zlín ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou anonymní jednokolovou projektovou soutěž o návrh. Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně s cílem vytvořit podmínky pro krátkodobou relaxaci v centru města všem věkovým kategoriím obyvatel.  Vítězná studie byla dílem autorského týmu Václav Babka, Pavel Mudřík, Lucie Radiová, Zdeněk Sendler. Po několika letech příprav byl projekt v roce 2014 zrealizován. Původní úvahy a záměry, které se do značné míry podařilo realizovat, vycházely mimo jiné z nutnosti pozvednout park na úroveň plnohodnotného významného městotvorného objektu, urbanistického prvku, veřejného městského parku v pravém slova smyslu, který se stane cílem pobytu lidí a místem setkávání, relaxace, stane se kvalitní a svébytnou součástí vybavení moderního města.

fotoarchiv města Zlína (10)  fotoarchiv města Zlín (1)

fotoarchiv města Zlína (6)  fotoarchiv města Zlín (8)

 
2. místo
Obnova parku na Slovanském náměstí, Brno-Královo Pole

Přihlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ
Realizace: COOPTEL, stavební a.s. (generální dodavatel), Ing. Jiří Vrbas – firma „KVĚT“ (subdodavatel sadových úprav)
Péče a údržba: PARK v.o.s.
Plocha: 13 748 m²
Nominace na základě: Park roku 2007 – 1. místo

V roce 2005 byla statutárním městem Brnem vypsána ideová architektonická soutěž na obnovu parku na Slovanském náměstí. Vybrána byla studie Ing. Zdeňka Sendlera, který ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ing. Arch. Radko Květa navrhl  řešení obnovy parku, které vychází ze základních principů původního návrhu L. Miggeho, a upravil jej soudobými výrazovými prostředky. Vzhledem k frekvenci dopravy a využívání parku jasně odděluje vnější a vnitřní prostor. Vnější prostor s lipovou alejí, obvodovým chodníkem a ucelenou travnatou plochou  tvoří „nárazníkovou zónu“  a diferencuje využívání jednotlivých ploch a podtrhuje význam jejich funkcí. Výškový rozdíl ve střední části parku využívá k umístění amfiteátru, schodišť, bezbariérových ramp a polyfunkčního objektu.

IMG_5579  vanoce

IMG_7019  IMG_3694

 
3. místo
Park Mlýnská strouha v Plzni

Přihlašovatel: Správa veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: AWIDA, doc. Dr. Ing. Dana Wilhemová, prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Realizace: Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice, divize Plzeňské komunikace
Péče a údržba: Zahradní a parková s.r.o. – vegetační prvky, Pavel Lindauer – vodní plocha vč. technologie, závlahy
Plocha: 14 200 m²
Nominace na základě: Park roku 2010 – 1. místo

Park Mlýnská strouha je součástí prstence sadů kolem historického jádra města, který vznikl po zasypání městských příkopů. Obnova parku Mlýnská strouha byla zahájena na podzim 2008 a na jaře 2010. Mělké údolí pod Pražským mostem bylo jediným místem sadového okruhu, kam bylo možno navrátit vodní prvek jako reminiscenci na původní Mlýnskou strouhu. Jako nejlepší řešení se ukázalo přivedení vody z řeky Mže. Obnovou Mlýnské strouhy se podařilo rozšířit sadový okruh města o další reprezentativní odpočinkovou plochu.  Přínosem je navrácení vodního prvku do centra města po téměř sto letech. Veřejnost jej přijala velice kladně. Park je oblíbený u všech věkových kategorií, stal se velmi navštěvovaným a je jedním z nejfotografovanějších zákoutí města.

DSCF1430  DSCF1437

DSC_2903  DSC_2918

 

3. místo
Revitalizace parku na říčním ostrově Santos v Sušici

Přihlašovatel: Nadace Proměny Karla Komárka / Město Sušice
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek – Florart
Realizace: Sdružení LF & P SANTOS, vedoucí účastník sdružení Purum s.r.o.
Výtvarné prvky: Václav Fiala
Péče a údržba: Ivanka Nováčková, Buštěhradská 246, 272 03 Kladno
Plocha: 46 000 m² (4,6 ha)
Vstup do parku z ulic Dlouhoveská/ Ke Koupališti.
Nominace na základě: Park roku 2014 – 1. místo

Revitalizace zahrnovala kompletní obnovu parku včetně několika stavebních objektů.  Promyšlený koncept, v němž se nenápadně opakuje motiv lodě, respektuje a využívá přítomnost vodního živlu i jeho síly a dynamiky. Nachází kompromis mezi městským a přírodním charakterem místa. Tomu odpovídá i vymezení jednotlivých částí ostrova: sever – městská pláž; střed – park, kultura, pobyt a pohyb; jih – brouzdání, řeka a slunce. Autoři v návrhu podtrhli výjimečnost a určitou nedostupnost Santosu. Zároveň respektovali, že je s místem spjata řada tradičních akcí, jichž se pravidelně účastní stovky lidí. Pro tyto účely vyčlenili centrální část ostrova. Atmosféru parku podtrhují originální výtvarné objekty Václava Fialy. 

23  20

3  2

 

Zvláštní cena
Klášterní zahrady v Litomyšli - za dílo, které povstalo díky osvíceným duchům v čele města na přelomu věků, za začlenění nových prvků do historického kontextu a jejich využívání pro kulturní a společenský život města, za příkladný přístup k tvorbě veřejného prostoru a péči o něj.

Přihlašovatel: Město Litomyšl
Autoři projektu: Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ, Ing. Zdenek Sendler
Realizace: Profistav, s.r.o.
Péče a údržba: Městské služby Litomyšl, s.r.o.
Plocha: 10 000 m²
Nominace na základě: ELCA Trend price 2010

Klášterní zahrady leží v jedné z nejvíce navštěvovaných a historicky i kulturně nejhodnotnějších lokalit v Litomyšli přímo v centru městské památkové rezervace. Po odchodu piaristů z Litomyšle v roce 1948 zahrady zcela zpustly a nebyly od té doby používané ani přístupné. V roce 1997 vyhlásilo město Litomyšl veřejnou soutěž, jejíž zadání znělo: „architektonické řešení vymezeného prostoru klášterních zahrad jako veřejného městského parku či zahrady“. Vítězný projekt  Václava Babky, Radko Květa a Zdeňka Sendlera, jehož hlavním mottem je „Zahrada-divadlo, divadlo-zahrada. Soudobý výraz v kontextu s historickými prvky“, byl realizován a zahrady byly slavnostně otevřeny v srpnu 2000.

BL0A0729_F  BL0A0689_F

BL0A0728_F  BL0A0702_F

 
 
 
 

Motto:

Díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah projektantů – krajinářských architektů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. „Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu... tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění. “

Ivar Otruba

 

Kontaktní údaje vyhlašovatele:

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je zapsaný spolek vedený u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 8536. Sídlo SZÚZ je Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ: 26529831.

 

Partneři soutěžní přehlídky

 

 agrocar                      arboeko-1      

 

Předmět a účel soutěžní přehlídky PARK DESETILETÍ

 

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Posláním soutěže je vrátit se k dílům krajinářské architektury, která byla v minulém desetiletí oceněna odbornou porotou v rámci soutěže Park roku a zjistit, jak dalece odpovídá jejich současný stav původním záměrům. Často skloňovaným výrazem v rámci veřejné zeleně je „udržitelnost“.  v rámci přehlídky se tedy zaměří odborná porota především na to, jak parky obstály v čase a jaká je jejich perspektiva. Účelem soutěžní přehlídky je rovněž upozornit na nezastupitelné funkce ploch zeleně, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba.

Účelem soutěže je:

  • zmapovat trendy při tvorbě parků v České republice v posledních letech
  • souhrnně prezentovat veřejnosti parky oceněné v soutěži Park roku v letech 2005–2015
  • seznámit širokou veřejnost s kvalitními návrhy a realizacemi a s jejich autory a tvůrci
  • ocenit investory, kteří o parky kvalitně pečují

 

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) oceněná v soutěži Park roku pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně v letech 2005-2015. Přihlášku do soutěže obdrželo i dílo oceněné v soutěž ELCA Trend Award v roce 2010.

Soutěžní podmínky
Podmínky pro přijetí do soutěžní přehlídky

Dílo musí být oceněno v soutěži Park roku v letech 2005–2015 prvním, druhým nebo třetím místem, nebo Cenou děkana Zahradnické fakulty MENDELU. Přihlásit do soutěže je možné i dílo oceněné v soutěž ELCA Trend Award v roce 2010.

Přihlášku do soutěže podává investor díla s písemným souhlasem autora díla, popřípadě autor díla s písemným souhlasem investora díla, popřípadě městské nebo obecní úřady, které o dílo pečují.

Registrační poplatek za každé přihlášené dílo je 3 000,-Kč + 21% DPH a musí být uhrazen na základě vystavené faktury ke dni uzávěrky závazných přihlášek na účet 156433910/0600.

 

Požadované závazné přílohy přihlášky do soutěže a jejich obsah

Vyplněná přihláška účastníka soutěžní přehlídky. Za správnost uvedených údajů odpovídá přihlašovatel. Přihlášku pošle přihlašovatel vytištěnou a opatřenou podpisy zároveň se stručným průvodním textem a výkresy.

Stručný průvodní text v rozsahu maximálně 3 stránek formátu A4 v digitální podobě i vytištěný (výměra, stručná charakteristika, popis údržbových prací. Text může vycházet z informačních materiálů, infotabulí, technické nebo průvodní zprávy).

Výkresová příloha v rozsahu maximálně pěti listů formátu A3 (situace, charakteristický výkres pro projekt) v digitální podobě i vytištěná.

Minimálně 10 kvalitních fotografií díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI (s uvedením autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje). Pro ilustraci je vhodné připojit i fotografie původního stavu. Tyto fotografie mohou být i v horší kvalitě.

 

Hodnocení přihlášených děl

Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porotu jmenuje představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně. Porota udělí ceny, příp. čestná uznání. Všechny ceny jsou čestné.

 

Porota

Ing. arch. Laura Jablonská – nominace Fakulty architektury ČVUT  V roce 1999 absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od téhož roku doposud, se šestiletou mateřskou přestávkou, vyučuje na FA ČVUT jako odborný asistent (do r. 2015 – ústav urbanismu, od r. 2015 – ústav krajinářské architektury) v předmětech ateliérové tvorby a základů navrhování. Zaměřuje se na urbanismus a architekturu malých měst a venkova. Dlouhodobě spolupracovala se Správou NP Šumava na posuzování stavebních záměrů na území NPŠ, podílela se na územní studii Šumava (FA ČVUT) a na studii preventivního hodnocení krajinného rázu na území NP Šumava – urbanismus a architektura (Löw a spol.) s výstupem návodných „manuálů“ pro stavebníky a orgány státní správy. Věnuje se projekční činnosti – v posledních letech orientované zejména na veřejný prostor a umělecké dílo v krajině (úprava návsi v obci Kly u Mělníka, úprava parku na Husově nám. v Písku, památník obětem holocaustu ve Strakonicích, cesta Bolestných kamenů v Píseckých horách). Spolupracuje s ateliérem A6, je členkou AUUP a komise pro urbanismus a rozvoj města Písek.

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – nominace Zahradnické fakulty MENDELU
Autorizovaný krajinářský architekt a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici. Absolvoval studium zahradní a krajinářské architektury na ZF v Lednici v roce 1996. Po té pracoval na zámku v Buchlovicích, kde si vytkl cíl věnovat se obnově historických zahrad a parků. Vypracoval se svým ateliérem (9 stálých členů) přes 30 obnov zámeckých parků (Lednice, Květná zahrada v Kroměříži, Kuks, Buchlovice, Sychrov, Milotice atd.). Za obnovu Palmového skleníku v Lednici a Obnovu zahrady Vily Tugendhat obdržel cenu GrandPrix Obce architektů za rekonstrukci. Střešní zahrada na pavilonu EXPO v Miláně 2015 byla oceněna deníkem Corriere della sera. Je místopředsedou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Organizuje akci Víkend otevřených zahrad a vede Bylinkovou zahradu ve Valticích. Dlouhodobě spolupracuje se Svazem zakládání a údržby zeleně jako hodnotitel soutěží Zahrada a Park roku.

Ing. Martina Havlová – nominace Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Martina Havlová vystudovala obor Zahradní tvorba na katedře Zahradní a krajinné architektury na České zemědělské univerzitě v Praze, kde dále pokračuje v doktorském studiu. V roce 2012 absolvovala pracovní stáž ve společnosti Bruns Park – Ilja Močalov a partneři v Moskvě. Mezi lety 2012 a 2015 spolupracovala především s ateliérem zahradní a krajinářské architektury a05 a krajinářskými architekty Štěpánem Špoulou a Klárou Salzmann.  Od roku 2016 působí v  Ateliéru Land05. Je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), kde rovněž zastává funkci v revizní komisi společnosti.

Ing. Eva Voženílková – nominace Ministerstva životního prostředí
absolventka oboru rostlinné biotechnologie na Agronomické fakultě ČZU (1994), po dokončení studia byla zaměstnána ve VÚKOZ Průhonice na Dendrologické zahradě jako zahradník, 1997–1999 studovala na VOŠ zahradnické v Mělníku obor zahradní a krajinářská tvorba (nedokončeno). V letech 2000–2009 pracovala jako tajemnice a posléze ředitelka občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Od r. 2009 pracuje na Ministerstvu životního prostředí v sekci ochrany přírody a krajiny, zabývá se metodickou podporou výkonu státní správy v obecné ochraně přírody a krajiny, mimo jiné ve vazbě na územní plánování a pozemkové úpravy. Jako zástupce MŽP působí v celostátní komisi soutěže Zelená stuha ČR navazující na soutěž Vesnice roku.

Ing. Petr Šiřina –  nominace Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích
Absolvoval  Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor sadovnictví-krajinářství. Po ukončení vysoké školy (1984) nastoupil do podniku OKD-Rekultivace, k. p. Havířov jako projektant rekultivačních staveb v Ostravsko-karvinském revíru. Od r. 1988 pracuje ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (tehdy Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví) se zaměřením na problematiku rekultivací po těžbě černého uhlí a později na krajinné plánování, v současné době se zabývá problematikou veřejné zeleně městských památkových zón. Od roku 1992 se podílí na zpracovávání územních plánu sídel, převážně v Moravskoslezském kraji jako specialista na ÚSES, případně na návrzích řešení zeleně sídel v územních nebo regulačních plánech. Podílel se na rekonstrukcích parků a parkových ploch v Českém Těšíně v rámci projektu Zahrada dvou břehů (park A. Sikory a parkově upravená nábřeží na českém břehu řeky Olzy) a na nově založeném parku u centrálního hřbitova. V posledních letech spolupracuje při výchově a obnově porostů zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí. Od roku 2012 vyučuje na Vysoké škole báňské, fakultě architektury obor zahradní a krajinářské tvorby.  V letech 2000 až 2005 byl členem poroty v soutěži Zelená stuha ČR organizované SZKT, v letech 2005 až 2015 byl s přestávkami členem poroty v evropské soutěži Entente Florale Europe, v r. 2005 a od roku 2007 je členem celostátní poroty Vesnice roku za obor krajinářská architektura, kde zastupuje SZKT a MŽP. V letech 2012 až 2015 byl členem poroty v soutěži Zahrada a Park roku, pořádané SZÚZ. Je členem SZKT (1999–2008 člen správní rady), členem ČKA jako autorizovaný projektant ÚSES a krajinářský architekt. Bydlí v obci Těrlicko, okres Karviná.

Rostislav Ivánek – nominace Svazu zakládání a údržby zeleně
Absolvent SZTŠ (Střední zemědělská technická škola/ Ostrava), specializace sadovnictví, květinářství (1984). Praxe v oboru zakládání a údržbě zeleně 30 let. Jako zaměstnanec státního podniku – postupně SEMPRA Praha, Olomouc a Paskov, Skleníkový areál Paskov, později privatizovaného podniku BIOCEL a.s. Paskov, průběžně i privátní praxe dle tč. platných živnostenských oprávnění. Od roku 1992 spolumajitel firmy IVÁNEK-ZEMAN v.o.s., Žabeň u Frýdku-Místku /pozn. stále totožná praxe i místo výkonu, změny udával okolní vývoj světa. Firma je členem Svazu zakládání a údržby zeleně, kde od roku 2006 pracuje Rostislav Ivánek v představenstvu  (v současnosti místopředseda). Dále je firma členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Českého svazu greenkeperů. Rostislav Ivánek přispívá do odborného časopisu Inspirace a věnuje se přednáškové činnosti.

 

porota foto

Zleva: Eva Voženílková, Rostislav Ivánek, Petr Šiřina, Laura Jablonská, Martina Havlová, Přemysl Krejčiřík

 

Závazná kritéria hodnocení soutěžního díla

Protože smyslem a základním posláním díla krajinářské architektury je jeho komplexní polyfunkční působení směrované k zachování a rozvoji životního prostředí člověka, je nejdůležitějším kritériem hodnocení aktuální stav realizovaného objektu a předpoklady jeho zdárného rozvoje.

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány:

– kvalita celkového urbanistického, architektonického, biologického a technického řešení díla

– jak navržené řešení prověřil čas, jak slouží park veřejnosti

– použití rostlin

– kvalita realizace zejména vegetačních prvků

– kvalita péče o zeleň i abiotické prvky

 
 
Ceny a čestná uznání

Všechny ceny jsou čestné. Mimo titul „Park desetiletí České republiky“ a cen pro druhé a třetí místo lze udělit čestná uznání bez určení pořadí. O jejich počtu rozhoduje porota soutěžní přehlídky.

Na základě elektronického hlasování bude udělena i cena veřejnosti.

 

Základní termíny soutěžní přehlídky


Soutěžní přehlídka bude oznámena do 31. května 2016.                    

Uzávěrka přihlášek se stanovuje na 30. června 2016.

Datum hodnocení přihlášených děl se stanovuje na 4.-6. října 2016.

Vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky se uskuteční 18. října 2016 v rámci konference Zeleň ve veřejném zájmu v Praze.

 

Klauzule o akceptování soutěžních podmínek/ Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

Klauzule o autorských právech a zveřejnění/ Soutěžící díla budou bezplatně prezentována vyhlašovatelem prostřednictvím médií, oborových akcí, veletrhů apod. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s materiály, obdrženými v rámci přihlášky do soutěže nakládat přiměřeně smyslu a účelu soutěžní přehlídky a na základě podmínek této přehlídky; pro tento postup se zavazuje ctít a chránit autorská práva.  

Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních děl/ Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a prezentací svých soutěžních děl v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.