Navštivte stránky www.parkroku.cz

V roce 2016 se nekonala soutěž, ale retrospektivní přehlídka PARK DESETILETÍ.

 

SOUTĚŽ PARK ROKU   (původní název: Soutěž o nejlépe realizované sadovnické dílo roku)

Historie této soutěže sahá do roku 1975 a od počátku byla soutěž spjata s městem Klatovy, jménem Ing. Václava Weinfurtera a seminářem, který se pořádá v Klatovech každoročně v září na téma „Životní prostředí a veřejná zeleň“. Začátky soutěže byly skromné. Původně se v Klatovech hodnotily výsadby zeleně v nádobách, později výsadby květinových záhonů. V době, kdy se začaly hodnotit úpravy vstupních areálů významných budov, přerostla soutěž hranice Klatov. V roce 2002 vstoupil do organizace soutěže Svaz zakládání a údržby zeleně a od roku 2003 je jejím hlavním organizátorem. Soutěž formuluje jako výzvu všem, kdo v oboru chtějí něco znamenat.

Soutěž má pro přihlášené firmy veliký význam. Přihlašují se veřejně k odpovědnosti za svou práci a mohou si s ostatními účastníky poměřit kvalitu své práce. Dokazují také svou invenci ve spolupráci s dobrým projektantem a osvíceným investorem. Umístí-li se v soutěži, mají právo se svou prací pochlubit a veřejnost má právo se dozvědět, kdo je nejlepší a jaké nové trendy v oboru představuje soutěž, která zahrnuje sadovnická díla nejrůznějšího charakteru z celé České republiky.
Do soutěže se mohou přihlásit fyzické a právnické osoby, které příslušné sadovnické dílo realizovaly. Nutný je ovšem souhlas vlastníka, v případě právnických osob souhlas statutárního orgánu. Přihlášená díla hodnotí odborná sedmičlenná porota, kterou jmenuje představenstvo svazu a je složená ze zástupců vysokých škol, ministerstev, projektantů i zkušených realizátorů. Porota během několika dnů společně shlédne a zhodnotí všechna přihlášená díla. Důležitými kritérii pro hodnocení je nejenom kvalita zahradnické práce, ale také soulad díla s okolím, respektování prostředí a přínos nového či rekonstruovaného díla pro životní prostředí. V soutěži se také hodnotí použití nejmodernějších technologií, celkový dojem, respektování ekologického potenciálu lokality, funkčnost a využitelnost sadovnického díla.

Vítězná díla byla vždy vyhlašována v Klatovech v rámci semináře „Životní prostředí a veřejná zeleň“. Od roku 2006 do roku 2010 byla vítězná díla vyhlášena v Lednici na Moravě u příležitosti semináře „Trendy ve veřejné zeleni“. V současné době se vyhlášení provádí u příležitosti odborného zahradnického veletrhu ZELENÝ SVĚT konaného na brněnském výstavišti.

Rok 2005 přinesl novinku. Soutěžní díla byla rozdělena do dvou kategorií – Park roku a Zahrada roku. Bylo totiž velmi problematické hodnotit v jedné kategorii soukromé zahrady a ostatní realizace veřejné či tzv. vyhrazené zeleně. V budoucnosti by snad bylo vhodné pro jednotlivé ročníky vyhlašovat konkrétní témata jako například střešní zahrady, zeleň v krajině, rekonstrukce historických zahrad a parků. Také se těžko stanoví společná kritéria pro nově založené a rekonstruované plochy.

Soutěž je určitou sebereflexí a mapuje vývoj oboru zahradní a krajinářské architektury. Nastavuje laťku kvality. Takové srovnávání kvality investoři i realizátoři sadových úprav velmi potřebují. V neposlední řadě poutá také soutěž pozornost širší veřejnosti, která se začne problematikou zeleně zabývat. Potěšitelné je, že zahradnické firmy už nejsou ty, které na stavbu přicházejí jako poslední, aby pouze zasely trávník a vysázely keře a stromy. Stávají se přímým partnerem investora a generálním dodavatelem stavby. To samozřejmě zvyšuje nároky na úroveň znalostí, vědomostí a dovedností pracovníků zahradnických firem. Rok od roku může odborná porota pozorovat u hodnocených děl posun v kvalitě i soustavné péči.
Problémem však někdy zůstává kvalita projektu, která není součástí soutěže, ale pro výsledné dílo je základní podmínkou. Dobrá spolupráce projektanta a realizátora je pro každé dílo zásadní. Měl by to však být klient - investor, jehož zájmem je kvalitní výsledné dílo. Ten totiž zprostředkuje spolupráci projektanta a realizátora.