2009

Park roku 2009 - 1. místo - OMEGA - CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ V OLOMOUCI

Investorem sportovně relaxačního centra v Olomouci byla stavební firma GEMO spol.s r.o. Jeho vybudování se projekčně připravovalo už od roku 2006, v současnosti je areál pronajat soukromému zahraničnímu provozovateli. Generálním projektantem byl ateliér PRAK Olomouc, zejména arch. Pavel Pospíšil a arch. Alice Michálková. Ateliér ZAHRADA Olomouc - ing. Radek Pavlačka a ing. Erik Hinďoš - zpracovával zahradně architektonické úpravy venkovního areálu.Tento kolektiv autorů společně řešil celkový koncept i design všech prvků.
Centrum OMEGA obsahuje 9 venkovních tenisových kurtů, tenisovou halu, halu squashovou a badmingtonovou. Jsou zde také tělocvičny a posilovna. Nechybí zde ani relaxační a regenerační centrum, které zahrnuje několik druhů saun, masážních místností a bazénů s možností ležení na venkovní terase během celého roku. Tyto aktivity jsou doplněny venkovní restaurací a vnitřním barem.
Od začátku projekční přípravy investor kladl důraz na úroveň zahradních úprav a to nejenom z aspektu dekorativního, ale hlavně chtěl získat kvalitu. Protože znal možnosti a pracovní výsledky firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o., která pro něho realizovala už sadovnické úpravy firemní zahrady kolem ústřední budovy GEMO, vybral si tuto firmu také pro realizaci realizací centra sportu a zdraví v Olomouci.
Těžkým úkolem bylo dostat na stavební parcelu omezené velikosti všechny požadované funkce, potažmo objekty, se kterými zadání počítalo. Když architekti vytýčili základní koncept rozmístění budov a tenisových kurtů, zůstala mozaika zbytkových ploch, které působily jako rozházené střepy. Velkým problémem byly také provozní vazby mezi budovami a tenisovými kurty, které byly složité. Navíc se měla ještě někde umístit restaurace a dětské hřiště.
Tvůrčí tým musel tedy vyřešit šest důležitých úkolů:
a) optimálně vyřešit rozmístění základních aktivit
b) najít vhodné místo pro restauraci s petanquovým hřištěm
c) vytýčit vhodné vyhlídkové trasy
d) zajistit pohled do zeleně i prosklenými stěnami hal
e) umístit dětské hřiště s herními prvky
f) vyřešit vstupní prostor

Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc

Park roku 2009 – 2. místo Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě

Doufejme, že budoucí historici nezapomenou zdůraznit, že v roce 2009 se podařilo vzkřísit po dohodě moudrých úředníků., vzdělaných odborníků a profesionálních realizačních firem, které si dokázaly i v časové tísni vyjít vstříc, slávu místa, které je neodmyslitelně spojené s naší minulostí. V roce 2009 byla totiž dokončena rehabilitace Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě a její parkové úpravy získaly ve svazové soutěži PARK ROKU 2009 druhé místo. Poprvé se o ní začalo uvažovat v roce 2000, kdy byla dokončena rehabilitace Karlachových sadů a v roce 2002, kdy skončily úpravy Štulcových sadů, začaly přípravné práce. Projekt Doc. Dr. Ing. arch. Otakara Kuči, CSc. vrátil do chátrající zeleně starého městského parku na Vyšehradě světlo a promyšleně a citlivě čaroval s prostorem. Zahradni architektura Tábor s.r.o. spolu s ostatními firmami, jako např. s firmami DAP, STAVOS nebo AQUASTART, udělala v tomto prostoru rozsáhlé terénní modelace, zpevňovala a budovala nové dlážděné a mlatové cesty kolem nově založených trávníků, obnovovaly se vinohrádky, schodiště i zídky. To vše za plného provozu. Rozlehlá louka dnes sjednocuje prostor se stávajícími stavbami, s archeologickými nálezy knížecího a královského dvorce rodu Přemyslovců i s kultovními bukovými a lipovými hájky. Na obvodovém západním svahu nad gotickým sklepem a na střeše zázemí Starého purkrabství vznikly tři malé vinohrady a do ovocného sadu vybral domácí odrůdy Ing.Boris Krška ze ZF MZLU z Lednice. Travnaté pásy dnes připomínají vodní příkop, který lemoval ze severu a východu barokní zbrojnici, kterou Habsburkové na Vyšehradě budovali po sto let, a která vyhořela v roce 1927. Nové cesty propojují stávající budovy s vyhlídkami a archeologickými nálezy, svědčícími o tom, že Vyšehrad byl díky své strategické poloze osídlen už 3200 let př. n.l. Gotický sklep na akropoli je obnoven jako muzeum dějin Vyšehradu. Dozvíte se tam, že od doby Karla IV. putoval na Vyšehrad v předvečer své volby každý budoucí český král, aby se v tamním chrámě poklonil mošně střevícům Přemysla Oráče. Jsou tam doklady, jak byl Vyšehrad poničen a vypleněn v husitských válkách, jak až Jiří z Poděbrad na něm zbudoval „město hory Vyšehradu.“ Ve starém purkrabství se dnes pořádají četné kulturní a společenské akce a je tam i kavárna s venkovním posezením. V bývalé gotické strážní věži je od 90.let Galerie současného umění. Z chátrajícího městského parku s rozbitými lavičkami, děravým plotem kolem bývalého fotbalového hřiště, hrbolatými cestami vznikl rekreační prostor s upravenými dětskými hřišti, trávníky zavlažovanými vynalézavě vodou z Vltavy, zpevněnými vydlážděnými a mlatovými cestami, krásnými stromy, které zůstaly po důkladné probírce. V rehabilitovaném prostoru královského a knížecího okrsku vypadá vše přirozeně, samozřejmě, jako by to tu tak bývalo vždycky.

Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad

Park roku 2009 – 3. místo - LIPOVÉ NÁMĚSTÍ DOKSY

Třetím místem v soutěži Park roku 2009 ocenila odborná porota zrekonstruovaný park na Lipovém náměstí v Doksech. Jeho tvůrcům Ing. Ivanu Markovi a Ing. Barboře Eismannové z firmy Zahradní Architektura Martinov s.r.o. se podařilo vytvořit z chátrajícího prostoru, protkaného rozbitými kolmými cestami se zpustošeným mobiliáře, z místa, které přímo přitahovalo vandaly do torsa parku, kde přerostlé koruny ohrožovaly bezpečnost, přívětivou oázu, kde dnes na moderních lavičkách pod nově vysazenými lipami odpočívají návštěvníci, pro něž je připraveno i nové pítko. Při rekonstrukci parku se myslelo i na babičky a maminky s dětmi. Na zabudovaných hracích stolcích se v parku dnes hrají šachy a „Člověče, nezlob se“ a kdo má chuť, může si dokonce zahrát petangue na novém hřišti. Také po setmění je dnes v parku na Lipové náměstí bezpečno. Zemní reflektory osvětlují vybrané stromy - pozůstatek původní zeleně a vytvářejí nové kompozice. Osvětlený park je dobře kontrolovatelný. Navíc jsou ladné, organické křivky nových cest, dlážděných různě zbarvenými cihlami, vroubeny svítícími barevnými dlažebními kostkami. Od ledna do června 2009 pracovaly na rekonstrukci Lipového náměstí v Doksech usilovně místní firmy. INGSTAV Doksy s.r.o. n a BeS Renova s.r.o. Přísně na ně dohlíželi přátelé i občané, kteří obnovou parku opravdu žili.
Město Doksy tak získalo s přispěním dotačních fondů a dík ojedinělému spojení aktivních veřejných činitelů, zodpovědných odborníků i zahradnických firem a moudrých občanů, kteří si na své schůzi toto novátorské pojetí vybrali, park, který město nejenom zdobí, ale také jeho občanům a návštěvníkům slouží.

Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy
Doksy