2010

1. místo PARK ROKU                           

Revitalizace severovýchodní části sadového okruhu historického jádra města Plzně – Mlýnská strouha
Investor: Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová, Prof. Ing. Jiří Damec, CSc., Tereza Damcová (herní prvky), akademický malíř Jaroslav Šindelář (busta V. Trnky)
Zhotovitelé:  Prostrom Bohemia s.r.o. generální dodavatel – Vodohospodářské stavby s.r.o. – divize Plzeňské komunikace

„Plzeňské Benátky“- tak se kdysi nazývala malebná zákoutí, která vytvářela mlýnská strouha za středověkým opevněním města Plzně. Zdobil je kamenný pozdně gotický most z roku 1520 a na březích strouhy bývala až do roku 1921-3 promenáda se stromořadím. Ta pak byla zasypána kvůli regulaci a přemístění jezu na řece Radbuze. I když byla tato místa později vyhlášena kulturní památkou „Okružní sady“, jejich úpadek pokračoval až do roku 1980, kdy stavba silničního průtahu přerušila mohutným valem dokonce jejich přirozenou návaznost na Štruncovy sady. Teprve na podzim roku 2008 zahájilo Statutární město Plzeň - pověstné svou péčí o zeleň a parky - projekt revitalizace těchto míst s cílem navrátit vodu do Mlýnské strouhy. Zpracovatelem projektu byla firma AWIDA -  architektům Doc. Dr. Ing. Daně Wilhelmové a Prof. Ing. Jiřímu Damcovi ,CSc. se podařilo vytvořit pod Pražským mostem umělou vodní nádrž - jezírko s objemem cca 2000 m³. Do něho přivádí vodu z řeky Mže, která se historickou stokou a městskou kanalizací vrací zpět do řeky. Vodou se zalévají nejenom vegetační plochy v parku, ale také hřiště Victoria Plzeň ve Štruncových sadech, kde byla vybudována čerpací stanice. Společnost Panasonic věnovala Plzni do parku 26 listnatých vzrostlých stromů, ze starých žulových desek z plzeňských ulic byly nápaditě vydlážděny cesty v parku. Dnes se děti nadšeně honí kolem barevných plastik, kterým jejich tvůrkyně Tereza Damcová dala nejenom pohádková jména -   Matka kouzelnice, Dcera Pták a Syn Ryba, ale spolu s Pavlem Pražákem plastiky ozvučila hudebními kolážemi, takže děti si tam prožívají své pohádkové příběhy.
Park roku 2. místo

Regenerace zámecké zahrady v Jičíně
Investor: Město Jičín
Autoři projektu: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Babka-Sendler a Architektonická kancelář Ing. Arch. Radko Květ
Zhotovitelé: Generální dodavatel: Silnice Jičín a.s.; Hradecká 415, 506 33 Jičín
Zeleň: Šárka Talácková,  kácení, zeleň na střeše „polyfunkčního objektu“ (občerstvení), SAPA – Ateliér s.r.o.,  vegetační úpravy, automatická závlaha
Další subdodavatelé stavebních prací:
Staving, spol. r. o., GOL-STAV  s.r.o., Jeroným Dekan , Vladimír Švec, UNI-ELEKTRO, NAUTICA, spol. s r.o., František ZIKUDA , Jaroslav Kerel,
Akad. soch. Michal Moravec , Ing. arch. Rostislav Župka

 
Nedejte se mýlit, že „zahrada“ získala 2. místo v soutěži Park roku 2010. Už od roku 1937, kdy jejich původní koncept vytvořil architekt Čeněk Musil, byly hlavní zelenou plochou v Jičíně. Časem  ovšem zpustly. Hradební opevnění bylo poničeno, parkovými cestami se nedalo chodit, mobiliář byl rozbitý, bazén v centru původního parteru nikdo neudržoval. Původní geometrickou koncepci zahrady zničily necitlivé dosadby. Architekti z brněnského ateliéru Sendler –Babka , kteří zvítězili v roce 2004 v soutěži na revitalizaci zahrady, akceptovali sice Musilovu geometrickou koncepci a zachovali osově souměrný parter na horní i dolní terase, ale propojili obě terasy rekonstruovaným schodištěm, takže po jejím obvodu vynikají dnes i historické jičínské památky – zámek, vstupní brána i barokní opevnění. Obdobně opticky propojili také horní parter zahrady s jičínským náměstím, takže zámecká zahrada se stala opět ve dne i večer centrem života ve městě. Zve k odpočinku na travnatých plochách nejenom jičínské občany, ale také turisty. Kavárna s dřevěnou terasou je místem, kam se člověk rád vrací, na nových lavičkách je příjemné posezení. Tvůrci našli kompromis, prokázali sice svou úctu k místům památkově chráněným, ale nezapomněli při tom na dnešní potřeby lidí, kteří ve městě žijí a navštěvují je. Vždyť Jičín má překrásné okolí. Protože Zámecká zahrada v Jičíně mají svého správce, lidé se tam cítí bezpečně a rodiče nechají bez obav děti skotačit na novém hřišti. Díky modernímu přístupu k historickému komplexu nevznikla v Jičíně pietní památka, ale živý organismus.
3. místo Park roku

Bylinková zahrada Tiree Chmelar Valtice
Investor: Občanské sdruţení Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích
Autoři projektu: Studie: Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger, Ing. Adam Baroš - pod odborným vedením Ing. Přemysla Krejčiříka Ph.D. a Ing. Kamily Krejčiříkové, Ph.D.
Prováděcí dokumentace: Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger (garant projektu Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.)
Zhotovitel: Garpen – Jaroslav Pešička
Další zhotovitelé: Eden s.r.o. (první etapa realizace), Závlahy.net - Kúdela Martin (závlahy), Roman Boháček (lavičky a vstupní objekt včetně brány), ROCKWORK (kamenické práce), stavební práce Štefan Drábek, pítko Ondřej Svoboda


Také tato bylinková zahrada věnovaná památce ženy, která se svým manželem Lubomírem Chmelařem dlouhodobě propagovala v USA lednicko-valtický areál a zajišťovala mu podporu amerických nadací, je vlastně parkem - unikátní přírodní zahradou navazující na tradici bylinko-zeleninových zahrad, které bývaly u nás ještě do druhé světové války u každého zámku. Znovuzrození zahrady na ploše 3000 m² bývalého zámeckého zahradnictví v blízkosti kulturní památky Zámku Valtice je výsledkem spojení projektu tříčlenného studentského týmu – Adama Baroše, Jakuba Fingera a Mirky Svorové, který zvítězil v soutěži pořádané Zahradnickou fakultou v Lednici, s nadšením jejich pedagogů Ing. Přemysla Krejčíříka a Ing Kamily Krejčiříkové, kteří je podporovali, a úctyhodného pracovního nasazení dalších posluchačů této katedry. Za čtyři roky zrealizovali v sousedství valtického zámku zahradu, které dominují záhony léčivých bylin, kde si podle popisek na informačních tabulích najdete byliny léčící dýchací cesty, poznáte, které podporují srdce a krevní oběh, projdete se kolem bylinek soustředěných v Kulinářské zahradě, fantazii si osvěžíte v Zahradě vůní či Mýtů a legend a dávno zapomenuté školní vědomosti si obnovíte nad záhony antických a barvířských bylin. K odpočinku zvou nové lavičky kolem záhonů kvetoucích trvalek či trávníky a květinové louky, pokrývající spolu s třešňovým sadem a přírodními pokojíky oddělenými paravány z vinné révy třetinu parku. Děti unavené hrami na dětském hřišti čekají objevné cesty do Motýlí zahrady, k hmyzímu hotelu či ke čmeláčím domkům. Bohužel Tiree Chmelar zemřela dřív, než Valtice získaly nový magnet – zahradu, která získala kromě třetího místa v soutěži Park roku 2010 i Cenu děkana Zahradnické fakulty v Lednici.