2011

1. místo Park roku

získala Obnova Skleněné vily – Park profesora Procházky v Lázních Toušeň.

Autorce projektu Ing. Barboře Eismanové z firmy Zahradní architektura Martinov s.r.o., která park také realizovala, se podařilo zachovat genius loci zahrady a umocnit její mimořádný potenciál. Park se totiž rozprostírá na místě původního Hrádku, připomínaného pobytem Karla IV. Komplexní obnovou zcela zdevastovaného a opuštěného areálu vznikl díky soudobé funkční náplni veřejný obecní park s možností pořádání kulturních aktivit, který slouží návštěvníkům přilehlých slatinných lázní i občanům Lázní Toušeň. 2. místo Park roku

získala Rekonstrukce centrálních parků v Mariánských Lázních – Skalníkovy sady: I.etapa – obnova okolí Labutího jezírka, II. etapa – úprava okolí amerického pomníku.


Dílo realizovala a do soutěže přihlásila firma Zahradní a parková spol. s r.o. a na jeho realizaci se podílela i firma ALGON, a.s.. Autorem projektu byl Ing. Vladimír Dufek, Zahradní a parková spol. s r.o a investorem Město Mariánské Lázně. Při rekonstrukci byly pohledově otevřeny některé průhledy na zajímavé partie v parku a zpětné pohledy z parku na historické budovy na hlavní třídě. Součásti prací bylo kromě obnovy trávníku a výsadeb také vytvoření mola s lavičkami, dláždění odpočívadel, výstavba nových mlatových cest a kamenných odpočívadel.3. místo Park roku

získala úprava, která není parkem v pravém slova smyslu a to Revitalizace lesoparku Důně u obce Kněžmost.

Obec Kněžmost byla také investorem díla. Autory projektu jsou Ing. Ivan Marek a Ing. Barbora Eismanová ze Zahradní architektury Martinov s.r.o. a dílo realizovala firma Be S renova spol. s.r.o Jedná se o rozsáhlou úpravu v extravilánu obce Kněžmost v CHKO Český Ráj – I. etapu projektu obnovy rozsáhlého krajinného celku. V rámci realizaci byly ošetřeny a dosázeny historické ovocné sady a upraveny i přilehlé plochy. Přístup do lesoparku je snazší díky nově vybudované komunikaci, podél které jsou rozmístěny lavičky a osazeny informační tabule pomologické naučné stezky, která návštěvníkům přibližuje staré ovocné odrůdy.

Toto dílo získalo rovněž cenu Děkana zahradnické fakulty MENDELU.Čestné uznání

získalo město Nový Jičín za Revitalizaci bývalých zahrad Gymnázia Nový Jičín, kterou projektoval ateliér Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s.r.o. z Brna a generálním dodavatelem byla firma JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Porota ocenila, že v místě bývalých zanedbaných školních zahrad vznikl městský parku s in-linovou dráhou se zachováním maximálního množství původní zeleně z ovocného sadu.Cenu Prof. Ing. Jaroslava Machovce,

který byl v Klatovech před 40 lety u zrodu zahradnických soutěží, získalo dílo Centrum sportu a zdraví – NH Hotels, které realizovala firma ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Autorem projektu byl Ing. Radek Pavlačka z ateliéru ZAHRADA Olomouc s.r.o., a investorem GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. V objektu mezinárodního hotelu uplatňuje Ing. Radek Pavlačka originálním způsobem mimořádně široké možnosti použití rostlin. Rostliny jsou vysázeny jak v rostlém terénu, tak i na intenzivní střešní zahradě s minigolfem. Zde je všechna vzrostlejší zeleň podpovrchově kotvena proti vyvrácení. Na extenzivních střešních zahradách ve vyšších patrech jsou použity sukulenty i pnoucí rostliny na konstrukcích.