2014

1. MÍSTO

Dílo: Revitalizace lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici
Investor: Město Sušice a grant Nadace Proměny
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek – FLORART
Zhotovitelé: Sdružení LF & P SANTOS

Členka poroty Radmila Fingerová považuje vítězné dílo v Sušici, díky kterému se proměnilo zanedbané území kolem řeky Otavy v prostor setkávání a rekreace, za krásný následováníhodný příklad. Ocenila citlivou, odvážnou a profesionální práci se stávajícími stromy, kvalitní provedení cest, vhodné použití mobiliáře i uměleckých děl. Další člen poroty Petr Mičola dodal: „Je velkým uměním vstoupit do míst, která mají tradici, mají svého „genia loci“, vstoupit a nenadělat škody. Dokázat se přizpůsobit, najít podstatné, a to doplnit o moderní, co čas za určitou dobu přinesl. Odkazem na stavby, které byly v parcích kdysi stavěny, jsou na Santosu zahradní restaurace s kuželníkem a Fialovy kultivované dřevěné objekty. Tento park je balzámem na duši člověka doby nanotechnologií.“
2. MÍSTO

Dílo: Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně
Investor: Statutární město Zlín
Autoři projektu:
Architekti (autoři): ELLEMENT – Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka
Spolupráce: Ing. arch. Petra Martináková, Ing. arch. Martin Velecký
Umělecké dílo: Jiří Valoch
Grafické řešení: Studio 6.15
Hlavní profese:
Zahradní úpravy – ateliér Partero, Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger
Doprava – Ing. Karel Říha, Ing. Zdeněk Tesař
Zhotovitelé:
Hlavní dodavatel: KKS spol. s.r.o.
Zahradní úpravy: ACRIS zahrady s.r.o.
Subdodavatel sklocementových dílů: DAKO Brno, spol., s r.o.

Toto dílo současně obdrželo i Cenu Václava Weinfurtera.
Ing. Václav Weinfurter (1952 – 2006) patřil k zakladatelům soutěže o nejlépe realizované dílo v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Byl renesanční osobností schopnou obsáhnout naši profesi od filosofických výšin k zájmu o nejmenší zahradnický detail, který dílo dotváří i o údržbu, která zajišťuje tomuto dílu život pro další generace.

„Projít a nepřerušit“ je idea revitalizace Gahurova prospektu na náměstí T. G. Masaryka, který patří k urbanisticky nejcennějším místům ve funkcionalistickém Zlíně. Tuto ideu naplnili autoři projektu pomocí terénních modelací – nové chodníky byly zapuštěny pod úroveň terénu a travnaté plochy vytvarovány do mírných terénních vln. Vznikl tak dojem, že území je zatravněné a celistvé. Terénní modelace chrání odpočívající či chodce uvnitř Gahurova prospektu od rušné křižovatky. Každý si může pohodlně sednout na zvýšené obrubníky nebo na trávník, který je zátěžový a určený k pobytu.V letošním ročníku byla udělena dvě třetí místa.


3. MÍSTO

Dílo: Keltský park – výstavba centrálního parku v obci Dolní Břežany
Investor: Obec Dolní Břežany
Projekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka, Ing. Zdenek Sendler
Zhotovitelé: Gardenline, s.r.o., CENTRUM DOLNÍ BŘEŽANY, s.r.o., EKIS, spol. s r.o., Inženýring staveb s.r.o.

Velkorysý „Keltský park“ v Dolních Břežanech  vznikl rekultivací nevzhledné skládky zeminy a rybníku s mokřady. Park připomíná historickou etapu osídlení území pohanskými předky, na kterou odkazují kamenné a dřevěné prvky rozmístěné v parku. Porota vysoce ohodnotila záměr zadavatele proměnit skládku v park, který propojil starou a novou část obce. Dominantu parku tvoří spirála a keltský kříž na kopci, který se rýsuje proti obloze. Plocha je protkaná symbolikou, snahou přenést do tohoto místa pozitivní sílu keltské magie.
3. MÍSTO

Dílo: Centrum pro výzkum lemurů kata a vstup do ZOO v Olomouci
Investor: Zoologická zahrada Olomouc
Autoři projektu:
Architekti: Atelier BONMOT spol. s r.o.
Stavební a technická část: Jart-Janda spol. s r.o.
Zhotovitelé:
Hlavní dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Dodavatel zahradní části: OK GARDEN s r.o.

Hlavní vstup do ZOO Olomouc na Svatém Kopečku je koncipován jako brána, průchod „zeleným kopcem“. Návštěvník přichází po betonové ploše, která evokuje bezútěšnou krajinu civilizovaného světa. Ta se po průchodu branou promění v chodník vedoucí do stinného lesa plného zvířat, rostlin, zvuků a vůní přírody. Stavba je snahou o propojení stavební a krajinářské architektury, o její souznění. Na vnější straně hlavního vstupu převažují prvky krajinářské architektury – terénní modelace, trávník, okrasné traviny, extenzivní zelená střecha – což podporuje iluzi kopce.
CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY MENDELU

Dílo: PARK POD PLACHTAMI v Novém Lískovci v Brně

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
Spolufinancováno: OPŽP
Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura
Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s.
Projekt: 2005 - 2011
Realizace: 2011 – 2013
Rozsah díla: 32 000 m²

Cenou děkana Zahradnické fakulty MENDELU byl poctěn nejmladší brněnský park Pod Plachtami v Novém Lískovci. Vznikl na místě poznamenaném stavební činností a dlouho ležícím ladem. Park působí jako obrovská otevřená podkova lemovaná okolo stojícími bytovými domy. Je otevřená dále do krajiny a vtahuje trochu zemědělskou a trochu přírodní krajinu jihomoravské kulturní stepi do sídliště. Vypadá skoro přirozeně a současně promyšleně s vloženými prvky – jezerem, mostem, vyhlídkovým altánem a dětským hřištěm. Koncept trvalého obnovování přerůstající částečně spontánní vegetace vkládá do místa prvek stále obnovy a pokračování. Retenční nádrž napájená vodou jímanou ze střech věžových panelových domů zkoumá cesty ke snížení nároků na budování městské kanalizace.
CENA PROFESORA JAROSLAVA MACHOVCE

Dílo: KY.BY  - bylinková a květinová zahrada obce Chlumany

Investor: Obec Chlumany
Autorka projektu: Ivana Vlková, starostka obce
Zhotovitel: Obec Chlumany
Konzultanti: Byliny Fröhlich, Ing. Jiří Hájek Zakládání zahrad
Realizace: od 3/2011
Rozsah díla: 2 000 m²