2015

1. místo

REVITALIZACE PROSTORU PARKU KOMENSKÉHO VE ZLÍNĚ

Charakteristika: centrální městský park, rozloha: 3,7 ha

Investor:  Statutární město Zlín

Generální dodavatel:  PSG – International a.s.

Zahradnické práce: ACRIS zahrady s.r.o.

Studie: Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS., Ing. Zdenek Sendler

Projekt: Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka, Pavel Mudřík Architects

Realizace: leden 2014 – leden 2015

 

Původní stavební akce byla rozdělena pro forma do několika na sebe vzájemně navazujících staveb, aby výsledek byl nakonec celistvý. Výstavba stánku dopravních podniků a jeho okolí byla ukončena teprve na začátku roku 2015. Nejobtížnější bylo při přípravě stavby a její realizaci dodržet původní řešení, aniž by došlo v důsledku zpřesňování a následně vyvstalých nepředvídaných nebo opomenutých skutečností k odchýlení od tohoto původního jasného záměru. V jižní části parku byly realizovány významné a od začátku kolizní úpravy terénu.  Administrativních, legislativních, správních, ekonomických, technologických i technických komplikací byla během přípravy a realizace nakonec celá řada. Někdy problémy vyplynuly z obyčejných lidských chyb a nedostatků.  Díky vstřícnosti a pozitivnímu naladění jednotlivých přímých účastníků realizace se postupně dařilo vše překonávat, aniž by byla dotčena prvotní ucelená koncepce. Stavba proběhla ve velmi krátkém období, kdy vlastně bylo od základu přeměněno území několika hektarů uprostřed „živého“ města. Za vynaložené úsilí, nezbytnou pozitivní tvořivost při výstavbě, trpělivost a pochopení chci, snad mohu, jednotlivým lidem, na kterých realizace a řízení jednotlivých staveb a jejich částí a objektů „stálo“, za kolektiv autorů poděkovat. Doufám, že práce měla smysl a obnovený park se svým okolím nakonec občanům Zlína dobře poslouží. 

Václav Babka
2. místo

Revitalizace zámeckého parku Čechy pod Kosířem a obnova oranžérie s parterem

Zhotovitel: Zahradnické úpravy s.r.o. - revitalizace zeleně krajinářské části, ZAHRADA Olomouc s.r.o. - zahradnické úpravy oranžérie, PROSTAS s.r.o. - stavební úpravy teras

Autor projektu: ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Investor: Olomoucký kraj

 

Podstata revitalizace je založena na minimalistické kompozici odkazující se na historii nepřímou, jen podle zkušenosti z jiných pramenů. Návrh je moderní vnos, je sice nepůvodní, ale umístěný s citem a pokorou. Není tam nic víc, než co muselo a vývoj realizace návrhu směřoval, shodou okolností, ke zjednodušení. To se ukázalo jako správné. Z nové úpravy čiší totiž harmonie, která nevolá a nebuší se v prsa, že teď je tady ona, podívejte se, jak jsem krásná. Jen tiše a nenápadně navazuje na starou část parku a ovocné stromy, které byly použity v rastru, dávají celému prostoru přídech štěpnice.

Ing. Petr Mičola, člen poroty soutěže3. místo

Rekonstrukce herní zahrady u MŠ v Želízích

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o.,  Jaroslav Pešička – Garpen

Další zhotovitelé:  DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. - dřevěné prvky

Autor projektu: Ing. Markéta Pešičková

Investor: Obec Želízy

 

Celé hřiště je navrženo v přírodním stylu. V dolní části, v ovocném sadu je rejdiště hadů, kteří na svých hřbetech nesou pěstební záhony, kde si děti mohou vysadit a pěstovat zeleninu nebo možná jenom jahody. Horní část je rozsáhlým dětským hřištěm a uprostřed je brouzdaliště, zajímavě a prakticky doplněné kruhovou odpočinkovou palubou a vrbovou chýší, no vlastně tunelem. V zahradě je mnoho prvků, možná až příliš mnoho, ale z pohledu dětí to musí být učiněný ráj. Ten ráj je plný hadů, hadi jsou dole, nahoře, vymezují pískoviště a ve své mozaikové podobě tak nějak nezapadají do celkového přírodního rázu. Dalším prvkem, který tady sestoupil z jiné dimenze, je venkovní učebna. Ta je nad amfiteátrem obehnána dřevěným zábradlím v šedé a oranžové barvě a spíše by se hodila do toho maličkého skanzenu s houpačkou. Průlezky z kmenů i jednotlivé chýše mají svůj styl (nic nového, ale osvědčené) a dojem zase ruší modrá pumpa na betonové skruži. Když se tolik věnovalo gaudíovským hadům, mohl se i zde zapojit nějaký nápad na stylové doladění.

Ing. Petr Mičola, člen poroty soutěžeCena děkana Zahradnické fakulty univerzity MENDELU

získala MĚSTSKÉ ČÁST PRAHA 3

Za koncepční přístup odboru technické správy majetku a investic/oddělení správy zeleně při obnově zeleně a péči o zeleň.