2017

Parkem roku 2017 jsou Jiráskovy sady v Litoměřicích

Vítězem soutěže Park roku 2017 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích. Druhý místem porota ocenila revitalizaci zahrady piaristického kláštera v Příboře. Třetí místo obdržel park Balabenka v Praze 9. Cenu veřejnosti získal díky výsledkům on-line hlasování City Park v Benátkách nad Jizerou. O titul Park roku 2017 se ucházelo třináct parků, což je nejvíce v historii odborné soutěže, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Odborná porota navštívila přihlášené parky v polovině září. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 5. října v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Tisková zpráva ke stažení

 

Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích – 1. místo

Park Litomerice

Projekt obnovy Jiráskových sadů byl zahájen v roce 2010 a od počátku se do něj mohla zapojit litoměřická veřejnost. Podněty místních k budoucímu využívání parku se staly součástí zadání architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2011, v níž nejlépe obstál Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler. Obnovu Jiráskových sadů přihlásila do soutěže zahradnická firma Gabriel, která obnovu parku prováděla ve sdružení s firmou Gardenline. Kompletní úpravou prošla cestní síť, v parku je nový mobiliář, dvě hřiště pro menší děti, lanové prolézačky a víceúčelové sportovní hřiště. Zpevněná centrální část vytvořila do té doby chybějící srdce parku. Původní fontánu nahradily lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní hranol. Poblíž gymnázia vznikl dřevěný altán pro setkávání studentů.Park byl dokončen v roce 2015. Celkové náklady na obnovu parku činily téměř 50 milionů. Polovinu získaly Litoměřice díky grantu Nadace Proměny, druhou polovinou přispělo město Litoměřice. Porota mimo kvalitně provedených prací i vynikající soustavné péče o park ocenila skutečnost, že projekt parku vzešel z architektonické soutěže a návrh reagoval na přání a požadavky místních obyvatel. Zvýšení pobytových kvalit prostoru je zde naprosto zřejmé. (podrobné informace o realizaci projektu Jiráskovy sady najdete zde)

 

Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře – 2. místo

                                                                                                                                  

kašna - piaristická zahrada

Revitalizace klášterní zahrady byla poslední fází postupné přeměny piaristického kláštera.  Obnovu zahrady podle projektu týmu Ing. Pavly Kašubové a Q studia Nový Jičín prováděla v letech 2014–15 firma NOSTA se svými subdodavateli. Zahradnické práce jsou dílem zahradníků z firmy Zahradnictví Vavřík z Frýdlantu  nad Ostravicí, závlahy dodávala firma Ivánek-Zeman z Žabně. Cílem revitalizace zahrady byla obnova vycházející z křížové dispozice historické koncepce zahrad, včetně naznačení původních účelů jednotlivých ploch a objektů. Finální ztvárnění horní zahrady se odkazuje k filozofii piaristů a jejich působení v oblasti vzdělávání především chudého lidu. Motto jejich řádu „Zbožnost a vzdělání“ lze nalézt v zahradě v dynamické formě jednoho z vodních programů kašny ve formě vzkazu Morseovy abecedy. Rozšíření původního areálu piaristů o dolní zahradu starého sadu vytvořilo předpoklad propojení zahrad i budovy kláštera s historickým jádrem města. Tato část je jakýmsi myšlenkovým pokračováním piaristické filozofie.    Hlavními motivy jsou sad, potok a symbolické okno do zahrady. http://www.parkroku.cz/cs/menu/parky/revitalizace-zahrady-piaristickeho-klastera-v-pribore/.
Porota ocenila skutečnost, že nové řešení propojilo klášterní zahradu s okolím. Zahrada vytváří pobytová místa nejrůznějšího charakteru – od ploch určené ke kulturním aktivitám až po klidová místa, kde si mohou návštěvníci vychutnávat soukromí.

 

Park Balabenka, Praha 9 – 3. místo 

DSC_1590

Za vznikem obnovy parku, původem z 60. let 20. století, stála v roce 2010 Městská část Praha 9 zadáním architektonické studie se záměrem čerpat dotace z evropských fondů. Klíčovým bodem zadání bylo nahrazení nevyhovujícího dopravního režimu s obslužnou komunikací vedoucí středem parku a vytvoření plnohodnotného městského veřejného prostranství.
Nový park, jehož autory jsou krajinářští architekti Aleš Steiner a Pavlína Malíková, nabízí přátelský prostor před základní školou s mnoha pobytovými funkcemi, herní a cvičební aktivity pro děti i dospělé a klidné odpočinkové místo pro starší generaci. Stávající kvalitní vzrostlé stromy jsou součástí nového řešení a zachovávají tak místu žádoucí atmosféru, nové stromy v budoucnu zajistí odclonění Sokolovské a Kovanecké ulice. Park hospodaří z větší části s dešťovými vodami přirozeným zasakováním přímo v místě. Porota ocenila především schopnost autorů projektu vypořádat se s celou řadou problematických okolností, které přípravu a realizaci projektu provázely. 

http://www.parkroku.cz/cs/menu/parky/park-balabenka/

 

Cena veřejnosti – CITY PARK, Benátky nad Jizerou

V polovině září byly zprovozněny webová stránky www.parkroku.cz, kde měla možnost ohodnotit přihlášená díla široká veřejnost. 
 

IMG_20170912_192843

Hlasující mohli ocenit jeden či více parků a přidělit dílů podle svých sympatií jednu, dvě nebo tři hvězdičky. Jediným omezením byla možnost hlasovat z jedné IP adresy pouze jednou. Hlasování bylo ukončeno 4. září 2017 ve 20 hod. Formulář o hlasování byl odeslán 8 363x, celkem bylo uděleno 21 675 hlasů. Cenu veřejnosti získal se ziskem 5 371 hlasů CITY PARK v Benátkách nad Jizerou. http://www.parkroku.cz/cs/menu/parky/city-park/