2021

Výsledky soutěže Park roku 2021


1. místo
Obnova parku Stromovka v Humpolci

Autor projektu: Atelier Partero s.r.o., OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.
Investor: Město Humpolec
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Zahradnické úpravy s.r.o. 
Další zhotovitelé: Sates Čechy s.r.o., Hřiště.cz - autor a dodavatel herních prvků
O dílo pečuje: Technické služby Humpolec s.r.o.
 

Vítězné dílo v Humpolci vzniklo revitalizací původního parku, který již na prahu nového tisíciletí neodpovídal standardům současného městského života – zanedbaný prostor, nepřehledná a neprostupná zeleň, zarostlé křoviny, dřeviny ve špatné kondici, neudržované zpevněné plochy, rozbité obrubníky… Park nesl typické znaky veřejné zeleně, na kterou byli sice všichni zvyklí, avšak život a jakékoliv rekreační vyžití zde moc dobře nefungovalo. Město Humpolec vypsalo veřejnou soutěž, ve které zvítězilo místní architektonické studio OK PLAN ARCHITECTS společně s krajinářskými architekty z Ateliéru Partero. Před realizací se projektanti museli vypořádat s nedůvěrou místních obyvatel a s obecným přáním co nejméně kácet. Princip a koncepce parku však z velké části spočívala právě ve vytvoření dobře prostupného a přehledného prostoru, který by umožnil plánování různých aktivit v parku, umisťování drobné architektury a mobiliáře, zohlednil historické a kompoziční souvislosti. Porota ocenila zejména sjednocení nesourodých urbanistických celků, logickou kompozici a provozní vztahy, vynikající kvalitu stavebních i zahradnických prací, včetně použití technologií, které v maximální míře chránily ponechané vzrostlé stromy.

DSCF2129 DSCF2072

 

2. místo
Park U Kněžské louky, Praha 3

Investor: Městská část Praha 3
Autorka projektu: Ing. Martina Forejtová, Ateliér Land05
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o.

Park U Kněžské louky byl původně zanedbanou a nevyužívanou plochou sloužící pro umístění kontejnerů. Na podzim roku 2016 provedla Městská část Praha 3 dotazníkové šetření ve třech vstupech bytových domů nacházejících se nejblíže parku. Přání místních obyvatel bylo v souladu s analýzami architektů z ateliéru Land05, a proto byla jako stěžejní program parku zvolena klidová městská rekreace a vytvoření parku jako oázy k odpočinku. Důraz byl kladen na přehlednost prostoru, kvalitní a jasně definované povrchy, dostatečnou vybavenost mobiliářem a vzrostlé dřeviny. Zajímavým prvkem je takzvaný dešťový záhon, který slouží k zadržování srážek. Malá část parku je věnována dětem.

03 Park U Kněžské louky Connor 05 Park U Kněžské louky Connor


3. místo
Park Granátová ve Slivenci 

Autorka projektu: Ing. Jana Kohlová
Investor: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Další zhotovitelé: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.
O dílo pečuje: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.

Park Granátová je nevelký dvouhektarový park na okraji Slivence, který se může pyšnit tím, že vznikl na "zelené louce“, tedy spíše na ruderální ploše s navážkami z okolních staveb. Již od začátku bylo jasné, že původní rovné pole je třeba ztvárnit citlivými terénními modelacemi, aby nová parková úprava zapadla do mírně zvlněné okolní krajiny. Z veřejného projednávání záměru vyplynulo, že slivenští obyvatelé chtějí park především pro své děti, proto bylo potřeba na malém prostoru dobře vymyslet programovou náplň. Koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem protínají. V travnatých plochách jsou umístěna lehátka, pod ovocným sadem si lze sednout do závěsných sítí nebo do originálních mozaikových lavic a skrýt se v nich před větrem. Louka je určena ke sportovně-rekreačnímu využití – k míčovým hrám či pouštění draků. Na východním úpatí pahorku je umístěno rozsáhlé dětské hřiště, na kterém si najdou svůj prostor všechny věkové kategorie dětí. Vzhledem k tomu, že bude ještě několik let trvat než vysazené stromy poskytnout návštěvníkům potřebný stín, je v parku umístěno několik pergol s popínavými rostlinami, které zastiňují jednotlivá posezení. 

upSliv_granatova_vstup_foto Kohlova Sliv_granatova_slunecni_det_foto Kohlova

 

Cena děkanky Zahradnické fakulty MENDELU
Park Okružní v Prostějově

za novátorský počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury před výstavbou obytných domů. Park je koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak z celého území.

Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans
Investor: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Další zhotovitelé: Beatrice Mádrová, zahradní služby – vegetační prvky

03 05

 


Čestné uznání 
Revitalizace Komenského náměstí

za vytvoření kultivovaného pobytového náměstí nabízejícího prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní, herní a pohybové aktivity 


Autoři projektu: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. - MCA atelier s.r.o.
Investor: Městská část Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.
O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o.

07_Miroslav Cikán 01_Radek Novotný
 


Čestné uznání
Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci, Holice


za vytvoření klidového i společenského prostoru, který zároveň nabízí možnost poznávat, vzdělávat se a zkoumat přírodní procesy

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Autoři projektu: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Ing. Petr Mičola, Ing. Magda Jandová, 
Ing. Aneta Malínková Bučková
Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal  PARK+
Další zhotovitelé: ZAHRADA Olomouc s.r.o. technologie a výsadba jezírka, Jiří Maixner – mobiliář jezírko,
O dílo pečuje: Přírodovědecká fakulta UPOL, Správa budov, oddělení zeleně

20200526_201635 20200526_202002

Cena veřejnosti
Zámecká zahrada a park Oslavany


Investor: Město Oslavany
Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. (Zámecký park, zeleň pro II. a III. etapu Zámecké zahrady)
Další zhotovitelé: COLAS CZ, a.s. - generální dodavatel II. a III. etapy Zámecké zahrady
O dílo pečuje: Kavyl, spol. s r.o.

Oslavany_zámecký areál_JV (3) Oslavany_zámecký areál_JV (19)

Zvláštní cena
Zvláštní cena poroty za mimořádný emocionální zážitek spojený s prezentací díla
STARÉ SPLAVY – LESOPARK U NÁDRAŽÍ A LÁZEŇSKÝ VRCH

Investor: Městské lesy Doksy, s.r.o.
Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová
Zhotovitel: Bes renova s.r.o.
O dílo pečuje: Městské lesy Doksy, s.r.o. a Bes renova s.r.o.

DJI_0078 DJI_0093

Více informací a fotografií naleznete na stránce www.parkroku.cz