Shromáždění členů

Shromáždění členů se uskuteční 28.1.2020 v Litomyšli.