2011

1. místo

získala zahrada u rodinného domu v Dobřichovicích (Karlík), kterou jsme společně nazvali „Divoká“ zahrada u rodinného domu.
Autorem netradičního projektu je Ing. Zdeněk Sendler. Zahradu realizovala firma LandART ateliér s.r.o. Na této zahradě je nejvíce patrné, jak je důležité, když architekt, který navrhuje dům, spolupracuje od počátku se zahradním architektem.Zahrada se zcela vymyká obvyklým řešením. Autor projektu ji označil jako "středně organizovanou, mírně divokou". Zahrada respektuje vztah majitelů k přírodě, k horám, je navržena jako extenzivní a přírodě blízká. Materiály na domě, v zahradě i oplocení zahrady spolu korespondují a využívají místní zdroje. Zahrada má i užitkovou část a poskytuje majitelům mnoho možností, jak ji využít. Při tom svou rozlohou je nejmenší z oceněných zahrad a náklady na její založení byly poměrně nízké.

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

2. místo

získala Zahrada u rodinného domu Petrov, autorem projektu byl Ing. Drahoslav Šonský, realizaci zahrady a jezírka provedl Ing. Pavel Lehovec. Na tvorbě zahrady se dále podílely firmy KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec a AQUASTART spol. s r.o., Mratín.
Autor projektu velmi dobře využil výhledy do okolní krajiny a vytvořil velmi zajímavý vodní prvek, který prochází v několika výškových úrovních zahradou. Přímo na dům pak navazuje koupací jezírko. Výsadby jsou již velmi dobře zapojené a na zahradě je patrné, že o ni majitel s pomocí odborné zahradnické firmy s láskou pečuje.

2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo

3. místo

v soutěži Zahrada roku získala Rodinná zahrada Praha - Troja, autorkou projektu byla Ing. Jana Pyšková. Zahradu do soutěže přihlásila a realizovala firma Zahradní Architektura Kurz s.r.o., na realizaci se podílely i firmy AB – voda, Truhlářství Doskočil, Stavby Holík, Pecina s.r.o., SETEC s.r.o.
Porota ocenila na zahradě především vysokou kvalitu provedené práce, zapojení ovocných dřevin v okrasných výsadbách a zajímavě řešené zahradní posezení.

3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo