2013

Zahrada roku 2013 - 1. místo

Autoři projektu: PARTERO Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger
Zhotovitel: PROBI  Inženýring s.r.o.

 

Vítězná přírodní zahrada je založená na kontrastu kamene a extenzivní travinné vegetace. Autoři projektu se na přání majitele nechali inspirovat nedalekým lomem, do kterého je zavezl na začátku spolupráce. Hlavním stavebním kamenem zahrady je antracitově zbarvená břidlice, použitá při stavbě zídek, schodišť a zpevněných ploch. Kámen zahradu utváří nejen svou materiálovou podstatou a barvou, ale doplňuje ji i svým zvonivým zvukem, který vydává, když po něm člověk kráčí.
Zahrada odpovídá představám majitelů a potřebám rodiny. Je zde všechno, co zpříjemňuje pobyt pod širým nebem – venkovní kuchyně, velký jídelní stůl, ohniště pietně vytvořené z torza pokáceného dubu. Porota ocenila, že zvolené nabízí možnost, jak přistupovat k tvorbě zahrad v budoucnosti. Zahrada je nenáročná na údržbu, nepotřebuje závlahu a respektuje nejen přání a životní styl rodiny, ale i přírodní podmínky lokality.

1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013
1. místo Zahrada roku 2013

Zahrada roku 2013 - 2. místo

Rodinná zahrada - Kanice
Autor projektu: Ing. Jana Pyšková
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.  

 

Na pozemku bylo potřeba vyrovnat výrazné terénní rozdíly, k čemuž pomohlo i umístění zahradního domku, který se opírá o patu svahu. Jeho zelená střecha plynule navazuje na výsadby na svazích. Podél východní stěny domku je kamenná kaskáda, umožňující posezení i stoupání na střechu sklípku. Trsy a koberce aromatických druhů rostlin v teplých dnech krásně voní. Majitelka je užívá jak v kuchyni, tak pro přípravu čajů. V patě prudšího svahu je oválný záhon pro zeleninu, které se na slunném místě skvěle daří.

Zahradu vymýšlela žena pro ženu – je krásná, ale neokázalá, má půvab, ambice i skromnost voní, přináší mnohá překvapení a potěšení.

2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013
2. místo Zahrada roku 2013

Zahrada roku 2013 - 3.  místo

Zahrada v Horních Měcholupech
Autoři projektu: Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Veronika Matoušová
Zhotovitel: FLERA s.r.o.

 

Základní požadavek investorů při přestavbě starého rodinného domu byl co nejvíce jej propojit se zahradou, ve které měl vzniknout ústřední pobytový prostor navazující na nově plánovanou relaxační přístavbu domu, a také intimnější sezení v zahradě vzdálenější od domu. Snahou autorů projektu bylo zachovat v zahradě hodnotné vzrostlé stromy. Architektonicky promyšlený systém nakloněných ramp propojil nově navržený dům se zahradou, a to včetně horního patra domu.  Na rampách vznikl soubor střešních zahrad s rozchodníky, netřesky, kvetoucími trvalkami, travinami i letničkami.

Na pobytové centrum navazuje intenzivní trávník, jemuž dominuje stará třešeň s kruhovou lavičkou. Pravidelně udržovaný trávník ostře přechází v zadní části zahrady v luční nesekaný trávník. Zahrada je zakončena slunným posezením, jehož jádro tvoří opět modřínová terasa s vodním kanálkem. Dřevěné paravány z masivního dubu vytvářejí různá zákoutí a zároveň tvoří mohutnou treláž pro pnoucí růže.

Porota na této zahradě ocenila velmi dobrou úroveň technického provedení terasy i drobných vodních prvků. Zajímavý způsob ukrytí přístavby s extenzivním osázením opticky propojil obytné části v patře domu se zahradou.

3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013
3. místo Zahrada roku 2013

Čestné uznání

za použití neotřelého sortimentu rostlin a jejich kompozici

Autor projektu: Ing. Pavel Chlouba

 

Zahrada je umístěna v mírném svahu v klidné zóně rodinných domů. Je orientovaná k jihu, takže v horkých letních dnech sem sluníčko neúprosně svítí po celý den. Vnitřní zahrady se čtvercovým půdorysem zabírá plochu 200 m ², další menší plocha se nachází už za plotem a je také trochu součástí veřejné zeleně. Základem celé rekonstrukce zahrady bylo výrazné omezení trávníku, což mělo jednak snížit náročnost na údržbu, ale především umožnit výsadbu dalších zajímavých rostlin. Zajímavou se ukázala možnost vytvořit na zahradě centrální zatravněnou kruhovou plochu – zbylý nový prostor pak mohl být využít k zcela novým výsadbám. Nespornou výhodou tohoto řešení bylo, že nejhodnotnější stávající dřeviny se staly součástí nové zahrady. Díky tomu vypadala zahrada i po ukončení rekonstrukce velmi přirozeně. Kromě nových rostlin na zahradě také přibyly nové vydlážděné plochy, které slouží jako pohodlný přístup na terasu nebo ke kompostu, případně jako zpevněný podklad pro novou lavičku. Velkou část nových rostlin tvořily dobře rostoucí trvalky, které se velmi rychle rozrostly. Náročnost na údržbu zahrady se zmenšením plochy trávníku klesla, užitná hodnota zahrady se ale výrazně zvětšila.                

Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání