Koupací jezírka bez techniky

aneb nebojte se jedniček

Michal Vránek

 

Podle nejnovějších poznatků z limnologie existují pouze dva principy přírodního čištění pevninských vod. U stojatých vod (jezera, tůně) se voda čistí činností planktonu a sedimentací, u proudících vod je to nárůstem biofilmů na povrchu substrátů protékaných vodou. Jedině tyto dva přírodní principy mohou být využity při biologickém čištění vody v koupacích jezírkách a biobazénech. Tyto dva modely stojaté a proudící vody také jednoznačně reflektuje nová rakouská norma ÖNORM L 1128 Schwimmteiche und Naturpools - Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Sanierung  (Österreichisches Normungsinstitut 2013-05-01) a české Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů (Asociace biobazénů a jezírek, březen 2014).

Vzhledem k neslučitelnosti těchto technik standardy jasně vymezují pojmy koupací jezírko a biobazén. Zároveň také popisují odlišnosti obou zařízení. Volba mezi koupacím jezírkem nebo biobazénem vytváří naprosto odlišné požadavky na uspořádání, úpravu vody a následnou údržbu těchto zařízení.

Koupací jezírka napodobují přírodní model stojaté vody. Jsou stavebně rozdělena na koupací a regenerační (čistící) část. V regenerační části probíhá čištění vody pomocí planktonu a sedimentace, použití filtrační techniky čerpadel a filtru by tento princip čištění vody narušilo. V koupacím jezírku je podstatně více přírodních prvků, například regenerační část bohatě osázená vodními rostlinami, fytoplankton, zooplankton. Živiny se pravidelně (1- 2x ročně) odebírají odsátím sedimentů. Ve vodě jezírka probíhá tzv. roční cyklus, to znamená, že v průběhu roku se průhlednost vodního sloupce může měnit. Například v jarním období a na podzim může mít voda mírný zákal. Z hlediska trofie se jedná o mezotrofní slabě úživnou vodu s celkovým obsahem fosforu Pcelk < 35 µg/l.

Bez názvu 2

V biobazénech funguje čištění vody na naprosto odlišném principu než v koupacím jezírku. Biobazény můžeme v přírodě přirovnat k proudící vodě. Na rozdíl od koupacích jezírek nemají regenerační část, kde by probíhala sedimentace a čištění pomocí zooplanktonu. Čištění vody zajišťuje tzv. biofilmový filtr, který muže být umístněn i mimo viditelnou vodní plochu a neobejde se bez trvalého provozu čerpadla. Jejich voda bývá průzračně čistá. Kvůli nízkému obsahu živin v  chudé oligotrofní vodě (Pcelk < 10 µg/l) v něm může růst jen několik druhů rostlin. Živiny se odebírají odstraňováním biofilmů z povrchu substrátu biofilmového filtru. Koupací část vyžaduje pravidelné čištění dna ručním vysáváním nebo automatickým bazénovým vysavačem.

 

Výše uvedené Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů podrobněji definují 5 typů koupacích jezírek a biobazénů:

Koupací jezírka:
Typ I.   Zcela bez techniky
Typ II.  Odsávání hladiny pouze koupací části max. 2hod/den
Typ III.  Odsávání hladiny pouze koupací části max. 2hod/den + pomalý mineralizační filtr s následným odběrem živin

Biobazény:
Typ IV. Biofilmový filtr
Typ V.  Biofilmový filtr s managementem živin

 

Úplně první koupací jezírko typu I. postavil již v roce 1983 rakouský limnolog DI Werner Gamerith na svém statku v hornorakouské obci Dörfl 40 km jižně od českých hranic. Funguje bez problému dodnes.

Obr 2. Datum pořízení 22. 7. 2013 PRVNÍ KOUPACÍ JEZÍRKO I PO 30 LETECH VE SKVĚLÉ FORMĚ

077_BarbaraZ-2

011_Schwimmteich

První koupací jezírko Typu I. p. Wernera Gameritche v Dörflu

 

Schematické znázornění principů udržení čisté vody [PDF, 191.71 kB] v koupacím jezírku.

 

Proč koupací jezírka někdy nesplňují naše očekávání?

Koupací jezírka mívají dva hlavní konstrukční a funkční nedostatky:

Nemají stavebně oddělenou koupací a regenerační část. Tato okolnost výrazně narušuje jeden ze dvou základních principů přírodního čištění vody v koupacím jezírku – sedimentaci, která může probíhat pouze ve vodním sloupci, kde nedochází k pohybu vody.
Druhým nedostatkem je chybějící dostatečně hluboká část v regenerační zóně (100 – 150 cm), která by byla bohatě zarostlá podvodními rostlinami (Batrachyum sp., Ceratophylum sp., Myriophyllum sp., Potamogeton sp). Tento nedostatek vede k tomu, že není vytvořen dostatečný prostor a vhodné životní podmínky pro planktonní organizmy, především fytofilní zooplankton, který je obecně velmi citlivý na UV složku slunečního záření. Proto neprobíhá druhý základní proces přírodního čištění stojatých vod - filtrace fytoplanktonu zooplanktonem.

 

Popsané nedostatky vznikají při uplatňování tohoto modelu:

schéma_špatné_řešení_varianta2

 

Správné řešení profilu koupacího jezírka vypadá takto:

schéma_správné_řešení_varianta2

 

Rekonstrukce rozestavěného koupacího jezírka ještě před prvním napuštěním

Následující příklad uvádí, jak lze výše naznačené principy koupacího jezírka uplatnit v praxi. Investor si přál, aby se na již postaveném profilu jezírka a hydroizolaci neprováděly žádné změny. Měl zájem o koupací jezírko kategorie I. bez techniky.  Při této dostavbě musel být použit obrácený postup, kdy se na již hotové hydroizolační folii zabudovala koupací část a vodorovné příčně těsněné terasy pro vodní rostliny. Koupací část je v podstatě dřevěná vložka kotvená do betonového základu, který je položen volně na na folii. Jako materiál byl použit smrk. Životnost tohoto dřeva trvale pod vodou je minimálně 100 let. Pro spojování byly použity nerezové prvky. Koupací část má na svém dně palubkový rošt, díky němuž sedimenty propadávají do prostoru pod podlahu a odpadá tak nutnost jejich vysávání v průběhu sezony. Pro roční čištění je rošt podlahy uložen na pantech s možností otevření.

Výchozí stav při převzetí zakázky

IMG_20140716_170153

Pro úspěšnou realizaci je naprosto nezbytná kvalitní projektová dokumentace. [PDF, 329.69 kB].

Základ budoucí koupací části

003

 

Terasy pro vodní rostliny

005

 

Koupací část se vstupem

003 (2)

Po napuštění

013

Celková plocha: 260 m²

Celkový objem vody: 345m²

Plocha užitkové koupací části: 50 m²

Plocha regenerační části: 210 m²

Plocha vodorovných teras se substráty:117 m²

Celkový objem substrátů: 17,5m²

Počet vodních rostlin: 968 ks

 

Článek vyšel v Inspiraci 1/2015.