Přírodní bazén v obci Třtěno

Koupací jezírko nebo také přírodní bazén v obci Třtěno

Usedlost, kde z bývalého hnojiště vzniklo koupací jezírko, se nachází v obci Třtěno nedaleko Loun. Vnitřní pravidelný dvůr je ze tří stran uzavřený budovami, čtvrtá strana je otevřena přes humna do okolní krajiny. Téměř každý hospodářský dvůr na vesnici míval uprostřed hnojiště, které postupem času přestalo být využíváno, a nyní majitelé řeší, co s jámou uprostřed pozemku.  
 

1 úvodní fotka 8 
V tomto případě se investor rozhodl hnojiště nezavozit, ale využít ho jako základ pro koupací jezírko.  Toto řešení přineslo jeden zásadní problém, a to byla hloubka hnojiště. V nejhlubším místě dosahovala pouze cca 100 cm, což je pro koupací zónu naprosto nedostatečné. Prohlubování betonového dna investor zavrhl – jednak kvůli vysokým nákladům, a také proto, že nebylo jasné, co se skrývá pod dnem (záklopy, svody, atp.). Na druhou stranu obvodové zdi nebylo možné nepoměrně zvyšovat, protože by jezírko přirozeně nezapadalo do proporcí hospodářského dvora. Terénní modelace v tomto místě s historickou pamětí nepřicházely v úvahu. Kompromis mezi minimální hloubkou koupací zóny a maximální výškou obvodové zdi se ustálil na hloubce 160 cm v nejhlubší části. Investor souhlasil s tím, že si bude dávat pozor při skákání šipek a problém větší ho zahřívání mělčí vody se řešil posílením filtrace.

2_2
Původní stav před zahájením realizace
 

Systém je jednokomorový s koupací částí o velikosti 60% celkové plochy. Zbylou plochu tvoří mokrý filtr s proměnlivou mocností a vodním sloupcem pro rostliny, který opět kopíruje původní dno hnojiště. První okruh technologie začíná sáním přes směs frakcí štěrku, oblázků a spongilitu. Odtud je voda vedena do čerpadla (7,5 m³/h, příkon 85 W), odkud je tlačena přes tlakový filtr zpět do prameniště na návětrné straně jezírka. Čerpadla a tlakový filtr jsou umístěny v zemní šachtě, která byla původní a je napojena na původní odvodňovací systém. Druhý okruh saje vodu ze dvou břehových skimmerů do čerpadla (20 m³/h, příkon 205 W) přes pískový filtr s náplní z vodního skla do dvou aerifikačních trysek s přisáváním půdního vzduchu, kde je obohacován o CO₂ a napomáhá tak růstu rostlin v regenerační zóně. Pískový filtr byl do systému přidán dodatečně a je umístěn v přilehlé hospodářské budově, kvůli snadné manipulaci při čištění.

 4b 4a

Na vyrovnané dno byla rozvrstvena 5 cm vrstva písku, geotextilie 300 g/m² a vyvařena PVC folie o tloušťce 1,5 mm. Předěl mezi zónami je vytvořen z modřínových fošen, které jsou zatíženy pomocí železných kotev. Neslouží pouze jako zamezení sypání štěrku do koupací zóny, ale zároveň na něm lze sedět a odpočívat. Materiál použitý na obklad zdí vycházel z toho, co na dvoře již bylo a fungovalo. Původní cihly a pískovcové kvádry, ze kterých jsou postaveny všechny budovy a čedičové desky na okraje jezírka korespondují se zadlážděním čedičovými kostkami. Dřevěná paluba na okraji jezírka je doplněna dvěma schodišti do vody. Stačilo by samozřejmě jedno, ale zároveň slouží k ukotvení karbonizačních trysek.

Koupací jezírko vytvořilo přirozený středobod dvora. Při vstupu na pozemek je to první věc, na kterou padne pohled a dále působí v zorném poli prakticky ze všech koutů dvora. Výrazně se zlepšily vlhkostní poměry v polouzavřeném prostoru a paluba se stala oblíbeným místem pro lenošení na sluníčku. Jezírko je dimenzováno na koupání 10 osob současně. 

Ing. Tomáš Gabriel

 

Článek vyšel v Inspiraci 1/2013.