Zelená střecha roku 2014

Soutěž Zelená střecha roku 2014 již zná vítěze

„Zelené střechy“ – odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně zorganizovala 1. ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2014. Cílem soutěže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Hodnocení přihlášených děl se uskutečnilo ve dnech 3.-4. září 2014. Odborná porota navštívila a zhodnotila deset přihlášených děl. Členy poroty byli jmenováni jak odborníci z oblasti zahradní a krajinářské tvorby, tak i experti na stavební aspekty zelených střech.

Porota hodnotila ve složení:
Bc. Josef Vokál – člen rady Sekce Zelené střechy, jednatel firmy ACRE, spol. s r.o.
Ing. Samuel Burian - autorizovaný krajinný architekt, člen ČKA a IFLA, soudní znalec v oborech ochrana přírody a ekonomika
RNDr. František Šrámek, CSc.  - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Odbor šlechtění a pěstebních technologiíodborné zaměření: pěstební substráty, výživa rostlin
Ing. Petr Vacek - Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., manažer technické podpory
Karel Bulín - Dörken s.r.o.,  technický poradce

Porotci hodnotili přihlášená díla podle následujících kritérií:

 

  • Koncepce řešení včetně architektonické kvality a účelnost (váha kritéria 3) jak odpovídá řešení deklarované (nebo očekávané) funkci stavebně technické, estetické, rekreační či „ekologické“
  • Kvalita technického řešení střechy (váha kritéria 1)
  • Vhodnost použitého sortimentu (váha kritéria 1)
  • Udržitelnost projektu (váha kritéria 2) předpokládaná životnost a vývoj rostlin, přiměřenost náročnosti údržby
  • Stav střechy  - zdravotní stav a vývoj rostlin, zaplevelení, stav abiotických prvků (váha kritéria 2)

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě

Přestože v kategorii „Zelená střecha na rodinném domě“ byla přihlášena pouze tři díla, porota se rozhodla udělit ocenění všem přihlášeným, protože všechny střechy dosáhly poměrně vysokého bodového hodnocení. První místo přiřkli porotci intenzivní střeše – terase, která je součástí bytu ve vícepatrovém domě v Praze. Druhé místo si odnáší tvůrci extenzivní pobytové zelené střechy na rodinném domě v Českém Ráji, kteří také získali cenu za inovaci. Velmi povedená byla i extenzivní šikmá střecha na zahradnickém vejminku v Zadní Třebani.

1. místo

Dílo: Obytná střecha jako součást bytu, Praha
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler
Realizace: 2007
Rozsah díla: 200 m²

2. místo

Dílo: Extenzivní zelená střecha na rodinném domě v Českém Ráji, Štěpánovice u Rovenska
Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Autor projektu: Ing. Petr Halama
Realizace: 2012
Rozsah díla: 140 m²

3. místo

Dílo: RESERVATUM RUSTICUM - Zelená střecha na zahradnickém vejminku, Zadní Třebaň
Investor: Ing. Věra Vokálová
Autoři projektu: Ing. arch. Oldřich Hájek, Aplan Příbram, Ing. Věra Vokálová
Zhotovitel stavby: Ing. Věra Vokálová, Veduta s.r.o. Cerhovice
Dodání a rozprostření substrátu na střechu: Terestra s.r.o. Vonoklasy
Dodání rostlin: Irena Kratochvílová, Zadní Třebaň
Realizace: 2012
Rozsah díla: 92 m²

 

Kategorie veřejná zelená střecha

Do kategorie „Veřejná zelená střecha“ bylo přihlášeno sedm děl nejrůznějšího stáří, velikosti a charakteru.  Nejvíce zastoupené byly pobytové střešní zahrady u velkých administrativních budov. Stavbu technického charakteru představovalo ozelenění čističky odpadních vod v Kořenově. Příkladem hodným následování byla i malá střecha na výrobním a administrativním objektu společnosti INOVA Praha s.r.o.  Ozelenění objektu v rámci areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi je tvořeno kombinací popínavých rostlin v rostlém terénu a zeleně na konstrukcích. Teprve budoucnost ukáže, zda se podaří naplnit záměr autorů projektu a z budovy se opravdu stane „zelený dům“.

Jako nejzdařilejší ocenila porota vegetační střechy v areálu  NH Olomouc Congress, které jsou jak intenzivní, tak i extenzivní a je na nich osazen i minigolf. Na druhém místě je jednoduše řešená intenzivní pobytová střecha v administrativním centru Titanium v Brně. Třetí místo obsadila střecha ve vnitrobloku Andel´s Hotel, Praha- Smíchov. Toto dílo bylo realizováno již v roce 2003 a i po více než deseti letech prokazuje svoji životaschopnost.

 

1. místo
Dílo: NH Olomouc Congress – vegetační střechy
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s. r. o. pro generálního dodavatele stavby GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Autoři projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o. jako subdodavatel pro Studio PRAK s.r.o.,
Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., HOTELPARK STADION a.s.
Realizace: 2010 - 2012
Rozsah díla: 1 480 m² intenzivní a extenzivní vegetační střecha

2. místo
Dílo:
Administrativní centrum Titanium, Brno
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Autoři projektu: Ing. arch. Michal Kirsten
Investor: JRA Estate, a.s.
Realizace: 11/2013 - 4/2014
Rozsah díla: 1 000 m²

3. místo
Dílo:
Vnitroblok Andel´s Hotel, Praha 5 – Smíchov
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Autoři projektu: Ing. Pavel Šimek, D3A / Fiala – Prouza – Zima
Investor: IMMO FUTURE 6 – Crossing Point Smíchov s. r. o., UBM Bohemia
Realizace: 2001
Rozsah díla: 1 500 m²

 

Článek je uveřejněn v časopise Inspirace 3/2014.

1. místo rodinný dům
1. místo rodinný dům
1. místo rodinný dům
1. místo rodinný dům
1. místo rodinný dům
1. místo rodinný dům
2. místo rodinný dům
2. místo rodinný dům
2. místo rodinný dům
2. místo rodinný dům
3. místo rodinný dům
3. místo rodinný dům
3. místo rodinný dům
3. místo rodinný dům
1. místo veřejná zelená střecha, Olomouc
1. místo veřejná zelená střecha, Olomouc
1. místo veřejná zelená střecha, Olomouc
1. místo veřejná zelená střecha, Olomouc
1. místo veřejná zelená střecha, Olomouc
1. místo veřejná zelená střecha, Olomouc
2. místo veřejná zelená střecha, Brno
2. místo veřejná zelená střecha, Brno
2. místo veřejná zelená střecha, Brno
2. místo veřejná zelená střecha, Brno
3. místo veřejná zelená střecha, Praha
3. místo veřejná zelená střecha, Praha
3. místo veřejná zelená střecha, Praha
3. místo veřejná zelená střecha, Praha