projekt HORTULANUS 2021

Logo OPZ barevné (1)

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Projekt zahrnuje vzdělávání zaměstnanců podnikatelů sdružených v profesní organizaci Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ). SZÚZ je spolkem, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice. Projket je spolufinancován prostřednictvím EU.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 3. 2022

Veškerou komunikaci za technické a manažerské kurzy zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se chcete informovat o aktuálním dění u TECHNICKÝCH a MANAŽERSKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii Dočekalovou, s kterou proberete veškeré podrobnosti konání technických a manažerských kurzů. Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: docekalova@kanu.cz 

Pokud budete chtít nějaké podrobností k ostatním školení a kurzům JAZYKOVÝM, ÚČETNÍM, EKONOMICKÝM, PRÁVNÍM nebo OBECNÉ IT obraťte se na Míšu Brázdovou. Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

 

Kurzy plánované na březen 2021


01.03.2021 8:00 - 16:30 Smluvní vztahy ONLINE
02.03.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy,..) I. - 1. část ONLINE
03.03.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy,…) I. - 2. část ONLINE
04.03.2021 8:00 - 16:30 Trávníky - zakládání a péče ONLINE
11.03.2021 13:00 - 17:00 Kreativní metody řízení lidí I. - 1. část ONLINE
17.03.2021 9:00 - 13:00 Kreativní metody řízení lidí I. - 2. část ONLINE
22.03.2021 8:00 - 16:30 MS PowerPoint I. - 1. část ONLINE
22.03.2021 7:00 - 15:30 GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM I. - 1. část Prezenční, Ostrava
22.03.2021 7:00 - 15:30 GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM I. - 2. část Prezenční, Ostrava
24.03.2021 10:00 - 16:30 Zelené střechy - základní kurz I. - 1. část ONLINE
25.03.2021 8:00 - 14:30 Zelené střechy - základní kurz I. - 2. část ONLINE
25.03.2021 8:00 - 16:30 MS PowerPoint - 2. část ONLINE
29.03.2021 8:00 - 16:30 MS Outlook ONLINE
29.03.2021 9:00 - 18:00 TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA)- základní kurz -  I. - 1. část Prezenční, Brno
30.03.2021 8:30 - 17:30 TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA)- základní kurz -  I. - 2. část Prezenční, Brno
 
 

Kurzy plánované na další měsíce

15.07.2021 9:00-17:30 Letničky - záhony z přímých výsevů, Prezenční, Průhonice
 

 

Aktuality 05.03.2021

Co plánujeme na další měsíce? Plánujeme vypisovat další kurzy. Přehled aktuálně vypsaných kurzů pro měsíce březen 2021 jsme Vám zaslali a uvádíme v tabulce níže. Pokud dojde k nějaké aktualizaci, zašleme také emailem. Nyní se nepředpokládá do ukončení nouzového stavu do 28.3. konání prezenčních kurzů – Tesařský kurz a Gabiony a zahradní program. Oficiálně Vás bude informovat společnost Kanu systém. Do června 2021 máme možnost využít online školení. Chápeme, že některé kurzy kvůli praktickým dovednostem školit nelze a tak jejich zahájení bude až nám to epidemiologická situaci dovolí. 

Aktuality 04.02.2021

V lednu jsme se věnovali především plánování a přípravě kurzů, očekávejte nabídku především online kurzů. Autoškoly a řidičské oprávnění mají aktuálně výjimku a lze je poskytovat a absolvovat. V Ostravě se nám podařilo kurz Řidičské oprávnění skupiny C v lednu rozběhnout, v Brně se kurz Řidičské oprávnění skupiny D rozběhne od 8.2. 2021. Co se týká prezenčních kurzů – Tesařský kurz a Gabiony a zahradní program bychom rádi uskutečnili, jakmile to epidemická situace dovolí.

Aktuality 05.01.2021

Realizovaných kurzů nebylo mnoho, s ohledem na zahradnickou sezónu a komplikace spojené s pandemií. Za toto monitorovací období se podařilo zrealizovat kurz Letničky, Cash flow, Ekonomické minimum, Veřejné zakázky, Dlažby z přírodního kamene, Obchodní dovednosti, typologie zákazníka, Právní minimum, Mzdové účetnictví, Novinky v daních a účetnictví. Dále probíhaly jazykové kurzy, které měly velice časté přechody z prezenční výuky na online výuku. V minulé zprávě o realizaci (Zor 2) za období 1.12. 2019–31.5. 2020 jsme uplatnili za zrealizované ukončené kurzy (celkem 1294 osobohodin) částku ve výši 210 976 Kč. Celkem jsme tedy vyčerpali za ukončené kurzy v obou monitorovacích období 676 040 Kč z přidělených 11 584 219 Kč.
Do vzdělávání se zapojilo 116 účastníků z 46 firem.

Aktuality 7.10.2020

Ve snaze restartovat program vzdělávání zaměstnanců členských firem jsme koncem srpna a v září uskutečnili tři setkání v Brně (31. 8.) v Praze (9. 9.) a v Ostravě (15. 9.). Informovali jsme vás, jak probíhá plánování kurzů, upozornili na některá úskalí, na která jsme narazili především u autoškol a shrnuli další důležité body týkající se projektu. Všech setkání se zúčastnila také Ing. Dagmar Zemanová ze společnosti Kanu system s. r. o., která je dodavatelem technických kurzů. Vzhledem k bouřlivé a stále se měnící situaci jsme se rozhodli, že plánovacím obdobím bude maximálně 6 měsíců, takže se pokusíme připravit co nejkonkrétnější nabídku kurzů na nejbližší půl rok. Ze zkušeností jsme po konzultaci s externími dodavateli rozhodli připravit většinu kurzů jako uzavřené, tzn. určené jenom pro členy SZÚZ, kteří jsou do projektu zapojeni.

Aktuality 06.02.2020

Co je nového v projektu Hortulanus? Pokračuje jazykové vzdělávání a dne 21. ledna 2020 jednala hodnotící komise ve složení Jana Šimečková, Karel Fučík, Tomáš Hebký, Michaela Brázdová, která posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a provedla hodnocení nabídek na další vzdělávací oblasti. Veškeré dokumenty související s výběrovým řízením jsou uveřejňovány na webu Portál pro vhodné uveřejnění www.vhodne-uverejneni.cz. Dodavatelem v oblastech Technické a jiné odborné vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Obecné IT dovednosti bude společnost Everesta s.r.o. V současné době se připravují smlouvy k podpisu. Budeme se snažit, aby zejména technické vzdělávání bylo zahájeno v průběhu března. Dříve to není možné, protože musíme vždy do 15. dne v měsíci nahlásit vzdělávací aktivity na další měsíc (tj. do 15. února aktivity na březen).

Aktuality 04.01.2020

Co je nového v projektu Hortulanus? Do jazykového vzdělávání je zapojeno 20 účastníků v devíti městech. Dne 16. prosince jsme vyhlásili výběrové řízení pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Předpokládaná hodnota jednotlivých částí: 1.   Technické a jiné odborné vzdělávání 2 751 966,94 Kč bez DPH (430 185,34 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) 2.   Měkké a manažerské dovednosti 1 044 528, 93 Kč bez DPH (313 000 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) 3.   Účetní, ekonomické a právní kurzy 419 157,02 bez DPH (125 747 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) 4.   Obecné IT dovednosti 344 133 Kč bez DPH (103 239 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) Lhůta podání nabídek končí 20. ledna 2020. Kurzy se začnou realizovat od března 2020. V lednu a únoru se už naplno rozběhnou odborné zahradnické kurzy, které pro nás lektorují naši osvědčení lektoři. O termínech a místech konání informuje účastníky zapojené do grantu Míša prostřednictvím mailových zpráv. 

Aktuality 7.10.2019

V průběhu léta jsme se v rámci projektu HORTULANUS 2021 zaměřili na upřesnění požadavků na odborné vzdělávání. V rámci jazykových kurzů se uskutečnilo výběrové řízení, které vyhrála společnost Everesta s.r.o. a jazykové kurzy byly zahájeny v říjnu. Další vzdělávací kurzy budou probíhat od 1Q roku 2020 tzn. od ledna. Nyní probíhá sběr a příprava podkladů k výběrovému řízení. Mrzí nás, že součinost firem není přesně taková, jakou bychom potřebovali a informace v některých případech doslova "dolujeme" ;-))) Přesto věříme, že vše proběhne dle parametrů projektu a že odborné vzdělávání splní svůj účel v rámci spokojenosti a pozvedne úroveň odbornosti a dovednosti ve Vašich firmách.