projekt HORTULANUS 2021

Logo OPZ barevné (1)

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Projekt zahrnuje vzdělávání zaměstnanců podnikatelů sdružených v profesní organizaci Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ). SZÚZ je spolkem, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
Projket je spolufinancován prostřednictvím EU.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 3. 2022

 

Kurzy Interního lektora realizované v lednu 2020 

14.01. 8:30 - 17:00  Trvalkové záhony  (technologie, vhodné druhy), Průhonice
20.01. 9:00 - 17:30 Trávníky - zakládání a péče, Brno
22.01. 8:30 - 17:00 Letničky -záhony z přímých výsevů, Brno
23.01. 8:30 - 17:00 Trávníky - zakládání a péče, Brno

 

Kurzy Interního lektora vypsané pro únor 2020 

03.02. 9:00 - 17:30 Choroby okrasných dřevin, Brno
04.02. 8:30 - 17:00 Škůdci okrasných dřevin, Brno
12.02. 8:30 - 17:00 Nezpevněné povrchy cest - mlaty, MZK apod., Brno
18.02. 8:30 - 17:00 Druhově pestré porosty - zakládání a péče, Brno
19.02. 9:30 - 18:00 Kalkulace a rozpočtování v ZAKA, Brno
20.02. 8:30 - 17:00 Kalkulace a rozpočtování v ZAKA, Brno
20.02. 8:00 - 16:30 Druhově pestré porosty - zakládání a péče, Dřevčice
21.02. 8:00 - 16:30 Nezpevněné povrchy cest - mlaty, MZK apod., Dřevčice

 

Aktuality 06.02.2020

Co je nového v projektu Hortulanus? Pokračuje jazykové vzdělávání a dne 21. ledna 2020 jednala hodnotící komise ve složení Jana Šimečková, Karel Fučík, Tomáš Hebký, Michaela Brázdová, která posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a provedla hodnocení nabídek na další vzdělávací oblasti. Veškeré dokumenty související s výběrovým řízením jsou uveřejňovány na webu Portál pro vhodné uveřejnění www.vhodne-uverejneni.cz. Dodavatelem v oblastech Technické a jiné odborné vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Obecné IT dovednosti bude společnost Everesta s.r.o. V současné době se připravují smlouvy k podpisu. Budeme se snažit, aby zejména technické vzdělávání bylo zahájeno v průběhu března. Dříve to není možné, protože musíme vždy do 15. dne v měsíci nahlásit vzdělávací aktivity na další měsíc (tj. do 15. února aktivity na březen).

 

Aktuality 04.01.2020

Co je nového v projektu Hortulanus? Do jazykového vzdělávání je zapojeno 20 účastníků v devíti městech. Dne 16. prosince jsme vyhlásili výběrové řízení pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Předpokládaná hodnota jednotlivých částí: 1.   Technické a jiné odborné vzdělávání 2 751 966,94 Kč bez DPH (430 185,34 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) 2.   Měkké a manažerské dovednosti 1 044 528, 93 Kč bez DPH (313 000 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) 3.   Účetní, ekonomické a právní kurzy 419 157,02 bez DPH (125 747 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) 4.   Obecné IT dovednosti 344 133 Kč bez DPH (103 239 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu) Lhůta podání nabídek končí 20. ledna 2020. Kurzy se začnou realizovat od března 2020. V lednu a únoru se už naplno rozběhnou odborné zahradnické kurzy, které pro nás lektorují naši osvědčení lektoři. O termínech a místech konání informuje účastníky zapojené do grantu Míša prostřednictvím mailových zpráv. 

 

Aktuality 7.10.2019

V průběhu léta jsme se v rámci projektu HORTULANUS 2021 zaměřili na upřesnění požadavků na odborné vzdělávání. V rámci jazykových kurzů se uskutečnilo výběrové řízení, které vyhrála společnost Everesta s.r.o. a jazykové kurzy byly zahájeny v říjnu. Další vzdělávací kurzy budou probíhat od 1Q roku 2020 tzn. od ledna. Nyní probíhá sběr a příprava podkladů k výběrovému řízení. Mrzí nás, že součinost firem není přesně taková, jakou bychom potřebovali a informace v některých případech doslova "dolujeme" ;-))) Přesto věříme, že vše proběhne dle parametrů projektu a že odborné vzdělávání splní svůj účel v rámci spokojenosti a pozvedne úroveň odbornosti a dovednosti ve Vašich firmách.