projekt HORTULANUS 2021

Logo OPZ barevné (1)

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Projekt zahrnuje vzdělávání zaměstnanců podnikatelů sdružených v profesní organizaci Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ). SZÚZ je spolkem, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice. Projket je spolufinancován prostřednictvím EU.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 3. 2023

Kontakty

Veškerou komunikaci za technické a manažerské kurzy zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se chcete informovat o aktuálním dění u TECHNICKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii Dočekalovou, s kterou proberete veškeré podrobnosti konání technických a manažerských kurzů. Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: docekalova@kanu.cz

Komunikaci k jazykovým kurzům, účetním, ekonomickým a právním kurzům směřujte na společnost Everestu, s.r.o.. Pokud budete chtít nějaké podrobností k JAZYKOVÝM kurzům kontaktujte paní Pavlínu Vodičkovou, mobil: +420 734 621 813, mail: pavlina.vodickova@everesta.cz, která přebrala agendu k jazykovým kurzům po panu Janu Kořistkovi, mobil: + 420 734 621 064, mail: jan.koristka@everesta.cz

Pro ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍM kurzy nebo OBECNÉ IT se obraťte na paní Ing. Janu Benešovou, mobil: + 420 734 318 883, mail: jana.benesova@everesta.cz

Pro kurzy INTERNÍ LEKTOR (oborové) se můžete obracet na Míšu Brázdovou. Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

 

Aktuality 20.12.2021

V listopadu jsme Vám do firem zaslali všechna potvrzení o absolvování ke kurzům, kterých se Vaši zaměstnanci zúčastnili. Zmiňovali jsme, že je v plánu prodloužení projektu do konce března 2023. Tato informace je už oficiální, takže s ní můžete počítat. Aktivizovali jsme další členské firmy a nabídli jim možnost zapojit se do projektu. Nyní řešíme administrativní záležitosti se zapojením nových firem.

Do konce 30.11. 2021 uplynulo opět půlroční období pro odevzdání Zprávy o realizaci č. 5, ve které vykazujeme kurzy za období 1. 6 – 30. 11. 2021 a dokládáme veškeré náležitosti: prezenční listiny, potvrzení o absolvování a pokud kurzy probíhají také online tak písemné výstupy a  nahrávky, které dokladují účast. V prosinci jsme vše administrativně uzavíraly, abychom nejpozději do 31.12.2021 (s předstihem před Vánocemi) měli vše odevzdáno ke kontrole. Poté co proběhne kontrola zaslaných dokladů, případně oprava a opětovná kontrola nám finance za zrealizované kurzy proplatí.

Pro toto monitorovací období od 1.6. do 30.11.2021 byly ukončeny a vykázány tyto kurzy:

  • Cash flow – 16 hodin (7. a 9.6. 2021)
  • Dlažby z přírodního kamene – 14 hodin (2. a 3.6. 2021)
  • Kalkulace nákladů – 14 hodin (21. a 22.7. 2021)
  • Adobe Photoshop – 16 hodin (17. a 18.8. 2021)

Aktuálně za tuto ZoR 5 vykazujeme za absolvované kurzy k proplacení částku 145 860 Kč, což je poměrně velmi málo. Do zprávy o realizaci nemůžeme zahrnout například jazykové kurzy, které jsou v běhu již od podzimu, ale zatím nebyly ukončeny. Samozřejmě jsme si vědomi, že podzim je pro Vás vrcholná sezóna, proto jsme se ani nesnažili kurzy plánovat.  

Pro nejbližší měsíce jsme začali plánovat kurzy, dle domluvy, abychom Vám jich v čase mimosezónním nabídli co nejvíce. Zasíláme Vám aktuální přehled, který ale budem průběžně doplňovat. Ohledně podrobnějších informací a aktualizací Vás budou kontaktovat zástupci subdodavatelských společnosti Kanu systém s.r.o a Everesta s.r.o. Děkujeme všem, kteří vyplnili dotazníky, které kancelář a partnerské organizace zaslali. Díky tomu můžeme kurzy efektivně naplánovat.

Tím, že nyní bude nabídka kurzů větší prosíme všechny, aby si hlídali maximum 10 kurzů, které může jedna osoba absolvovat. Pokud by měl dotyčný/á absolvováno více kurzů, MPSV nám je neproplatí a budete muset kurz uhradit sami. Dále prosíme, abyste přednostně posílali na školení osoby, které se v minulosti již kurzů účastnili, ale nemají plných 40 hodin. Přehledy jsme Vám zasílali, pokud je budete chtít poslat znovu, ozvěte se a zašleme.

Na závěr: Vzdělávání, které mohou vaši zaměstnanci získat v rámci této dotace, je tzv. přenositelné, tzn. že rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti i mimo úzký záběr toho, co v současnosti daný pracovník u vás dělá.

 

Kurzy plánované na leden 2022

10. 1. a 11. 1. 2022 Operativní řízení spolupracovníků, efektivní vedení porad a práce se zpětnou vazbou, ONLINE

12.1. a 18.1.2022 Trvalkové záhony  (technologie, vhodné druhy), 9:00 – 13:00, ONLINE

13.1. a 14.1. 2022 Jak nás vidí zákazník a jak budovat odpovídající firemní kulturu, ONLINE

Termín bude upřesněn Zelené střechy II ONLINE

17.1.2022 Fakturace a doklady (5 hodin) 8:00 – 13:30 ONLINE

18.1.2022 Legislativní změny pro personalisty v roce 2022 (8 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE

19.1. a 26.1. 2022 SketchUp základní kurz (16 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE

20.1. 2022 Marketingový a komunikační mix, on-line nástroje ONLINE

24.1. 2022 Jak asertivně zvládat problémové situace se zákazníky i se zaměstnanci ONLINE

2. polovina Ledna Trávníky – zakládání a péče (8 hodin)

27.1. a 28.1. 2022 Daň z přidané hodnoty (16 hodin) 8:00 – 16:30