projekt ZELENÁ LINIE

zelena linie titulka

Projekt ZELENÁ LINIE - vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň - financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Datum zahájení realizace projektu: 15.9.2009

Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2010

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00220

Svaz zakládání a údržby zeleně získal finanční podporu pro projekt vzdělávání pro členy SZÚZ – zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Oficiální zahájení projektu bylo 15. října 2009. Vzdělávání se uskutečnilo ve 3 modulech (základní kurz, pokročilý kurz, manažerský kurz). Podmínkou získání certifikátu byla účast na 90 % seminářů příslušného kurzu.
Základní kurz byl určen pro zaměstnance, kteří nejsou vzdělaní v oboru, ale jsou pro firmu perspektivní a mají chuť se učit (cca 90 účastníků) na třech místech, aby nemuseli účastníci daleko dojíždět.
Pokročilý kurz byl určen pro absolventy odborných škol, techniky (60 účastníků) – na dvou místech, vždy pro cca 30 lidí.
Manažerský kurz -  šestidenní kurz pro manažery a majitele firem (30 účastníků)
 
Účast v kurzu byla bezplatná, kurzy byly financovány z grantových prostředků.

esf_eu_oplzz_Podorujeme_horizont_CB


Dne 29.9.2010 proběhl v Praze v rámci projektu Zelená linie – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň seminář základního kurzu na téma

Využití gabionů v zahradní a krajinářské tvorbě


Seminář se uskutečnil v prostorách společnosti GABIONY.CZ. s.r.o., která je specializovaná na realizaci staveb z gabionových drátěnokamenných konstrukcí, armanových zemních těles zejména pro dopravní stavby silniční a železniční, vodohospodářské stavby, ale i drobných architektonických staveb kolem bytových komplexů, rodinných domů a zahrad. Její jednatelé pan ing. Lev Seidl a pan Pavel Šnajdr, kteří celý seminář vedli, seznámili účastníky semináře v dopoledních hodinách s historickým vývojem a současnou pozicí gabionů na trhu. Předvedli a vysvětlili jejich technické možnosti, způsoby použití a aplikace, včetně skladby kameniva a ozelenění gabionových konstrukcí.
Po příjemném obědě následovala projekce již realizovaných děl v rámci celé České republiky, vzorové ukázky aplikace gabionů ve firemním areálu a na závěr výjezd ke dvěma zakázkám v rámci Prahy.
Všichni účastníci semináře hodnotili velmi kladně praktické zkušenosti obou přednášejících, jejich pozitivní přístup a vysoké odborné znalosti.

areál firmy GABIONY.CZ. s.r.o.
areál firmy GABIONY.CZ. s.r.o.areál firmy GABIONY.CZ. s.r.o.
areál firmy GABIONY.CZ. s.r.o.
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
praktické ukázky v areálu firmy
Bytový komplex na Běžecké ulici
Bytový komplex na Běžecké ulici
Bytový komplex na Běžecké ulici
Bytový komplex na Běžecké ulici
Vila park Strahov
Vila park Strahov
Vila park Strahov
Vila park Strahov
Vila park Strahov
Vila park Strahov

Seminář "Vytyčování a vyměřování při realizaci sadovnických úprav"

Ve dnech 20.-21.5 2010 se uskutečnil v Dobříši v rámci projektu Zelená linie – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň seminář pokročilého kurzu na téma „Vytyčování a vyměřování při realizaci sadových úprav“. 
V prostorách školící centra firmy Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., kde školení probíhalo, byli účastníci semináře nejdříve seznámeni zástupci této společnosti ing. Petrem Hejdukem a panem Vladimírem Hesem s historií firmy a jejich strojovým parkem vhodným pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Následovala teoretická část s hlavními zásadami pro vytyčování a vyměřování a představením nejnovějších trendů v oblasti laserové a nivelační techniky, kterou představili  pan Pavel Beck a ing. Petr Štěřík z firmy GEODIS BRNO, spol. s r.o..
Po obědové přestávce následovala praktická část. Účastníci byli rozděleni do tří skupin a postupně si vyzkoušeli práci s nivelačními přístroji včetně řešení konkrétního úkolu pod odborným vedením pana Karla Fučíka z firmy PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. a rovněž dostali příležitost se na vlastní kůži přesvědčit o kvalitách strojů a způsobu obsluhy při jejich praktickém použití na cvičném polygonu. Tuto možnost kvůli nepřízni počasí využily zejména firmy z Čech, které se semináře účastnily v pátek, setkala se s obrovským zájmem a byla velmi kladně hodnocena.
 


PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU ZELENÁ LINIE

Téma
Počet dnů školení
Termín
Místo
Lektor
Počet účastníků
Výsadba rostlin
2
listopad 2009
Brno, Mělník
Ing. Martin Vlasák, Ph.D.
37
Firemní kultura a komunikace pro základní kurz
2
Leden 2010
Ostrava, Brno,
Olomouc, Beroun
Mgr. Dagmar Lahnerová, Mgr. Eva Bobková
88
Práce s půdou
1
Únor 2010
Brno, Olomouc, Beroun
Ing. Josef Straka, Ph.D.
85
Zakládání trávníků
a péče o trávníky
 
1
Únor 2010
Brno, Olomouc, Beroun
Ing. Josef Straka, Ph.D.
Ing. Marie Straková, Ph.D
85
Využití mechanizace při zakládání zeleně a péči o zeleň
1
Březen, duben 2010
Olomouc, Mělník, Boskovice
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D
85
Řez dřevin
1
Březen, duben 2010
Olomouc, Mělník, Boskovice
Ing. Martin Vlasák, Ph.D
86
Firemní kultura a komunikace
2
Prosinec 2009
Olomouc, Brno, Roztoky
Mgr. Dagmar Lahnerová,
 Ing. Vladimír Vaněk
70
Normy v zahradní a krajinářské tvorbě
1
Leden-únor 2010
Brno, Roztoky
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D
Ing. Miloš Netolický
75
Kalkulace v zahradní a krajinářské tvorbě
1
Leden-únor 2010
Brno, Roztoky
Ing. Tomáš Vajčner, Rostislav Ivánek
73
Mechanizační prostředky při zakládání zeleně a péči o zeleň
1
Únor 2010
Roztoky, Brno
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D
67
Ochrana rostlin
1
Únor 2010
Roztoky, Brno
Ing. Eva Dušková, CSc.
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
 
67
Závlahy při realizaci sadových úprav
1
Březen 2010
Roztoky, Brno
Ing. Tomáš Vajčner
63
Drobné stavby v zahradní a krajinářské tvorbě
1
Březen 2010
Roztoky, Brno
Ing. Vojtěch Halámek
63
Firemní kultura a komunikace
2
Únor 2010
Lysice - Býkovice
Mgr. Dagmar Lahnerová
38
Základy pracovního a obchodního práva
2
Únor 2010
Lysice - Býkovice
JUDr. Andrea Hrdličková
Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D
35
Podnikový management
2
Únor 2010
Lysice - Býkovice
Ing. Jiří Duda, Ph.D
35
Využití marketingových nástrojů při řízení firmy
1
Únor 2010
Lysice - Býkovice
Ing. Šárka Dvořáková
35