Členi členům 2023

Hledání harmonie mezi krajinářskou architekturou a přírodou

 
Exkurze členi – členům, 9.-10. června 2023
 

Program exkurze - POZVÁNKA [PDF, 2.92 MB]

Pátek 9. června

Odjezd 9.45 z kolejí tramvají
10.00 Park Moravské náměstí - nově zrekonstruovaný park v srdci Brna, na kterém se podílely členské firmy svazu (odborný výklad zajistí realizační firma Kavyl)
Po téměř 50 letech dostal park na Moravském náměstí novou podobu, která je unikátní nejen architektonickým řešením, ale i použitím nových technologií modrozelené infrastruktury, jako jsou pravidelně zaplavované záhony, zlepšení kořenových systémů stávajících stromů nebo využití dešťové vody.
 
11.00 Park Božetěchova, Brno, Královo Pole (odborný výklad Ing. Zdeněk Sendler)
Park přiléhající ke kostelu Nejsvětější Trojice a bývalému kartuziánskému klášteru byl obnoven za 51 miliónů korun. Plocha necelých tří hektarů návštěvníkům nově nabízí například osvětlené sportoviště s umělým povrchem, dětské hřiště, grily pro veřejnost, stoly, altán, nově vytvořené cesty s různými povrchy. 
 
Případně ještě Park na Slovanském náměstí – fakultativně, v okolí možnost oběda
Odjezd busem ze Slovanského náměstí 12:45
13:00 Zahrada v Jundrově, Kopretinová ul. (projekt Roman Dvořáček, realizace členská firma Exterier-Design s.r.o.)
Rozlehlá zahrada u domu zasazeného v kopci u lesa. I přesto, že zahrada má převýšení 16 m, lze celou zahradou projít bez jediného schodu. Schody se na zahradě vyskytují, ale jsou zde určeny primárně ke hraní. Jsou poskládané u dětských pokojů a směřují vzhůru k nekonečným hrám a podléhají jen dětské fantazii. Zahradou prochází štěrkové a kamenné chodníky, které vás provedou od suchomilných trvalkových záhonů a vzrostlých stromů kolem louky k březovému háji situovanému na pozadí stínomilných podrostů.
 
14: 00 – 15:45 Park pod Plachtami a Park Kamenný vrch 
Území Parku pod Plachtami je vymezeno obvodovou zelení, tvořenou vzrůstnými stromy a souvislými keřovými skupinami. Vnitřně se park člení na část pobytovou, kam jsou umísťovány herní prvky, a část přírodní s jezírkem a květnatými loukami. Vodní nádrž tvoří kompoziční těžiště celého parku, k ní směřují pohledy z křižovatek, cest či nástupních míst. Uvnitř parku proto rostou jen solitérní dřeviny. Lávka procházející přes jezírko je umístěna ve směru přirozené pěší trasy. Vyhlídkový altán v nejvyšším místě parku je natočen ve směru výhledu do volné krajiny, pohledová osa směřuje přes vodní nádrž na věž kostela v Troubsku a odkazuje tím na dávné principy krajinných kompozic.
  
Projekt Park Kamenný vrch byl navržen zejména proto, že území leží v těsné blízkosti sídliště s deseti tisíci obyvateli a bylo dlouhodobě zanedbané a neudržované a nabízelo se tedy, aby sloužilo obyvatelům dané městské části k rekreaci. Samotná realizace projektu započala v roce 2019. Nyní je park již dokončen a naleznete zde sestavu workoutových prvků, dvě zastřešená místa pro odpočinek s výhledy do okolí i ohniště (realizace parku Zahrada Olomouc s.r.o.)
 
16:00 Zahrada Kamechy - privátní zahrada, kterou realizuje firma Zahrady Zapletal dle projektu Zdeňka Sendlera. Dílo navštívíme ve fázi rozpracovanosti, mimo jiné je zde zajímavě řešeno zpevnění svahu. 
 
Ubytování v cca 18.00
Společná večeře v místní restauraci
 

Sobota 10. června

8:00 Odjezd busem směr Moravský kras
Procházka Ostrovskou plošinou s ukázkou zatravnění závrtů, krasové jevy, krajinný ráz. Zastávka u jeskyně Býčí skála, hnízdiště sokola, Den stráže přírody
12:00 Slavíkovice – Agrostis Trávníky, s.r.o.
Návštěva firmy s občerstvením a výkladem k činnosti, výroba osiva a travinobylinných směsí, technologie k čištění, výmlatu a kartáčování osiva v terénu.
 
14.30   Open-air výstava malíře Antonína Vojtka v zahradě u sídla firmy Květ v Blažovicích
V rámci Víkendu otevřených zahrad navštívíme zahradu u sídla firmy Květ v Blažovicích, kde se pravidelně koná výstava obrazů malíře jižní Moravy Antonína Vojtka. V 15 hod výstavu zpestří klavírní  vystoupení dua Tereza Kalábová a Johannes Gugg.
 
16.00   Trávníková školka Kobylnice
V Kobylnicích navštívíme trávníkovou školku firmy Ing. Jiří Vrbas. Prohlédneme si zázemí firmy s vertikální zelenou stěnou, vybavení a stroje pro pěstování travních koberců. Projdeme se kolem pěstebních ploch s rybníky sloužícími k závlaze trávníku a v neposlední řadě uvidíme i pěstování lučních koberců. 
 
18.00    Blažovice, sídlo firmy a firemní zahrady Květ – Vrbasovi
Po návratu do Blažovic budeme mít prostor na prohlídku firemní zahrady Květ, která v roce 2015 získala Cenu profesora Jaroslava Machovce. Uvidíme zde atypický altán s koupacím biotopem, extenzivní zelené střechy na zahradních stavbách, zázemí firmy.
Den zakončíme posezením u ohně s dobrým vínem a občerstvením.
 
21:30 odjezd na ubytování koleje MENDELU Akademia, Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno (kousek od arboreta)
Změna programu vyhrazena.

Vložné

2.450,-Kč +21% DPH členové SZÚZ a SMZ. Cena za jeden den 1300,-Kč +21% DPH 
3.450,-Kč +21% DPH nečlenové. Cena za jeden den 1800,-Kč + 21% DPH
 
Plná cena zahrnuje odborný program, dopravu autobusem, večeře 9. 6., oběd a večerní posezení s občerstvením 10. 6.
Cena nezahrnuje ubytování, ubytování si objednávají a hradí účastníci sami.
 

REGISTRACE, počet míst je omezen. 

 
Ubytování je zajištěno na kolejích MENDELU Akademia, Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno 
- jedna osoba na pokoji = 700 Kč + 21 Kč poplatek městu
- dvě osoby na pokoji = 600 Kč za osobu + 21 Kč poplatek městu
Ubytování si účastníci objednávají a hradí samostatně. Je možné si objednat snídani v ceně 150 Kč při počtu minimálně 20 osob.

Hosté se přihlašují na email: skm.koleje.akademie@mendelu.cz v předmětu uvedou heslo "SZUZ 9. - 11. 6." Dále uvedou, jestli si přejí být na pokoji sami, s někým konkrétním, nebo jestli je máme k někomu přiřadit.

 
bozetechuv sad plachty ii