Druhově pestré porosty

Exkurze Květnaté louky - druhově pestré porosty
Termín konání: 31.5.-1.6.2018
Termín podání přihlášky: 30.4.2018
Místo konání: Praha a okolí

Vložné:
3 400,- Kč + 21% DPH- členové SZÚZ, studenti  
3 900,- Kč + 21% DPH- ostatní

Účastníkům lednového semináře ( 23.1.2018 Květnaté louky - druhově pestré porosty) bude poskytnuta sleva 10% z ceny vložného.


Přijměte srdečné pozvání na exkurzi po druhově pestrých porostech v Praze a jejím okolí. Provázet Vás bude zkušená lektorka Ing. Marie Straková, která se dlouhodobě zabývá ve firmě Agrostis Trávníky poradenstvím, výzkumem v oblasti intenzivně a extenzivně ošetřovaných travnatých ploch a květnatých luk. Účastníci exkurze navštíví druhově pestré porosty různého stáří, funkce, technologie založení, a to v intravilánu i extravilánu. Podrobné informace najdete v pozvánce.

POZVÁNKA [PDF, 1.18 MB]

Pro nedostatečný počet přihlášených účastníků ke dni 30.4. byla akce zrušena.

 

 

DSCF1567 DSCF1497

Ilustrační foto z loňské exkurze po druhově pestrých porostech jižní Moravy