Květnaté louky

Exkurze Květnaté louky - druhově pestré porosty
Termín konání: 25.-26.5.2017
Termín podání přihlášky: 4.5.2017
Místo konání: jižní Morava

Vložné:
2 850,- Kč + 21% DPH- členové SZÚZ, studenti  
3 400,- Kč + 21% DPH- ostatní

Účastníkům lednového semináře ( 24.1.2017 Květnaté louky - druhově pestré porosty) bude poskytnuta sleva 10% z ceny vložného.


Přijměte srdečné pozvání na exkurzi po květnatých loukách jižní Moravy. Provázet Vás bude zkušená lektorka Ing. Marie Straková, která se dlouhodobě zabývá ve firmě Agrostis Trávníky poradenstvím, výzkumem v oblasti intenzivně a extenzivně ošetřovaných travnatých ploch a květnatých luk. Účastníci exkurze navštíví druhově pestré porosty různého stáří, funkce, technologie založení, a to v intravilánu i extravilánu. Naučí se poznávat jednotlivé druhy, budou mít možnost vytvořit fytocenologický snímek vybraného porostu. Podrobné informace najdete v pozvánce.

POZVÁNKA [PDF, 1.07 MB]

REGISTRACE

2014-05-22 (184) FOTO9565 LK