Tour de Alpinum

TOUR DE ALPINUM 2022


Co: Tour de Alpinum, odborná exkurze po trvalkových výsadbách v Podzámeckém alpinu
Termín konání: 19.5.2022
Akce se uskuteční v jeden den 2x. V dopoledním a odpoledním termínu. V přihlášce si zvolte variantu, která vám více vyhovuje.

Dopoledne 10-12:30 hod 
Odpoledne 13-15:30 hod 

Termín podání přihlášky: do 10.5. 2022
Místo konání: Průhonický park
Vložné:    700,-Kč +21%DPH
                450,-Kč +21% DPH, členové SZÚZ a SMZ (sekce Mladých zahradníků)
V rámci vložného je uhrazeno vstupné do parku. Po skončení exkurze si můžete již individuálně projít všechna zákoutí tohoto mimořádného díla.

Průhonický park je jako mimořádné dílo zahradní architektury 19. století českým příspěvkem světovému kulturnímu a přírodnímu dědictví UNESCO. 

Na exkurzi se seznámíme s trvalkovými výsadbami Podzámeckého alpina, které prošlo náročnou památkovou obnovou, jež tento prostor od roku 2017 vrátila do programové nabídky parku a současně umožnila obohatit sortimentální sbírky. Komentář bude zaměřen k porostům vyšších i nižších trvalek s důrazem na koncepci společenstev/záhonů, kritéria výběru rostlin a technologie zakládání. Neopomineme ani stopy myšlenek a činnosti zakladatele parku A. E. Silva-Taroucy v trvalkových porostech. To vše v souvislostech s přípravou i realizací projektu. Projdeme jednotlivá zákoutí Alpina a seznámíme se s pěstovanými trvalkami a jejich kompozicí. Dle časových možností zavítáme i do původního tzv. Centrálního alpina. Průvodci nám budou autoři projektu Ing. Jana Kohlová a Ing. Lukáš Hrdinka. 

 

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy, pedagogické pracovníky i studenty.

REGISTRACE, počet míst je omezen.

 

Alpinum 20_12  Alpinum 20_35

Alpinum 20_81