Tour de Pereny 2021

Co: Tour de Pereny, odborná exkurze po trvalkových výsadbách v Podzámeckém alpinu
Termín konání: 18.5.2021
Akce se uskuteční v jeden den 2x. V dopoledním a odpoledním termínu. V přihlášce si zvolte variantu, která vám více vyhovuje.

Dopoledne 10-12:30 hod / Termín je již obsazen
Odpoledne 13-15:30 hod 

Termín podání přihlášky: do 7.5.2021
Místo konání: Průhonický park
Vložné:  700,-Kč +21%DPH
                450,-Kč +21% DPH, členové SZÚZ a SMZ (sekce Mladých zahradníků)
V rámci vložného je uhrazeno vstupné do parku. Po skončení exkurze si můžete již individuálně projít všechna zákoutí tohoto mimořádného díla.

 

Průhonický park je jako mimořádné dílo zahradní architektury 19. století českým příspěvkem světovému kulturnímu a přírodnímu dědictví UNESCO.

Na exkurzi se seznámíme s novými trvalkovými výsadbami v Podzámeckém alpinu, které prošlo náročnou obnovou, jež vrátila tento prostor do programové nabídky parku a současně umožnila obohatit sortimentální sbírky.  Pro veřejnost bylo znovu otevřeno v roce 2017. Komentář bude zaměřen k porostům vyšších i nižších trvalek s důrazem na koncepci společenstev/záhonů, stopy myšlenek a činnosti A. E. Silva-Taroucy v trvalkových porostech, kritéria výběru rostlin a technologie zakládání. To vše v souvislostech s přípravou i realizací projektu. Projdeme jednotlivá zákoutí Alpina a seznámíme se s pěstovanými trvalkami a jejich kompozicí. Dle časových možností zavítáme i do původního tzv. Centrálního alpina. Průvodci nám budou autoři projektu. Úvodní slovo na exkurzi bude patřit Ing. Janě Kohlové a dále budou provázet Ing. Hana Skalková a Ing. Lukáš Hrdinka.

Ing. Hana Skalková
Zabývá se pěstováním trvalek a použitím trvalek v rodinných zahradách a veřejné zeleni. V projektu obnovy podzámeckého alpina se zabývala tvorbou trvalkových porostů vyšších trvalek.

Ing. Lukáš Hrdinka
Od roku 2011 pracuje v Botanickém ústavu AV ČR jako vedoucí zahradník Alpina Průhonického parku a se svým pracovním týmem zajišťuje nové výsadby, údržbu a množení rostlin. V projektu obnovy podzámeckého alpina se zabýval tvorbou trvalkových porostů nižších trvalek.

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy, pedagogické pracovníky i studenty.

REGISTRACE, počet míst je omezen.

POZVÁNKA [PDF, 1.03 MB]

 

Alpinum 20_12  Alpinum 20_81