Zahraniční exkurze za modro-zelenou infrastrukturou do Švédska a Dánska

EXKURZE ZA MODRO-ZELENOU INFRASTRUKTUROU DO ŠVÉDSKA A DÁNSKA

Svaz zakládání a údržby zeleně Vás zve na exkurzi za systémy modro-zelené infrastruktury do Malmö, Kodaně a Lundu ve dnech 12. - 15. srpna 2024

Účastníci získají ucelený přehled a odborný výklad k nejčastěji používaným modrozeleným opatřením od zelených střech přes zelené stěny až po dešťové záhony, výsadby stromů do strukturních substrátů a multifunkční protipovodňové ulice a parky. Díváme se na současné inovace v oblasti modrozelené infrastruktury u již zrealizovaných nových, a i dlouholetých projektů, na jejich technický detail, a to jak jsou tato přírodě blízka řešení uplatněna v kontextu daného krajinoarchitektonického díla, z nichž mnohá nabyla světového významu.

Odborní průvodci:

Helen Johansson - specialistka na zelené střechy a stěny, vedoucí Scandinavian Green Roof Institute

Martin Vysoký - krajinářský architekt a specialista na systémy MZI, ateliér Edge

 

Vložné (zahrnuje služby průvodce, zapůjčení kol, nezahrnuje cestovné, stravu a ubytování)

11 900 Kč +21% DPH členové SZÚZ a SMZ

13 900 Kč +21% DPH nečlenové

REGISTRACE na www.szuz.cz. Počet míst je omezen na 20 účastníků. Exkurze se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

Uzávěrka přihlášek je do 20.6.2024.

Vložné zahrnuje odborný program, výklad, zapůjčení kol na 2 dny.

Dopravu do Švédska/Dánska a zpět si účastníci zařizují individuálně. Mezi Kodaní a Malmö se společně přepravíme vlakem, jízdenky si hradí účastníci sami.

Ubytování si účastníci zajišťují buď sami nebo na vyžádání zajistíme za orientační cenu (1500 Kč - 2200 Kč/noc). Odborný výklad bude probíhat v angličtině a češtině.

 

Pozvánka - Exkurze za modrozelenou infrastrukturou do Švédska a Dánska 2024

PONDĚLÍ 12. SRPNA - 1. DEN (PŮLDEN) MALMÖ

Čas a místo setkání: 15:00, Ystadvägen 56, Malmö (konec v cca 19.00) - individuální příjezd do Malmö

Způsob dopravy: pěšky

Program:

 • BOTANICKÁ ZELENÁ STŘECHA, SCANDINAVIAN GREEN ROOF INSTITUTE

Prohlídka různorodých výzkumných stanovišť, která slouží pro výzkum a inovaci zelených střech.

 • CHYTRÁ ČTVRŤ AUGUSTENBORG

Návštěva revitalizované čtvrtě Augustenborg uplatňující komplexní přístup při hospodaření s dešťovou vodou.

 • GREENHOUSE, AUGUSTENBORG

Unikátní bytový pasivní dům demonstrující mnoho nových ekologických řešení pro šetrnější způsob bydlení.

 • NATURMOLNET

Naturmolnet je veřejný minipark, který vznikl součinností místních obyvatel, designérů, umělců, sdružení, škol, školek a podniků.

 

ÚTERÝ 13. SRPNA - 2. DEN MALMÖ

Čas a místo setkání: 9:00, Centralplan 10,Malmö (konec v cca 16.00)

Způsob dopravy: na kole

Program:

 • ČTVRŤ SOFIA

Prohlídka zelené střechy se solárními panely.

 • GRÖNARE MÖLLAN

BlueGreenGrey systémy kombinující hospodaření s dešťovou vodou s výsadbou stromů v uličním prostoru pro dopravní zátěž, pilotní projekt dešťových záhonů v uličním prostoru a výsadby uplatňující principy Stockholmského modelu pro výsadbu stromu.

 • SÖDRERVÄRN

Výsadba stromů v drenážním mlatu na podzemní rýze s funkcí zmírňování povodní při extrémních deštích.

 • P-ANNA a P-GODSMAGASINET

Parkovací domy se zelenými fasádami s prokořenitelnými panely.

 • NEPTUNIGATAN

Nová ulice s biofiltry (průlehy) pro hospodaření s dešťovou vodou a výsadbu trvalek.

 • OHBOY!, VÄSTRA HAMNEN

Unikátní dům kombinující funkci bytového domu a hotelu, který hospodaří s dešťovou vodou na všech svých plochách od střech, po fasády až po zem.

 • CHYTRÁ ČTVRŤ BO01, VÄSTRA HAMNEN

Čtvrť, která demonstruje celou řadu udržitelných modelů souvisejících s hospodařením s dešťovou vodou, odpadovým a energetickým hospodářstvím, architekturou, tvorbou veřejných prostranství a zelených ploch.

 

STŘEDA 14. SRPNA - 3. DEN KODAŇ

Čas a místo setkání: 9:00, Nørreport (konec v cca 16.00)

Způsob dopravy: na kole

Program:

 • BYMILEN

Procházka pro různých typech zelených střech.

 • SCANDIGATE

Ulice s multifunkčním protipovodňovým parkem.

 • KAREN MINDES

Multifunkční protipovodňový park.

 • ENGEHAVEPARKEN

Multifunkční protipovodňový park.

 • SUND NATURE PARK

Park a zelené střechy.

 • SKT KJELDS PLADS

Rondell přeměněn na protipovodňový park.

 • TÅSINGE PLADS

Multifunkční protipovodňové náměstí.

 • ØSTERGRO

Městská střešní farma s restaurací.

 • ISRAELS PLADS

Náměstí s funkcí hospodaření s dešťovou vodou.

 

ČTVRTEK 15. SRPNA - 4. DEN (PŮLDEN) LUND

Čas a místo setkání: 10:00, Stora Södergatan 64, Lund, (konec v cca 15.00)

Způsob dopravy: pěšky, tramvají

Program:

 • NORDISK DJUGEL

Tematický park.

 • SPOLETORP

Atrium s vyvýšenými dešťovými záhony pro zachytávání vody ze střech.

 • BRUNNSHÖG

Nová rozvojová čtvrť kombinující vědu a bydlení.

 

Grönare Möllan, Malmö, Švédsko autor Adam LindeBO01, Malmö, Švédsko autor Adam Linde