Zelené střechy šance pro Prahu

V rámci exkurze navštívíme několik příkladů ozelenění střech na území hlavního města Prahy.

Termín konání: 9. září 2020 a 11. září 2020

 

Program exkurze Zelené střechy šance pro Prahu 9. září 2020
13:00-17:00hod/ Nástup účastníků do minibusu 13:00 (místo nástupu bude upřesněno)

Naše střecha - Jakub Ciegler Architekti - Zrekonstruovaná zelená střecha nad garáží bytového domu. Kombinace intenzivní a extenzivní zelené střechy s nově vzniklými dřevěnými palubami je společná jak pro zaměstnance 
architektonické kanceláře sídlící na stejném podlaží, tak i obyvatele domu.

Budova DELTA je nejnovější a také největší přírůstek v areálu BB centra. Nachází se v místě ohraničeném ulicemi Vyskočilova a Václava Sedláčka v Praze 4. DELTA tvoří dvě samostatné budovy s velmi efektním půdorysem ve tvaru písmene H, které mohou být navíc na každém podlaží propojeny spojovací lávkou. K dispozici jsou nájemcům střešní terasy s bohatou zelení a relaxačními zónami. Západní část budovy lemuje zelený pás s umělým říčním korytem, na jižní stranu objektu volně navazuje nově budovaný park Brumlovka. Systém zvýšených záhonů proměnlivé hloubky v kombinaci se dřevem tvoří na střeše dílčí prostory určené pro krátkodobý odpočinek zaměstnanců a také pro společné firemní akce. 

Palác Špork - Městský palác v samém centru Prahy kombinuje administrativní funkce ve vyšších podlažích s restauracemi a cukrárnou v parteru. Jeho zelená střecha je určena nájemcům domu, kterým poskytuje neformální pracovní prostředí, prostor pro odpočinek i pořádání společenských akcí. Vedle pobytové části jsou vysázeny rostliny dotvářející střešní krajinu, plnící estetickou i užitkovou funkci.  Nabízí jedlé plodiny i rostliny zlepšující tepelný komfort v letních měsících, poskytující příjemný stín a osvěžení.

Budova DRN - polyfukční budova. Architekt Stanislav Fiala dokázal mimořádně invenčním způsobem provázat novostavbu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy s historickým palácem.  Vznikla administrativní budova (kanceláře, obchody, služby), kde výraznou roli hraje zeleň na konstrukci (budova se příhodně jmenuje DRN). Součástí objektu je intenzivní  střešní zahrada přístupná pouze nájemcům kanceláří (650 m2). Fasádu ozvláštňují truhlíky na ochozech kolem pěti pater osázené okrasnými travinami a a jarními cibulovinami (262 m2). Zeleň byla vysazována v období podzim 2016 až podzim 2017.

 

 

Program exkurze Zelené střechy šance pro Prahu 11. září 2020
9:15-13:15hod/ Nástup účastníků do minibusu 9:15 (Nádraží Holešovice)

Visionary - Zelená střecha administrativní budovy Visionary spojuje několik základních pilířů dohromady: funkci rekreační a odpočinkovou, kterou tvoří dvě relaxační zóny – lavičky z přírodního certifikovaného dřeva a stolky se židlemi pro posezení a zázemí pro relax nájemců. Dále také funkci estetickou: rozmanitou květenu a zelené plochy, jejíž osazení prováděla specializovaná zahradnická  firma, a rovněž je plně v souladu s požadavky LEED i představou architektů. A dále funkci udržitelnou, kdy součástí střechy je rovněž zařízení pro záchyt dešťové vody ze střechy, díky čemuž projekt významně snižuje spotřebu pitné vody pro závlahu. V rámci projektu probíhá také striktní kontrola používání herbicidů pro zelené střechy jako součást WELL certifikace objektu. Střechy objektu jsou pochozí, pobytové. Administrativní budova s obchodním parterem je využívána jako restaurace, lékárna s poliklinikou, showroom nábytku a mateřská škola.

Budova DRN - polyfukční budova. Architekt Stanislav Fiala dokázal mimořádně invenčním způsobem provázat novostavbu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy s historickým palácem.  Vznikla administrativní budova (kanceláře, obchody, služby), kde výraznou roli hraje zeleň na konstrukci (budova se příhodně jmenuje DRN). Součástí objektu je intenzivní  střešní zahrada přístupná pouze nájemcům kanceláří (650 m2). Fasádu ozvláštňují truhlíky na ochozech kolem pěti pater osázené okrasnými travinami a a jarními cibulovinami (262 m2). Zeleň byla vysazována v období podzim 2016 až podzim 2017.

Naše střecha - Jakub Ciegler Architekti - Zrekonstruovaná zelená střecha nad garáží bytového domu. Kombinace intenzivní a extenzivní zelené střechy s nově vzniklými dřevěnými palubami je společná jak pro zaměstnance architektonické kanceláře sídlící na stejném podlaží, tak i obyvatele domu.

Main Point Pankrác - je nájemní administrativní objekt v prostoru tzv. Pankráckého pentagonu. Zelená intenzivní střecha budovy slouží jako pobytový prostor pro nájemce budovy, byla od počátku projektování takto plánována a stala se vyhledávaným uživatelským bonusem. Části střechy jsou ve společném užívání, části vymezené konkrétním nájemcům, kteří často přišli s požadavky na další dovybavení a funkčnosti. S ohledem na sousedství řady výškových staveb s možností nadhledu jde i o "pátou fasádu" budovy. Střecha od počátku provozu slouží k relaxaci, neformálním meetingům, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím nájemců. Krom promyšlené dispozice a systému zeleně (navrženy zásadně vícekmenné dřeviny přirozeně reagující na vysoko položenou a větrem exponovanou pozici) je hlavním atraktorem mimořádný výhled na město.

 

Účast je zdarma, REGISTRACE nutná. Počet míst je omezen.

Stejná osoba se může účastnit pouze jedné z výše uvedených exkurzí. Registrace je závazáná. Pokud se bez omluvy, minimálně 5 dní předem, nedostavíte, bude vám účtován poplatek 1000Kč. Děkujeme za pochopení.

Přednost při registraci mají osoby, které se účastnili vyplnění dotazníku Zelené střechy šance pro Prahu, jež byl rozeslán představitelům státní správy a samosprávy hlavního města Prahy.

Exkurzi finančně podpořilo hlavní město Praha. 

 

index (2)    index