projekt DIGI Hortulanus

Logo NPO barva

DIGI Hortulanus - Vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008626


Projekt je financován Evropskou unií a podpořen z programu Národní plán obnovy, komponenty 3.3., investice 3.3.1. Rozvoj politik zaměstnanosti. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (SZÚZ) sdružuje podnikatele v oboru zahradní a krajinářské tvorby, případně dodavatele materiálů a služeb pro tento obor podnikání. SZÚZ má 150 členů z celé České republiky, mezi nimiž jsou jak společnosti s ručením omezeným, tak i OSVČ. Počet zaměstnanců  členských firem se pohybuje od 3 do 15. Cílem SZÚZ je zabezpečovat  vzdělávání pro své členy, k čemuž slouží i tento projekt.

Cíle projektu DIGI Hortulanus

  • vytvořit pro zaměstnance členů SZÚZ včetně členů OSVČ ucelený systém vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a nabídnout tyto kurzy subjektům, které o vzdělávání projevily zájem.  Jedná se zejména o kurzy pro majitele firem, pro projektanty zahradních a krajinářských úprav, případně asistenty. 
  • zapojit do vzdělávání minimálně osm firem, které do vzdělávání zapojí minimálně 60 zaměstnanců, jenž absolvují každý minimálně 16 hodin vzdělávání.

V rámci projektu budou realizovány následující kurzy

 

  • MS Office, MS Publisher, MS Outlook, MS Word, MS Powerpoint, MS Excel 
  • Sociální sítě
  • "Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru a využívat digitální nástroje"
  • "Využití umělé inteligence ve firemní praxi"
  • Kalkulace a rozpočtování v ZAKA 
  • Adobe Illustrator, AutoCAD 3D
  • Fakturační systémy