Biouhel a zeleň - Praha

Biouhel a zeleň – biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory v Praze

27.2.2024 od 9:30 – 15:30 v Praze
Konferenční centrum GreenPoint, s.r.o. (Dvouletky 529/42, Praha 10, Sál B)
 
Témata: 
- základní pojmy, co je a co není biouhel 
- vlastnosti biouhlu a jeho chování v různých prostředích 
- technologie výroby biouhlu aneb není biouhel jako biouhel 
- použití biouhlu ve výsadbách stromů 
- využití v substrátech pro trvalkové záhony 
- strukturní substráty s biouhlem - složení, technické vlastnosti, nejčastější chyby 
- další využití biouhlu - zelené střechy a fasády, filtrace uličních vod..., 
- diskuze, dotazy a výměna zkušeností
 
Přednášející:
Ing. Vilém Řiháček - vystudovaný krajinný inženýr na MENDELU v Brně, profesí projektant vodních staveb a staveb krajinného inženýrství, člen ČKAIT, spoluzakladatel Cirkusu C (Biouhlírna, s.r.o.), který se specializuje na výrobu, výzkum a praktické aplikace biouhlu, je členem V4 Biochar Platform. 
 
Mgr. Tomáš Blaha - vystudoval environmentální studia a sociální antropologii na FSS MUNI, profesně se věnuje záchraně a dosadbě starých vysokokmenných sadů a alejí v krajině Tišnovska. Při tom se zabývá výrobou biouhlu z odpadní biomasy, jeho vlastnostmi v závislosti na použitém vstupním materiálu a aplikací v zemědělství. 
 
Vložné: 
Člen Svazu zakládání a údržby zeleně (i člen SMZ) 1 490 Kč + 21 % DPH 
Ostatní 1 990 Kč + 21 % DPH 
 
(Vložné zahrnuje odborný program semináře, tištěné výukové materiály, 2 x coffeebreak, 1 x oběd) 

REGISTRACE  - do 18.2., Kapacita byla naplněna

POZVÁNKA - Biouhel a zeleň - Praha