Choroby a škůdci ve veřejné zeleni

Seminář se bude věnovat aktuálním odborným informacím, které pomohou správně se rozhodovat při volbě metody ochrany rostlin zejména ve veřejné zeleni. Při nevhodném a necitlivém výběru metody ochrany rostlin může právě v těchto místech docházet ke vzniku neakceptovatelných rizik pro zdraví lidí, zvířat a pro životní prostředí.  Seminář představí „Metodiku ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin“, jejíž vznik iniciovalo Ministerstvo zemědělství. Metodika je soustředěna na způsoby rozpoznání a určení příčin špatného zdravotního stavu veřejné zeleně a na možnosti výběru metody jeho řešení, přičemž jsou zdůrazněny různé alternativy použití přípravků a rizika, která tak mohou vzniknout.

Metodika zároveň reaguje na požadavky „Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v České republice“, který schválila vláda ČR svým usnesením číslo 660/2012.

14.3.2016, Brno-Otevřená zahrada, Údolní 33 

POZVÁNKA [PDF, 360.27 kB] s podrobným programem

DSCF9626