Druhově pestré porosty 2020

Termín konání: 6.2.2020
Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

POZVÁNKA BRNO [PDF, 1.5 MB] 

 

Termín konání: 25.2.2020
Místo konání: Střední odborná škola Jarov, Pod Táborem 17/4, 190 00 Praha, Jiráskova vila „Zámeček“ v Botanické zahradě

POZVÁNKA PRAHA [PDF, 1.51 MB]

 

Vložné:  1450,-Kč +21% DPH

               1100,-Kč +21% DPH členové SZÚZ, členové odborné sekce Mladý zahradník

 

Registrace byla z důvodu naplnění kapacity akcí ukončena. Děkujeme za Váš zájem.

Anotace

Druhově pestré porosty mají nezastupitelné místo v krajině a jejich význam ve veřejné zeleni v souvislosti s klimatickými změnami stále vzrůstá. V suchých obdobích zůstávají travobylinné porosty zelené a stabilnější vůči výkyvům počasí, přičemž jejich vliv na biodiverzitu je nezpochybnitelný. V průběhu jednodenního semináře se lze seznámit s historií využívání květnatých luk, s jejich významem, rozdělením, možnostmi použití při zahradních realizacích a se specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK, apod.). Pozornost bude věnována také různým způsobům zakládání, odlišným technologiím založení ve vztahu k termínu výsevu, protieroznímu řešení a zásadám péče o travobylinné porosty.  Část semináře bude věnována také získávání osiva, diagnostickým travním druhům pro konkrétní společenstva a nejnovějším pravidlům krajinného projektování travních porostů, které vycházejí z nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny – „Krajinné trávníky“. 

V souvislosti s klimatickými změnami je seminář zaměřen také na problematiku péče o travní porosty v suchých obdobích a na faktory urychlující upadání trávníku do letní dormance. Tyto aspekty jsou propojeny s použitím vhodných suchovzdorných rostlinných druhů v druhově pestrých porostech.

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy a pedagogické pracovníky.

Přednášející: Ing. Marie Straková, Ph.D.

 

IMG_20190627_151249