Druhově pestré porosty 2019

Termín konání: 24.1.2019

Místo konání: Střední odborná škola Jarov, Pod Táborem 17/4, 190 00 Praha, Jiráskova vila „Zámeček“ v Botanické zahradě
POZVÁNKA PRAHA [PDF, 1.55 MB]/    KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA.

 

Termín konání: 12.2.2019

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33
POZVÁNKA BRNO [PDF, 1.56 MB]  KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA.

 

Vložné:  nečlenové 1450,-Kč +21% DPH
              členové SZÚZ, studenti do věku 26 let 1100,-Kč +21% DPH

Druhově pestré porosty mají nezastupitelné místo v krajině a jejich význam ve veřejné zeleni v souvislosti s klimatickými změnami stále vzrůstá. V suchých obdobích zůstávají travobylinné porosty zelené a stabilnější vůči výkyvům počasí, přičemž jejich vliv na biodiverzitu je nezpochybnitelný. V průběhu jednodenního semináře se lze seznámit s historií využívání květnatých luk, s jejich významem, rozdělením, možnostmi použití při zahradních realizacích a se specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK, apod.). Pozornost bude věnována také různým způsobům zakládání, odlišným technologiím založení ve vztahu k termínu výsevu, protieroznímu řešení a zásadám péče o travobylinné porosty.  Část semináře bude věnována také získávání osiva, diagnostickým travním druhům pro konkrétní společenstva a nejnovějším pravidlům krajinného projektování travních porostů, které vycházejí z nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny – „Krajinné trávníky“. 

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy a pedagogické pracovníky.

Přednášející: Ing. Marie Straková, Ph.D.

 

DSCF1567  FOTO9565 LK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání: 23.1.2018

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

Vložné: členové SZÚZ 950,-Kč +21% DPH, nečlenové 1350,-Kč +21% DPH

Druhově pestré porosty mají nezastupitelné místo ve veřejné zeleni a jejich význam v souvislosti s klimatickými změnami stále vzrůstá. V suchých obdobích zůstávají travobylinné porosty zelené a stabilnější vůči výkyvům počasí, přičemž jejich vliv na biodiverzitu je nezpochybnitelný. V průběhu jednodenního semináře se lze seznámit s historií využívání květnatých luk, s jejich významem, rozdělením, možnostmi použití při zahradních realizacích a se specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK, apod.). Pozornost bude věnována také různým způsobům zakládání, odlišným technologiím založení ve vztahu k termínu výsevu, protieroznímu řešení a zásadám péče o travobylinné porosty.  Část semináře bude věnována také získávání osiva, diagnostickým travním druhům pro konkrétní společenstva a nejnovějším pravidlům krajinného projektování travních porostů, které vycházejí z nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny – „Krajinné trávníky“.  

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy. V termínu 31.5-1.6. navazuje na seminář odborná exkurze v Čechách.

Přednášející: Ing. Marie Straková, Ph.D.

POZVÁNKA [PDF, 1.55 MB]

 

20170525_175344