Houbové choroby

Co: Houbové choroby okrasných dřevin
Termín konání: 21.11.2019
Termín pro podání přihlášky: do 7.11.2019
Místo konání: Otevřená zahrada, Údolní 567/33, 602 00 Brno

Vložné:   1.640,- Kč + 21% DPH  
                1.200,- Kč + 21% DPH (členové SZÚZ, studenti) do věku 26 let)

V rámci tohoto jednodenního kurzu budou účastníci seznámeni nejprve s problematikou stresové fyziologie dřevin, tedy jak dřeviny reagují na stres a jaké stresory na ně nejčastěji v městském prostředí působí. Následně se kurz zaměří na choroby dřevin způsobované parazitickými a patogenními houbami. Probrána bude biologie a fyziologie dřevních hub, jejich ekologické rozdělení a probírány budou také jednotlivé druhy, které můžeme nejčastěji nalézt na našich dřevinách. U každého druhu bude zmíněno hostitelské spektrum, typ tlení a základní symptomy, podle kterých jde druh určit.
Na závěr kurzu, budou-li čas a počasí příznivě nakloněni, se podíváme do okolí Otevřené zahrady a některé druhy si v praxi ukážeme.

 

POZVÁNKA [PDF, 1.03 MB]

REGISTRACE, počet míst je omezen.

 

20190405_103323