Květnaté louky

Květnaté louky - druhově pestré porosty

Termín konání: 24.1.2017

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

Vložné: členové SZÚZ 950,-Kč +21% DPH, nečlenové 1350,-Kč +21% DPH

Druhově pestré porosty mají nezastupitelné místo ve veřejné zeleni a jejich význam v souvislosti s klimatickými změnami stále vzrůstá. V průběhu jednodenního semináře se účastníci seznámí s historií využívání květnatých luk, s jejich významem, rozdělením, možnostmi použití při zahradních realizacích a se specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK). Pozornost bude věnována také různým způsobům zakládání a zásadám péče o travobylinné porosty.  Část semináře se bude týkat informací o získávání osiva a představí diagnostické travní druhy pro konkrétní společenstva.

Přednášející: Ing. Marie Straková, Ph.D.

POZVÁNKA [PDF, 971.19 kB] s podrobným programem.

 

2014-05-22 (41)