Od projektu ke kalkulaci

Co: Workshop - Od projektu ke kalkulaci, od kalkulace k rozpočtu I. aneb Vyplatí se umět správně počítat?
Termín konání: 22.11. 2018 a 4.12.2018
Termín podání přihlášky: 10.11. 2018
Místo konání: Údolní 567/33, 602 00 Brno, Otevřená zahrada

Vložné:  1 450,-Kč + 21% DPH
                  990,-Kč + 21% DPH členové SZÚZ, studenti

 

Workshop především pro začínající projektanty a rozpočtáře v oboru zahradně-krajinářské tvorby, a také pro všechny, které zajímá ekonomická stránka podnikání v oboru ZAKA.

 

DŮLEŽITÉ:  Máte-li k dispozici Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS  823–1 Plochy a úprava území v tištěné nebo elektronické podobě,  (byť staršího data), vezměte si jej s sebou.

POZVÁNKA [PDF, 694.51 kB] s podrobným programem. Na základě velké zájmu jsme připravili totožný workshop v termínu 4.12. Časový i programový harmonogram je shodný s údaji na pozvánce na 22.11.

AKCE JE KAPACITNĚ NAPLNĚNA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

foto kalkulace