On-line MARKETING

Zveme srdečně všechny členy našeho profesního sdružení na seminář věnovaný firemní propagaci.

O ČEM to bude?

  • Aby Vaši webovou stránku vůbec někdo našel
  • Jak přetavit návštěvníka v zákazníka
  • Jak pomocí sociálních sítí udržovat a utužovat nové obchodní kontakty a získávat zaměstnance
  • Jak získávat zpětnou vazbu

Termín konání: 6.12.2016

Místo konání: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

POZVÁNKA [PDF, 324.04 kB] s podrobným programem.

Vložné: 820,-Kč + 21% DPH

Seminář je určen výhradně členům SZÚZ.

marketing