Přírodní zahrady

Zveme všechny zájemce o přírodní zahrady na seminář, jehož hlavní náplní budou tato témata:

Úvod do problematiky přírodních zahrad v ČR
Původní keře ČR a jejich využití v přírodní zahradě
Vzájemné ovlivňování rostlin
Pěstování ovocných stromů v malých zahradách
Zpracování plodů, ochutnávka

Seminář pořádáme ve spolupráci s naší dlouholetou členkou Ing. Evou Hegerevou Stokláskovou v ukázkové přírodní zahradě v Hybrálci u Jihlavy.

POZVÁNKA [PDF, 924.21 kB] s podrobným programem

Termín: sváteční den 28.9. 

Vložné:   1 050,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně a studenti a zaměstnanci škol, které jsou přidruženými členy SZÚZ
                1 350,- Kč + 21% DPH – ostatní

 

DSCF9399  DSCF9397 DSCF9493  DSCF9390 DSCF9402 DSCF7562