Systémy modrozelené infrastruktury v praxi

23.1.2024 od 10:00 – 13:00 v Brně
24.4.2024 od 10:00 – 13:00 v Brně
Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 567/33, 602 00 Brno, konferenční sál.
 
Témata: 
  • představení tří modelů, jež slouží jako vzory pro úspěšnou aplikaci přírodě blízkých systémů pro výsadbu stromů a hospodaření s dešťovou vodou při rekonstrukcích a stavbě ulic
  • průřez více jak 20ti-leté praxe aplikace těchto systémů ve Švédsku a jejich průběžné zhodnocování a rozvoj
  • jak správně pracovat s hrubým drceným kamenivem, biouhlem a kompostem při aplikaci výsadbových substrátů, strukturálních substrátů a otevřených podkladních vrstev mezi konvenčním souvrstvím dopravních staveb?
  • na co je třeba myslet při tvorbě a dimenzování těchto systémů, jejich údržbě a provozu?
  • příklady hotových realizací ilustrujících, co se v průběhu jejich stavby a provozu povedlo, ale i nepovedlo a lze dnes řešit lépe
  • diskuze, prostor pro dotazy a výměna zkušeností
 
Přednášející:
MSc. Martin Vysoký - je krajinářský architekt s mezinárodním profilem a více jak desetiletou specializací na modrozelenou infrastrukturu (MZI). Své první profesní modrozelené zkušenosti získal působením v dánské konzultační společnosti Ramböll v Kodani při tvorbě klimatickoadaptačních strategii, tzv. Cloudburst plánů. Poté se začal věnovat projekční činnosti v multidisciplinárním týmu architektů a inženýrů ve švédské konzultační společnosti Edge v Malmö, kde pronikl do tvorby systémů MZI a stal se součástí pracovní skupiny „Klimatsäkrad stad“ (Klimaticky odolné město), jež tyto systémy dále rozvíjí a vyhodnocuje. V posledních letech své působení rozšířil i na své rodné území Česka, kde se věnuje volné konzultační činnosti v rámci tématu modrozelené infrastruktury.
 
Časový harmonogram:
9.30-10.00 prezence
10.00-10.50 přednáškový blok I.
11.00-11.50 přednáškový blok II.
12.00-12.50 přednáškový blok III, volná diskuse
 
Vložné: 
Člen Svazu zakládání a údržby zeleně (i člen SMZ) 990 Kč + 21 % DPH 
Ostatní 1 390 Kč + 21 % DPH 

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA.

POZVÁNKA

 

(Vložné zahrnuje odborný program semináře a coffeebreak)
 
117292309_10219642525108717_6954539411875477139_n