Tři pilíře dobré zahrady

Co: Tři pilíře dobré zahrady

Termín konání: 22.2.2017

Místo konání: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Vložné:

2 310,- Kč + 21 % DPH

1 650,- Kč + 21 % DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně

POZVÁNKA ke stažení [PDF, 1.02 MB] 

Text:    

Zveme srdečně všechny tvůrčí a otevřené zájemce na interaktivní zahradnický ateliér krajinářského architekta Petra Mičoly jeho slovy:

Tento workshop je tedy pokusem přivést účastníky k zamyšlení nad základními pravdami opírajícími se především o hmotný svět, které byly v průběhu desetiletí zjednodušovány a schematizovány do neosobních suchopárných norem, pouček a vzorců, nad nimiž se už nikdo nepozastaví a jsou stereotypně a bezmyšlenkovitě opakovány. Pravidel, ve kterých není obsaženo cosi, co by ve staré Číně nazvali "čchi", v Indii "pránou" nebo v Evropě životní energií "duchem".

DSC_0016