Výsadba dřevin 2019

Termín konání: 19.2.2019

Termín podání přihlášky: do 8.2.2019

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

Vložné: členové SZÚZ 1 050,-Kč +21% DPH, nečlenové 1450,-Kč +21% DPH

Přednášející: Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

 

Stručná anotace:

  • Kvalitativní požadavky na rostlinný materiál
  • Přeprava, skladování a manipulace se stromy                                                                    
  • Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro dřeviny
  • Výsadba dřevin
  • Postup výsadby: Dokončovací péče/ Rozvojová a udržovací péče/ Zjišťovací příčin poškození a úhynu

 

Závěrem semináře se uskuteční prohlídka výsadeb uličních stromořadí s odborným výkladem lektora.

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy. 

 

POZVÁNKA [PDF, 1.42 MB]

REGISTRACE

 

DSCN3992