Výsadba dřevin 2020

Termín konání: 18.2.2020

Termín podání přihlášky: do 5.2.2020

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

Vložné: členové SZÚZ 1 050,-Kč +21% DPH, nečlenové 1450,-Kč +21% DPH

Přednášející: Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

 

Stručná anotace:

Kvalitativní požadavky na rostlinný materiál
Přeprava, skladování a manipulace se stromy                                                                    
Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro dřeviny
Výsadba dřevin
Postup výsadby: Dokončovací péče/ Rozvojová a udržovací péče/ Zjišťovací příčin poškození a úhynu

 

Závěrem semináře se uskuteční prohlídka výsadeb uličních stromořadí s odborným výkladem lektora.

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy. 

 

POZVÁNKA [PDF, 1.43 MB] 

REGISTRACE

 

P1110642