Výsadba dřevin

Termín konání: 13.2.2018

Termín podání přihlášky: 5.2.2018

Místo konání: Otevřená zahrada, Brno, Údolní 33

Vložné: členové SZÚZ 950,-Kč +21% DPH, nečlenové 1350,-Kč +21% DPH

Stručná anotace:

Kvalitativní požadavky na rostlinný materiál;
Přeprava, skladování a manipulace se stromy;                                                                     
Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro dřeviny;
Výsadba dřevin;
Postup výsadby: Dokončovací péče/ Rozvojová a udržovací péče/ Zjišťovací příčin poškození a úhynu


Závěrem semináře se uskuteční prohlídka výsadeb uličních stromořadí s odborným výkladem lektora.

Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, pro představitele státní správy a samosprávy. 

 

POZVÁNKA [PDF, 1.37 MB]

REGISTRACE

 

P1110642 P1110657