Zahrada je či není hra?

Termín konání: 8.3.2019
Místo konání:  Otevřená zahrada, Údolní 567/33, 602 00 Brno

Termín konání: 12.3.2019
Místo konání:  Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9, Botanická zahrada Střední odborné školy Jarov, Jiráskova vila

Termín podání přihlášky: do 28.2.2019

Lektoři:

Rostislav Ivánek – spolumajitel zahradnické realizační firmy, autor odborných článků o kalkulacích do časopisu INSPIRACE (od roku 2008).

Ing. Jana Ivánková – danou problematikou se zabývala již na studiích a pokračuje v ní i ve své profesní kariéře v rodinné zahradnické firmě.

Ing. Jakub Finger – zahradní architekt, ATELIER PARTERO S.R.O., spoluautor několika zahrad oceněných v soutěži Zahrada roku.                        

Vložné:   2 600,-Kč + 21% DPH

               1 950,-Kč + 21% DPH členové SZÚZ, studenti (ve věku do 26 let)

 

Stává se vám, že vyprojektujete nebo zrealizujete zahradu a klient nezaplatí?
Nedokážete obhájit vámi stanovenou cenu?
Zjišťujete po ukončení zahrady, že jste cenu odhadli špatně?
Jste s klientem kamarádi jenom do doby, než dojde k placení?
Odsouhlasíte si postup realizace, ale ve skutečnosti je všechno jinak?

Právě pro vás je určený náš interaktivní workshop, ve kterém společně s lektory proberete jednotlivé kroky a postupy u projektování a realizace konkrétní zahrady, zjistíte, jak zjišťovat rentabilitu zakázky, jaké dokumenty s klientem podepsat před, v průběhu a po dokončení zakázky. Výstupem workshopu bude mimo jiné aktualizace doporučených postupů pro administraci zakázek v oboru ZAKA (členské firmy SZÚZ mají k těmto vzorům trvalý elektronický přístup, nečlenské firmy obdrží část vzorů, které budou při semináři aktualizované ve verzi pro rok 2019 v tištěné podobě).

 

Obsah semináře: Tradiční každoroční seminář z cyklu Zahrada je/není hra tentokrát věnujeme jedné zahradě u rodinného domu. Formou praktického workshopu zanalyzujeme a prezentujeme postup jejího vzniku, kdy se zaměříme na:

  • první kontakt a jednání / zákazník, projektant, realizátor,
  • dopad dobré/špatné spolupráce zákazník/projektant/realizátor na ekonomiku a administrativní náročnost zakázky,  
  • kalkulace nabídky a rozpočet pro projekt zahrady,
  • kalkulace nabídky a rozpočet pro založení zahrady,
  • prezentace rozpočtu zákazníkovi, schválení zakázky a smluvní dokumenty,
  • změny, doplňky, vícepráce – jejich zvládnutí a obhajoba,
  • založení zahrady / rekapitulace prací a nákladů,
  • hodnocení ekonomického výsledku založení zahrady,
  • výkazy, dohoda a smluvní dokumenty pro kalkulaci nabídky a rozpočtování k dokončovací, rozvojové a následné péči o předmětnou zakázku,
  • rekapitulace, hodnocení ekonomického výsledku průběhu následné péče.  

 

POZVÁNKA [PDF, 981.68 kB] s časovým harmonogramem Brno

POZVÁNKA [PDF, 977.72 kB] s časovým harmonogramem Praha

REGISTRACE, počet míst je omezen

 

situace zeleň - skica foto kalkulace

Skica -  Autor:  Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Lýdia Šuslíková, Atelier zahradní a krajinarské architektury Sendler  (Ilustrační obrázek)