Zelené střechy - Standardy

Na semináři bude představen dokument „Vegetační souvrství zelených střech – navrhování, provádění, údržba.“  Cílem tohoto dokumentu je stanovit zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech. Tyto standardy (doporučení) vytvořila odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně s podporou Ministerstva životního prostředí.

Na semináři budou přednášet odborníci, kteří se podíleli na přípravě tohoto dokumentu. Přednášející představí jednotlivé kapitoly dokumentu, jejich praktické dopady a využití. Dokument by měl v budoucnosti sloužit jako podklad pro ČSN.

Termín konání: 24.2.2016

Místo konání: Brno, Údolní 33 - Otevřená zahrada, konferenční sál

POZVÁNKA [PDF, 454.84 kB] s podrobným programem

 

P1070590 P1070596 P1070572