Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Vyplněním registrace, přihlášky, objednávky nebo dotazníku udělujete souhlas společnosti Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (dále jen Správce), se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ: 26529831, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L  vložka 8536 -dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  zpracovávala osobní údaje, které jste uvedl(a) v přihlášce nebo objednávce a to zejména:  jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště,  IČ firmy, DIČ, fakturační adresa, dodací adresa.

2. Osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem vystavování účetních dokladů, zasílání informačních sdělení a pro marketingové účely.

3. Vyplněním přihlášky na vzdělávací akci udělujete souhlas se zveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených na těchto vzdělávacích akcích na webových stránkách a sociálních sítích Správce ( zejména na www.szuz.cz, www.zelenestrechy.info, www.abaj.cz).

4. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickým způsobem do odvolání souhlasu. Správce prohlašuje, že osobní údaje bude používat výhradně pro svoji potřebu a neposkytne je pro potřeby třetí strany, ledaže by třetí osoba data zpracovávala výhradně pro Správce.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na info@szuz.cz z výše uvedené emailové adresy nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel distibučních služeb, účetního softwaru a dalších, které Společnost vlastní. b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení EU máte právo: - udělený souhlas kdykoliv odvolat (vzít zpět), - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.